ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα ζυμαρικά Barilla είναι υγιεινά;

Παχαίνουν τα ζυμαρικά;

Περισσότερες απαντήσεις από τη Barilla

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BARILLA

Barilla Hellas Α.Ε.
Πάππου 26 & Ακράγαντος
104 42 Αθήνα
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma 
Italy
Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk