Τι σημαίνει αυτή σας η συνεργασία για τις τρέχουσες καμπάνιες;

Η καμπάνια του Federer θα αντικαταστήσει τις προηγούμενες καμπάνιες στην πλειοψηφία των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, με εξαίρεση τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, όπου οι υπάρχουσες καμπάνιες θα συνεχίσουν να προβάλλονται ταυτόχρονα.Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk