Από που προέρχονται οι πρώτες ύλες της Barilla;

Χρησιμοποιούμε πάντα πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, οι οποίες έχουν αποδείξει παραδοσιακά ή επιστημονικά ότι είναι ασφαλείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Κατά την επιλογή και χρήση των πρώτων υλών, εφαρμόζουμε την «αρχή της προφύλαξης» : όταν δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη επιστημονικά ότι ένα συστατικό είναι ασφαλές, παρότι μπορεί να μην είναι επιβλαβές, δε προχωράμε στη χρήση του.
Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των συστατικών και την ανάπτυξη ενός διατροφικού προφίλ των προϊόντων μας:
- Επιλογή και χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας
Αλλά και στη χρήση των φυσικών εκχυλισμάτων και των συστατικών που είναι πλούσια σε θρεπτικές ουσίες
- εισαγωγή παραγωγικών διαδικασιών στις οποίες οι ιδιότητες των προϊόντων διατηρούνται καλύτερα
- μη χρησιμοποίηση λιπών που περιέχουν υδρογόνο και
- μη χρησιμοποίηση συστατικών που περιμαβάνουν ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί)

Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk