Barilla Sverige AB, Hälsingegatan 43, P.O. Box 6722, SE-113 31 Stockholm, Sverige, Org.nr. 556518-4503, hemvist Stockholm i sin egenskab af dataansvarlig, informerer [email protected], (herefter “Barilla”) brugerne om, at i medfør af EU-forordning nr. 679/2016 (herefter “GDPR”) og reglerne, også nationale, for persondatabeskyttelse i det pågældende tidsrum (herefter “privatlivspolitik”), vil personoplysningerne (herefter, “data”) for brugerne (herefter, “de pågældende”) på websiden (herefter “websiden”) og indhentet via cookies blive behandlet efter de metoder og til de formål, der er anført i denne meddelelse.

1.           DATAANSVARLIG OG MEDDATAANSVARLIGE

Barilla er dataansvarlig for de data, der indhentes via cookies på denne webside. Udelukkende i forbindelse med Facebook Business Tools, som for eksempel knappen Insight på siden for omdirigering til Facebook, agerer Barilla og Facebook Ireland Limited, med hjemsted på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, som meddataansvarlige på basis af en aftale om fælles dataansvar med det formål at måle niveauet af interaktion mellem de besøgte websider ud fra de pågældendes præferencer og for at kunne levere målrettet reklame.

Yderligere oplysninger om, hvordan Facebook Ireland udfører databehandlingen, herunder det juridiske grundlag Facebook Ireland refererer til, og hvordan man udøver de pågældendes rettigheder over for Facebook Ireland, kan man læse meddelelsen om persondata for Facebook Ireland på adressen https://www.facebook.com/about/privacy.

2.           DATA: COOKIES

 

3. SÅDAN KONTROLLERES OG ELIMINERES COOKIES

 

For tekniske cookies og ydelsescookies kræves der intet udtrykkeligt samtykke, da det er nødvendige cookies.

De funktionelle cookies og profileringscookies fungerer derimod kun med dit forudgående samtykke. Du kan give samtykke til brugen af ved at klikke på knappen “Accepter alle cookies” direkte fra banneret.

Ved dit første besøg eller efter at du har slettet browserens cache, vises cookiebanneret, der giver dig muligheden for at:

  • Acceptere funktionelle cookies og profileringscookies ved at klikke på knappen “Accepter alle cookies”.
  • Afvise brugen af funktionelle cookies og profileringscookies ved at klikke på “Afvis alle cookies” øverst til højre, hvorved banneret lukkes, og kun de strengt nødvendige tekniske cookies og ydelsescookies accepteres.
  • Administrere dine præferencer i hver kategori af cookies angivet i denne cookiepolitik ved at klikke på “Administrer”.

 

Herefter kan du tilbagekalde og/eller ændre på dine samtykker, når du ønsker det, ved at slette cachen eller ganske enkelt ved at hente konfigurationspanelet via linket “Administrer” i websidens bundtekst.

 

  • Google Analytics

Denne webside anvender Google Analytics, der er en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. (“Google”), via cookies. Informationerne genereret af cookies om din brug af websiden bliver sendt til en Google-server, hvor de lagres. Google anvender disse informationer til at analysere din brug af websiden, redigere rapporter om aktiviteterne på websiden og til at levere yderligere tjenester til websidens administrator forbundet med brugen af websiden og brugen af internettet. Google forbinder ikke den transmitterede IP-adresse fra din browser gennem Google Analytics med andre data i Googles besiddelse. Du kan hindre lagringen af disse cookies ved at ændre indstillingerne af softwaren i din browser ved at hente og installere den browsers plug-in, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout men det ville kunne gøre funktionerne på websiden mindre personaliserede på basis af dine præferencer. Du kan få informationer om aktiviteterne vedrørende behandling af persondata igangsat af Google Analytics på følgende adresse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Når du anvender websiden, samtykker du til Googles behandling af dine persondata som uafhængig dataansvarlig med de metoder og til de formål, som er anført i Googles privatlivspolitik i forbindelse med brugen af Google Analytics, som du finder på følgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

For yderligere, uddybende oplysninger om anonymiserede cookies fra Google opfordrer vi dig til at besøge følgende link https://support.google.com/analytics/answer/2763052

 

4. ARTEN AF AFGIVELSE

Afgivelsen af data via cookies, med undtagelse af dem der indhentes via tekniske cookies og ydelsescookies, sker på basis af de pågældendes samtykke og er frivillig. I tilfælde af manglende ønske om accept kan brugeren klikke på tasten “Afviser alle cookies” på banneret, og de pågældende kan fortsætte med at navigere på websiden, dog kan Barilla ikke installere cookies til fremsendelse af reklamer, heller ikke personaliserede. Hvis de derimod klikker på tasten “Accepterer alle cookies”, giver de pågældende samtykke til installationen af funktionelle cookies og profileringscookies. De pågældende kan altid frit og når som helst ændre deres valg via linket “Administrer” i websidens bundtekst.

 

5. OPBEVARING AF DATAENE

Dataene opbevares i det tidsrum, der er beregnet for hver enkelt af kategorierne af cookies, og man henvises således til tabellerne med de tilhørende opbevaringsfrister.

I særdeleshed er tekniske cookies og ydelsescookies, der er anonymiserede og med reducerede identifikationsevner, altid aktive og kan ikke deaktiveres. Ved udløbet af tekniske cookies og ydelsescookies frigives der således automatisk nye cookies.

De funktionelle cookies og profileringscookies er derimod altid inaktive og kan kun frigives, hvis de eksplicit bliver autoriseret af de pågældende ved hjælp af tasten “Accepterer alle cookies” eller holdes inaktive ved hjælp af tasten “Afviser alle cookies”. Banneret vises ikke igen, medmindre der forekommer væsentlige ændringer (f.eks. listen over tredjeparter), eller hvis den dataansvarlige ikke kan se, om en cookie allerede er lagret i enheden, eller om der er gået 6 måneder.

 

6. OMRÅDE FOR BEHANDLINGEN, KOMMUNIKATION, UDBREDELSE

Databehandlingen foretages af internt personale hos Barilla til formålet udpeget eller betroet opgaven som dataansvarlig. De indhentede data til udførelse af de angivne formål vil også blive behandlet af tredjeparter til formålet udpeget som dataansvarlige, eller rettere, afhængigt af tilfældene, tildelt disse som selvstændige dataansvarlige, og nærmere bestemt til: i) selskaber der er en del af koncernen Barilla til de ovennævnte formål; ii) selskaber, organer, foreninger, der driver tilhørende tjenester, og som er væsentlige for de pågældendes muligheder for at navigere på websiden; iii) offentlige myndigheder vedrørende officielle funktioner inden for grænserne fastlagt af love og bestemmelser.

Herudover kan dataene gøres tilgængelige, kommunikeres og overføres til offentlige myndigheder, domstole og politi, der vil behandle dem i egenskab af selvstændige dataansvarlige som følge af anmodninger om verificering, eller hvis det udtrykkeligt er lovpligtigt.

Den fulde og opdaterede liste over de personer, der behandler dataene i egenskab af dataansvarlige og selvstændige dataansvarlige fås på anmodning ved at skrive til e-mailadressen for den dataansvarlige anført i indledningen af denne cookiepolitik,

 

7. OMDIRIGERING TIL EKSTERNE WEBSIDER

Barillas webside anvender særlige instrumenter, der muliggør inkorporering af funktionaliteterne fra sociale medier direkte på websiden (f.eks. funktionen “Insight” fra Facebook). Sidens Insights er samlede statistikker skabt af bestemte begivenheder, der registreres af Facebooks servere, når personerne interagerer med siderne og indholdet knyttet til dem. Disse begivenheder består af forskellige data som de følgende, på basis af den specifikke begivenhed:

Når man besøger en side på vores webside, og man anvender produkter fra Facebook (herunder “siderne”), vil de tilhørende informationer, f.eks. IP-adresser, operativsystem, typen af browser, sprogindstillinger, data om cookies, blive overført fra browseren direkte til den sociale medieplatform (i dette tilfælde Facebook) og blive lagret der.

For informationer om formålet med, typen af og metoden til indsamling, behandling, anvendelse og opbevaring af persondataene på den sociale medieplatform, samt metoderne til udøvelse af ens rettigheder, opfordres man til at konsultere privatlivspolitikken for det sociale medie https://www.facebook.com/about/privacy.

 

8. OVERFØRSEL UDEN FOR EU

Den dataansvarlige kan overføre dataene uden for EU. Til det formål og i medfør af privatlivspolitikken vurderer den dataansvarlige indvirkningen fra overførslen af data og indfører, hvis anvendelige, de mest passende garantier (f.eks. beslutninger om egnethed eller standard kontraktklausuler).

For at få informationer om overførslen af persondata indhentet gennem cookies fra tredjeparter, henvises der til privatlivspolitikken for den enkelte tredjepart, der fremgår af deres websider. Listen over tredjeparter fås ved at klikke på tasten “Administrer”.

 

9. SÅDAN AKTIVERES ELLER DEAKTIVERES COOKIES MANUELT PÅ DINE BROWSERE

De pågældende kan give tilladelse til anvendelsen af funktionelle cookies og profileringscookies ved at klikke på knappen “Accepterer alle cookies” direkte fra banneret eller ved at vælge, hvilke funktionelle cookies og profileringscookies der gives samtykke til gennem det tilhørende link “Administrer” internt i banneret, der også henviser til listen over tredjeparter.

 

De pågældende kan afvise anvendelsen af funktionelle cookies og profileringscookies ved at klikke på knappen “Afviser alle cookies” direkte fra banneret eller ved at vælge, hvilke funktionelle cookies og profileringscookies der nægtes samtykke til gennem det tilhørende link “Administrer” internt i banneret, der også henviser til listen over tredjeparter.

 

Du kan deaktivere cookies når som helst ved manuelt at gå til ændring af konfigurationen i din browser på følgende måde:

 

•   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

•   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

•   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•   Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

•   Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Hvis du bruger en webbrowser, der ikke er med på ovenstående liste, opfordrer vi dig til at læse dokumentationen eller onlineguiden i din browser for at få yderligere oplysninger. Vi skal desuden præcisere, at den dataansvarlige alene fungerer som teknisk mellemled til de anførte links i dette dokument, og at denne ikke kan påtage sig noget ansvar i tilfælde af eventuelle ændringer.

 

Desuden kan de pågældende for at få yderligere oplysninger skrive til e-mailadressen for den dataansvarlige som angivet i indledningen til denne cookiepolitik.

 

10.        DEN PÅGÆLDENDE PARTS RETTIGHEDER

De pågældende kan udøve deres rettigheder vedrørende behandlingen af deres persondata indhentet via cookies i medfør af GDPR (art. 15-22), herunder:

•   Modtage bekræftelse på eksistensen af dataene samt få adgang til deres indhold (ret til adgang).

•   Opdatere, ændre og/eller rette dataene (ret til rettelse).

•   Anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dataene, som er behandlet i strid med loven herunder dem, hvor der ikke er behov for opbevaring i forbindelse med de formål, hvortil dataene er indhentet eller på anden vis behandlet (ret til at blive glemt og ret til begrænsning).

•   Gøre indsigelse mod behandling (ret til indsigelse).

•   Tilbagekalde samtykke, hvor det er afgivet, uden skadevirkning på lovligheden af behandlingen baseret på samtykket afgivet inden tilbagekaldelsen gennem afsnittet “Administrer”.

•   Indsende klage til kontrolmyndigheden i tilfælde af overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen.

•   Modtage kopi af dataene i elektronisk format, som vedrører denne, udført i forbindelse med behandlingen og anmode om, at disse data bliver sendt til en anden dataansvarlig (ret til portering af dataene).

For at kunne udøve disse rettigheder kan man henvende sig til den dataansvarlige via afsnittet “Kontakt os” på websiden, eller ved at skrive til e-mailadressen på den dataansvarlige anført i indledningen til denne cookiepolitik.

 

11.        DPO

Databeskyttelsesrådgiveren (Data Protection Officer eller “DPO”) i Barillakoncernen, med adresse i hovedsædet for Barilla G. e R. F.lli S.p.A., på Via Mantova 166 – 43122 Parma, kan kontaktes på følgende e-mailadresse: [email protected].

 

12.        ÆNDRINGER I COOKIEPOLITIKKEN

Det er muligt at denne cookiepolitik vil undergå ændringer med tiden, og vi opfordrer således den besøgende til med mellemrum at konsultere denne side. Til det formål anføres datoen for opdatering på meddelelsen.

 

Dato for seneste ændring: 28/10/2021

 

 

Har du lyst til at snakke direkte med os?

Kontakt os på e-mail
Promo Card

Er du interesseret i restauranter, kantiner eller andre fødevarevirksomheder?

Besøg os på www.barillafoodservice.com

Barillas Kontor

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italien