TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

PALAA ETUSIVULLE

Yrityksen tiedot

BARILLA G. e R. FRATELLI – Società per Azioni con Socio Unico
Rekisteröity toimipaikka Via Mantova, 166 – 43122 Parma
Osakepääoma 180 639 990,00 euroa
Verotus- ja rekisteröintitunnus 01654010345 Parman kaupparekisterissä
Yhtiö on Barilla Iniziative S.r.l. -yhtiön valvonnan ja koordinoinnin alainen (kappale 2497, Italian siviilioikeus)

Oikeudelliset huomatukset

Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (jäljempänä "Barilla"), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Via Mantova, 166, 42122 Parma, omistaa verkkosivuston www.barilla.fi.

(jäljempänä "verkkosivusto" tai "verkkosivut") ja hallinnoi sitä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin verkkosivuston tarjoamien palveluiden käyttäjiin.

1. Rekisteröityminen ja palveluiden käyttö

Tätä osiota sovelletaan siinä tapauksessa, että käyttäjien rekisteröitymispalvelu on saatavilla verkkosivuilla.
1.1. Rekisteröitymällä verkkosivuille ja ennen varmennusta avainsanoilla (kuten "lempinimi" ja "salasana") käyttäjä pääsee verkkosivuston palveluihin sellaisinaan, mutta hän ei pysty lisäämään sivuille tekstiä ja/tai kuvia eikä reseptejä (jäljempänä "palvelut").
Lähettämällä henkilökohtaiset tietonsa käyttäjä sitoutuu näihin palveluiden käyttöehtoihin.
Käyttäjä saa käyttää palveluita vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
1.2 Rekisteröitynyt käyttäjä antaa Barillalle luvan
– julkaista ja käyttää rajoituksetta ja maksutta käyttäjän verkkosivuille lähettämiä kommentteja
– julkaista ja käyttää rajoituksetta ja maksutta käyttäjän verkkosivuille lähettämiä reseptejä
– jäljentää, muokata, soveltaa tai kehittää reseptejä rajoituksetta, mistä käyttäjä ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen.
1.3 Tietosuojaperiaatteiden ehtojen mukaisesti Barilla ei käsittele käyttäjien lähettämiä reseptejä luottamuksellisesti ja voi siksi julkaista, levittää tai käyttää niitä millä tavalla tahansa.
1.4. Barilla ei tee mitään sitoumuksia käyttäjälle julkaistessaan tämän reseptejä verkkosivuillaan. Barilla ei myöskään ole velvollinen ottamaan huomioon tai kehittämään käyttäjien lähettämiä reseptejä ja voi hylätä ne harkintansa mukaan ja perustelematta asiaa mitenkään.

2. Vastuut ja takuut

2.1 Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on laillinen oikeus ehdottaa reseptiä, eikä se riko sitovia määräyksiä eikä immateriaalioikeuksia, tavaramerkki- tai tunnusmerkkisuojaa, patenttia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia.
Palveluiden käyttö on erityisesti kielletty millään tavalla, joka voi olla välittömästi tai välillisesti vaston Italian tai muun valtion voimassa olevia lakeja.
Yksinomaan käyttäjä on velvollinen korvaamaan kolmansien osapuolten vaateet, mikäli ehdotettu resepti rikkoo teollisoikeuksia, immateriaalioikeuksia tai muita sitovia ja sovellettavia ehtoja ja joka tapauksessa mitä tahansa kolmansien osapuolten oikeuksia.

2.2. Barilla ei ole millään tavalla velvollinen korvaamaan vahinkoja tai haittoja, joista käyttäjät voivat kärsiä tai joita heille voi aiheutua heidän käyttäessään verkkosivuja, yhdistäessään tietokoneensa niille, ladatessaan niiltä aineistoa tai ohjelmistoja.
Siksi Barillaa ja Barilla-konsernin muita yrityksiä, jotka hyödyntävät verkkosivustoa, ei voi pitää millään perusteella velvollisina korvaamaan minkäänlaista vahinkoa, menetystä tai haittaa, josta käyttäjät voivat kärsiä yhdistettyään tietokoneensa verkkosivuille tai jotka voivat johtua verkkosivuilla julkaistun aineiston tai ohjelmistojen käytöstä.

3. Tekijänoikeus

Tämän verkkosivuston sisältö (tekstit, kuvat, ääni, videopätkät, grafiikka, tavaramerkit, logot, audiovisuaalinen aineisto yms.) ovat Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni -yhtiön ja/tai kolmansien osapuolien yksinomaisuutta, jota suojaavat sovellettavat tekijänoikeuslait ja säädökset, kuten laki 633/1941 sellaisena kuin sitä on myöhemmin muutettu ja yhdennetty EU:n lainsäädäntöön (jäljempänä "tekijänoikeuslaki"). Kyseisen sisällön jäljentäminen, välittäminen yleisölle, toimittaminen yleisön saataville, vuokraaminen ja lainaaminen, julkistaminen myös osittain tai paljastaminen on kiellettyä ilman oikeuksien haltijan etukäteislupaa. Määräysten rikkojia rangaistaan edellä mainitun tekijänoikeuslain pykälien 171, 171 b, 171 t, 174 b ja 174 t mukaisesti.

Tietosuojaperiaatteet

Henkilökohtaisten tietojen käyttö

Verkkosivuston useisiin osioihin pääsy ja/tai tietoja tai palveluita koskevat kyselyt voivat edellyttää käyttäjiltä henkilökohtaisten tietojen luovuttamista. Barilla G.&R. Fratelli Società per Azioni (jäljempänä “Barilla”) tietojen käytöstä vastaavana yhteisönä noudattaa asetusta N:o 196/2003, "Henkilökohtaisten tietojen suojaa koskeva laki" (jäljempänä "laki").

Tämän tiedonannon tarkoituksena on saada käyttäjät tietoisiksi tavoista, joilla Barilla käyttää heidän henkilökohtaisia tietojaan, ennen kuin he käyttävät verkkosivuston eri osioita ja luovuttavat tietonsa. Käyttäjien tulee lukea tämä tiedonanto ennen kuin he kirjoittavat henkilökohtaiset tietonsa niille tarkoitettuihin kohtiin verkkosivuston eri osioissa.

Tietojen säilytys ja julkistus

Käyttäjän vaatimusten mukaan, joita voi ajoittain herätä tämän käyttäessä verkkosivuston eri osioita, käyttäjän verkkolomakkeilla antamia tietoja saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

a) Rekisteröityminen verkkosivuille, mikä on tarpeellista siksi, että käyttäjä pääsee sivuston tiettyihin osioihin ja yritys pystyy toimittamaan ja hallitsemaan tarjoamiaan palveluita.
b) Käyttäjän luvan saatuaan ja luvan perumiseen saakka Barilla kykenee markkinoimaan tuotteitaan (esimerkiksi myynninedistämis- tai mainosviestit, rekiteröityjä käyttäjiä koskevat asianmukaiset analyysit, jotta Barilla pystyy parantamaan asiakkailleen tarjoamiaan tuotteita ja palveluita) sähköpostitse, faksilla, kuva- tai tekstiviesteillä luvan saatuaan ja sen perumiseen saakka.
c) Barilla voi lähettää uutiskirjeitä sivuston päivityksistä, reseptejä, ruokalistoja, ravintoneuvojan ohjeita ja muita uutisia Barillan maailmasta ja Italian parhaasta gastronomiasta (osio "Tilaa uutiskirje").
d) Barilla pystyy vastaamaan käyttäjien kyselyihin tuotteistaan, mainonnastaan tai verkkosivustostaan (osio "Yhteystiedot").

Käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä käyttääkseen tiettyjä Barillan tarjoamia palveluita (esimerkiksi edellä olevissa kohdissa c) ja d) mainitut). Jotta Barilla voi vastata näitä palveluita koskeviin käyttäjien kyselyihin, heiltä pyydetään henkilökohtaisia tietoja, joita käytetään vain tiettyihin tarkoituksiin ja välttämättömällä ajanjaksolla.

Tietojen käsittely

Henkilökohtaisia tietoja käsitellään yleensä sähköisesti ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisten tietojen antaminen on valinnaista, mutta myös osittain välttämätöntä (tähdellä merkityt kohdat), jotta Barilla pystyy täyttämään sivuston toimivuutta koskevat käyttäjien vaatimukset. Koska tähdellä merkityt tiedot ovat välttämättömiä, jotta Barilla voisi toimittaa pyydetyt palvelut, näiden henkilökohtaisten tietojen pois jättäminen, puutteellisuus tai virheellisyys tekee tämän palvelun toimittamisen mahdottomaksi. Muiden kuin pakollisten henkilökohtaisten tietojen pois jättäminen, puutteellisuus tai virheellisyys ei kuitenkaan vaikuta palvelun toimintaan.

Henkilökohtaisten tietojen luokat

Niin käyttäjien itsensä verkkosivuilla antamat henkilökohtaiset tiedot (esimerkiksi etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite), sivuilla käytetty tietojärjestelmä ja ohjelmisto keräävät välillisesti tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, joiden välittäminen sisältyy Internet-linjakuriin.
Tällaisia tietoja käytetään vain nimettömään tilastointiin.

Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käyttävien henkilöiden luokat

Henkilökohtaisia tietoja saavat nähdä vain tiedoista vastaavan yhteisön markkinointiosaston työntekijät tai yhteistyökumppanit, jotka toimivat suoraan vastuuyhteisön alaisina, jotka nimetään tehtävään tai joille annetaan tehtäväksi käyttää henkilökohtaisia tietoja lain pykälien 29 ja 30 mukaisesti ja joilla on tehtävään sopiva koulutus. Sama koskee – vastuuyhteisön nimeämien henkilöiden valvonnassa – vastuussa olevia työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita.

Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttö tai julkistaminen

Käyttäjien itsensä verkkolomakkeilla toimittamia henkilökohtaisia tietoja ei anneta kolmansille osapuolille eikä julkisteta, paitsi tapauksissa, joissa Barillan järjestämien kilpailuiden tai palkintojen voittajien nimet julkaistaan verkkosivuilla.

Vastuuyhteisö ja henkilökohtaisten tietojen käyttäjät

Henkilökohtaisten tietojen käytöstä vastaava yhteisö on Barilla G. & R. Fratelli Società per Azioni, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Via Mantova, 166, 43122 Parma.
[email protected]

Henkilökohtaisten tietojen käyttäjät ovat:

1) Barilla Quality Insurance Service, vastuuyhteisö, saman palvelun väliaikaisen päällikön muodossa, joka vastaa teknisistä tuotetiedoista
2) Promoservice S.r.l, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Viale Mentana n° 92, 43100 Parma ja joka vastaa tietoja tai myynninedistämis- ja markkinointiaineistoa koskevista kyselyistä
3) Fullsix S.p.A., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano ja joka vastaa verkkosivuston käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käytöstä sekä verkkosivuston ja siihen liittyvän palvelimen hallinnoinnista
4) ContactLab S.r.l., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Via Natale Battaglia, 12 - 20127 Milano ja joka vastaa henkilökohtaisten tietojen käytöstä sekä myynninedistämis- ja markkinointiaineiston lähettämisestä.

Käyttäjien oikeus lain 7 pykälän perusteella

“7 pykälä – Oikeus käyttää henkilökohtaisia tietoja ja muut oikeudet
1. Asianosaisella on oikeus saada vahvistus siitä, onko hänestä olemassa henkilökohtaisia tietoja, vaikka häntä ei olisi vielä rekisteröity, sekä viesti tästä helposti ymmärrettävässä muodossa.
2. Asianosaisella on oikeus saada tietoja seuraavista:
a) henkilökohtaisten tietojen lähde
b) tietojen käyttö- ja käsittelytavat
c) sovellettavat ohjelmistot, mikäli tiedot käsitellään sähköisesti
d) vastuuyhteisön, tietojen käytöstä vastaavien henkilöiden sekä nimettyjen edustajien tunnistustiedot Italiassa tarvittaessa
e) henkilöt tai henkilöluokat, joille henkilökohtaiset tiedot voidaan välittää ja jotka voivat saada ne tietoonsa, sekä nimetyt edustajat Italiassa, samoin tehtävään nimetyt tai määrätyt henkilöt.
3. Asianosaisella on oikeus
a) päivittää, korjata tai käyttäjän vaatiessa lisätä tietoja
b) poistaa, muuttaa nimettömään muotoon tai torjua lakia rikkovat tiedot, esimerkiksi tiedot, joiden säilytys ei ole välttämätöntä syistä, joita varten tiedot on kerätty tai tämän jälkeen käsitelty
c) saada vahvistus siitä, että kohdissa a) ja b) määritellyt tehtävät ja niiden sisältö on siirretty henkilöille, joille tiedot on välitetty tai julkistettu, poikkeuksena tilanteet, joissa tämän täyttäminen on mahdotonta tai joissa tarvitaan keinoja, jotka ovat selvästi epäsuhdassa suojattavien tietojen merkitykseen verrattuna
4. Asianosaisella on oikeus esittää vastalause kokonaan tai osittain seuraavista:
a) oikeutetuista syistä asianosaista huolestuttavien henkilökohtaisten tietojen käsittely, vaikka se olisi olennaista tiedonkeruulle
b) asianosaista huolestuttavien henkilökohtaisten tietojen käsittely tarkoituksena lähettää mainos- tai suoramyyntiaineistoa tai markkinatutkimusta tai muuta kaupallista viestintää koskevaa aineistoa
Edellä mainittuja oikeuksia voivat käyttää suoraan tai luvalla, kirjallisesti, valtuutuksella tai valtakirjalla fyysiset henkilöt tai yhteisöt.

Ohjeet siitä, miten 7 pykälän mukaisia oikeuksia voi harjoittaa, ja luettelo henkilökohtaisten tietojen käytöstä vastaavista henkilöistä

Käyttäjät voivat milloin tahansa harjoittaa lain 7 pykälän mukaisia oikeuksia sekä saada luettelon kaikista vastuuhenkilöistä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected] tai kirjeen postitse osoitteeseen BARILLA G. & R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI - Public Relations Department – Via Mantova, 166 - 43121 PARMA (Italia).

Käyttäjät voivat luvan saatuaan esittää vastalauseen henkilökohtaisten tietojensa käytöstä edellä mainitussa kohdassa b) määriteltyihin tarkoituksiin ja lähettää omasta sähköpostistaan viestin kussakin sähköpostiviestissä näkyvää asianmukaista linkkiä napsauttamalla.

Käyttäjäprofiilin muuttaminen

Käyttäjät voivat milloin tahansa muuttaa lähettämiään tietoja tai poistaa profiilinsa verkkosivuston toiminnolla "Muuta tietoja" tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected] tai kirjeen postitse osoitteeseen BARILLA G. & R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI - Public Relations Department – Via Mantova, 166 - 43121 PARMA (Italia).


Haluatko olla meihin yhteydessä?

Ota yhteyttä
sähköpostitse

Kuluttajapalvelu:

Barilla Finland
Oy Conaxess Trade Finland AB
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy 

Tämä Sivusto käyttää evästeitä. Tämä auttaa meitä tarjoamaan käyttäjille hyviä kokemuksia ja mahdollistavat sivuston kehittämisen. Tarkemmat tiedot käyttämistämme evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista löydät täältä