JURIDISK INFORMATION

Tilbage til forsiden

Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Adgang til denne hjemmeside (“siden”) og/eller anmodning om oplysninger eller tjenester fra brugerne af siden skal ske i henhold til denne politik. Personoplysninger om brugerne indsamles eller videregives af brugerne til os og vil blive behandlet af Barilla Sverige AB (den “Dataansvarlige”). Læs venligst nedenstående grundigt igennem for at forstå vores synspunkter og fremgangsmåde vedrørende brugernes personlige oplysninger ("personoplysninger"), og hvordan vi behandler disse.

Formålet med disse informationer er at gøre brugerne bekendt med, hvordan Barilla behandler deres personoplysninger, allerede inden de besøger de forskellige sektioner på siden og angiver deres personoplysninger. Brugerne vil under alle omstændigheder blive bedt om at læse disse informationer, inden de angiver personoplysninger, i form af indsamling af specifikke formularer under de forskellige sektioner på siden.

Formålet med databehandlingen

Personoplysninger, som er indhentet direkte fra brugerne via online-formularer, eller som indhentes automatisk, vil blive indsamlet og behandlet til følgende formål:

a) til at udarbejde og administrere de forskellige tjenester, der tilbydes via denne side, samt besvare brugernes henvendelser vedrørende disse tjenester.

b) til at besvare brugernes spørgsmål om Barillas produkter, tjenester eller siden (sektionen "Kontakt os" på siden).

c) til at administrere siden og til intern brug, herunder fejlfinding, data, test, afdækning, statistik og undersøgelse.

Sådan bliver personoplysninger behandlet

Personoplysninger bliver hovedsagligt behandlet automatisk i henhold til de procedurer, der følger af ovenstående formål.

Den dataansvarlige har vedtaget en række sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter dig mod tab, misbrug eller ændring af dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger til behandling

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger:

Oplysninger om brugerne, som brugerne videregiver til os ved at udfylde formularer på siden eller ved korrespondance med os via telefon, e-mail eller andet. Eksempler på oplysninger, som brugerne kan videregive til os, omfatter brugernavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Eksempler på oplysninger, som vi indsamler automatisk, når brugerne besøger siden, omfatter:

• tekniske oplysninger, herunder IP-adressen, der anvendes til at forbinde brugerens computer med internettet, browsertype og version, tidszone, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform.
• oplysninger om brugernes besøg, herunder den komplette URL, clickstream til, via og fra siden (inklusiv dato og klokkeslæt), svartider på siden, overførselsfejl, varigheden af besøgene på visse sider, oplysninger om interaktion på siden (såsom rulning, klik og mouse-overs) samt de metoder, der anvendes til at forlade siden.

Personoplysningernes art

Videregivelse af personoplysninger er nødvendige for de data, hvis rubrikker er markeret med (*), for at Barilla kan opfylde brugerens behov med hensyn til sidens funktioner. Manglende angivelse af obligatoriske personoplysninger, der kræves for de ønskede tjenester – eller delvist manglende eller ukorrekt angivelse af oplysninger – gør det umuligt at opfylde disse formål, mens manglende angivelse af valgfri personoplysninger (det være sig komplette, delvise eller ukorrekte) ikke forhindrer tjenesterne i at blive leveret.

Dataopbevaringstid

Den dataansvarlige skal behandle personoplysningerne inden for det tidsrum, der er nødvendigt for at forfølge det formål, hvormed oplysningerne bliver behandlet, eller i længere tid, for så vidt det er tilladt efter loven, eller for at opfylde lovfæstede krav vedrørende opbevaring, og skal under alle omstændigheder slettes uden ugrundet ophold.

Cookies

Denne side benytter cookies til at skelne brugere fra andre brugere på siden. Cookies hjælper os med at levere en god brugeroplevelse og forbedre vores side. Se vores cookie-politik for nærmere oplysninger om, hvilke cookies vi benytter, og til hvilke formål vi benytter dem.

Personer, der kan behandle personoplysninger

Personoplysninger er tilgængelige for medarbejdere eller samarbejdspartnere til de afdelinger hos den dataansvarlige, der arbejder direkte under sidstnævnte, er udnævnt til databehandler eller personer, der har ansvaret for at behandle personoplysninger, og vil i den forbindelse modtage behørige instrukser. Det samme gælder – for de ansvarlige personer, der er udpeget af databehandleren – blandt medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Personoplysninger må desuden videregives til tredjeparter (f.eks. til tredjeparter, som udfører outsourcing aktiviteter på vegne af Barilla), som er udnævnt til databehandler af den dataansvarlige.

Kommunikation eller formidling af brugerens personoplysninger

Brugerens personoplysninger vil ikke blive videregivet eller formidlet til tredjeparter med undtagelse af databehandlere udpeget af den dataansvarlige.

Mindreårige

Denne side indeholder ikke oplysninger, der er stilet direkte til mindreårige. Mindreårige må ikke videregive personlige oplysninger til Barilla uden samtykke fra deres forældre. Derfor opfordrer Barilla alle, som har forældremyndighed over mindreårige, til at informere dem om sikker og ansvarlig brug af internettet og at indføre de procedurer, der måtte henvises til i relation til de initiativer, som Barilla agter at tage i forhold til behandling af personoplysninger vedrørende mindreårige brugere.

Dataansvarlig og databehandlere for behandling af personoplysninger

Den dataansvarlige er Barilla Sverige AB som har hovedsæde i Stockholm.

Databehandler er SoftJam S.p.A. med hovedkvarter i Genova (Italien), Via Piave 7, 16145, for administration og konfiguration af de servere, hvorpå siden bliver hostet.

Brugeren kan få vist hele listen over databehandlere ved at rette henvendelse til databehandleren af de pågældende personoplysninger via sektionen "Kontakt os" på siden.

Dine rettigheder

I deres egenskab af interessenter har brugerne, som beskrevet i artikel 15 i EU-forordning 2016/679, navnlig ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne. Som led i denne ret til indsigt kan brugerne desuden anmode om at få oplyst personoplysningernes oprindelse samt formålet med og metoderne til behandling.

De kan også indhente ajourførte, berigtigede eller integrerede personoplysninger. De kan til enhver tid anmode om ophør af behandling, sletning, anonymisering eller blokering af personoplysningerne. De kan helt eller delvist retmæssigt modsætte sig behandling af personoplysninger. Brugerne har også en række rettigheder i medfør af artikel 16-21 i EU-forordning 2016/679 (ret til berigtigelse, ret til at blive glemt, ret til at gøre indsigelser, ret til begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til at modsætte sig). Brugerne kan også gøre krav gældende ved tilsynsmyndigheden, hvis det er nødvendigt, eller kontakte samme for at indhente oplysninger omkring udøvelse af deres personlige rettigheder som udspringer af EU-forordning 2016/679.

Brugeren kan til enhver tid udøve ovennævnte rettigheder ved at give meddelelse til den dataansvarlige for de berørte personoplysninger via sektionen "Kontakt os" på siden.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer og henvendelser vedrørende denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger er velkomne og bedes rettet via sektionen "Kontakt os” på siden.

Ændringer til vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger

Alle fremtidige ændringer til vores politik vil blive offentliggjort på denne side. Kontroller med jævne mellemrum, om der er nye opdateringer eller ændringer til vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger.

Cookie-politik

Brug af cookies

Cookies er en lille datafil, som gemmes på computeren, og som sendes fra en webserver (i dette tilfælde webserveren til denne side) til brugerens enhed (normalt til internetbrowseren), når vedkommende går ind på en hjemmeside. Cookies bliver automatisk gemt af brugerens browser og videresendt til den server, som har genereret dem, hver gang brugeren går ind på den samme internetside. På den måde aktiverer cookies og/eller gør de det nemmere at tilgå nogle internetsider for at lette brugerens navigation på siden eller gøre det muligt at opbevare oplysninger om besøg på sider og andre specifikke oplysninger, som f.eks. mere hyppige sidevisninger, forbindelsesfejl, m.v. For lettere og komplet brug af denne side anbefales brugerne at konfigurere deres browser, således at de kan modtage disse cookies.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Brugerne kan imidlertid ændre standardindstillingen til at blokere for eller slette cookies (hver gang eller en gang for alle) med det resultat, at det ikke kan garanteres, at den optimale oplevelse af siden opnås. Brugerne kan desuden kontrollere de nærmere regler for og hvilke typer cookies, der gemmes på deres browser, ved at ændre cookie-indstillingerne i deres browser. Første gang du besøger vores side, får du vist en informationsboks vedrørende cookies, som du bliver bedt om at acceptere. Hvis du fortsætter dit besøg på siden, har du accepteret vores brug af cookies.

Cookie-typer og håndtering

En cookie er en lille datafil bestående af bogstaver og tal, som vi gemmer på din computers browser eller harddisk, hvis du accepterer cookies. Cookies indeholder oplysninger, som overføres til din computers harddisk.

Vi benytter følgende cookies:

(i) Strengt nødvendige cookies.Disse er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og for at gøre brug af dens funktioner. De omfatter f.eks. cookies, der giver dig mulighed for at logge ind på sikre områder på vores side. Deaktivering af disse cookies forhindrer derfor sådanne aktiviteter.

(i) Analyse/performance cookies.Disse giver os mulighed for at indsamle oplysninger om en hjemmesides svar på anonyme brugeres anmodning med det eneste formål at forbedre hjemmesidens funktioner, herunder f.eks. hvilke sider brugeren hyppigst besøger, fejl eller forsinkelser i forhold til visning af websider, genkendelse og registrering af antallet af besøgende og for at se, hvordan besøgende navigerer rundt på vores hjemmeside, når de bruger den.

(i) Funktionalitetscookies.Disse cookies gør det muligt for siden at huske de valg, som brugeren træffer, og genkender dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside for at levere en bedre og mere personlig ydelse. De kan f.eks. bruges til at foreslå indhold, der svarer til det, som brugeren allerede tidligere har besøgt.

Bemærk venligst, at en tredjepart (herunder f.eks. annonceringspartnere og udbydere af eksterne tjenester, såsom analyse af internettrafik) også kan gøre brug af cookies, som vi ikke har kontrol over. Disse cookies er typisk analyse/performance cookies eller målrettede cookies.

Deaktivering af cookies ('opt-out')

Du blokerer cookies ved at aktivere indstillingen i din browser, som giver dig mulighed for at afvise oprettelse af alle eller nogle cookies. Hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (inklusiv nødvendige cookies), kan du muligvis ikke få adgang til hele eller dele af vores side.


Har du lyst til at snakke direkte med os?

Kontakt os på e-mail

Er du interesseret i restauranter, kantiner eller andre fødevarevirksomheder?

Besøg os på www.barillafoodservice.com

Barillas Kontor

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italien


Det her websted anvender cookies til statistik og markedsføringsformål i overensstemmelse med dine ØNSKEMÅL. Ved at lukke dette banner, eller fortsætte med at anvende denne side, anvender du cookies. For at skjule denne meddelelse, klik da på ”accepter” knappen. Hvis du vil vide mere eller afvise samtykke til alle eller nogle cookies, klik her.