Που βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Barilla;

Η έδρα του Ομίλου Barilla βρίσκεται στην Πάρμα της Ιταλίας. Η έδρα της Barilla Hellas Α.Ε.έχει την ακόλουθη διεύθυνση: Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα, 104 42, 210519780
Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk