Σχετικά με τη Barilla

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σχετικά με τη Barilla

Είναι η Barilla εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο;

Που βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Barilla;

Περισσότερες απαντήσεις από τη Barilla

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BARILLA

Barilla Hellas Α.Ε.
Παραδείσου 2 
151 25 Μαρούσι
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma 
Italy