TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

PALAA ETUSIVULLE

Hyvä käyttäjä,
Kiitos, että tulit sivustollemme.
Meistä on erittäin tärkeää, että voit luottaa meihin. Sen vuoksi haluamme tällä sivulla kertoa sinulle tietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavat niiden henkilötietojen osalta, joita keräämme, kun selaat verkkosivustoamme (tästedes "verkkosivusto") ja käytät tarjoamiamme palveluja, kuten jäljempänä on tarkemmin määritelty.
Henkilötietojesi käsittely perustuu aina laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ja tapahtuu kaikkien sovellettavien voimassa olevien asetusten mukaisesti.
Jäljempää löydät kaikki tiedot siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavan linkin kautta: Ota meihin yhteyttä

Viimeksi tarkistettu 22/05/2018

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tästä käytännöstä saat selville ennen verkkosivuston eri osioihin siirtymistä, kuinka Barilla käsittelee henkilötietojasi koskien sekä tietoja, joita annat suoraan (kuten etu- ja sukunimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi, ikäsi, syntymäaikasi, sukupuolesi jne.), että tietoja, joita Barilla kerää kohdassa "Keräämämme henkilötiedot ja niiden keräystavat" (tästedes yhdessä "henkilötiedot") kuvatulla tavalla. Lue tämä käytäntö ennen henkilötietojesi antamista.

Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on BARILLA NORGE AS (tästedes "Barilla" tai "rekisterinpitäjä"). Yhteystiedot ovat https://www.barilla.com/fi-fi/yhteydenottolomake.

Barilla käsittelee henkilötietojasi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä henkilötietojen suojaa koskevien kansallisten asetusten (tästedes "tietosuoja-asetukset") mukaisesti.

Keräämämme henkilötiedot ja niiden keräystavat

Barilla voi kerätä ja sittemmin käsitellä henkilötietojasi, kun selaat verkkosivustoa ja/tai siirryt sen tiettyihin osioihin. Yhdistäessäsi verkkosivustolle tietojärjestelmät ja ohjelmistomenetelmät, joiden ansiosta ne voivat toimia automaattisesti, keräävät ja/tai hankkivat epäsuorasti tiettyjä tietoja (esim. niin kutsuttuja "evästeitä", kuten on määritelty kohdassa "Tietosuoja – evästeet" tämän tietosuojakäytäntö-asiakirjan lopussa; IP-osoitteita; niiden tietokoneiden verkkotunnuksia, joilla käyttäjät yhdistävät verkkosivustolle; pyydettyjen resurssien URL-osoitteita; sekä palvelimelle lähetetyn pyynnön tapahtuma-aikoja).

Kaikista lähettämistäsi tieto- tai palvelupyynnöistä saatetaan kerätä ja sittemmin käsitellä henkilötietojasi (kuten etu- ja sukunimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi, ikäsi, syntymäaikasi, sukupuolesi jne.).

Erityisesti henkilötietojasi saatetaan kerätä, kun:
     - täytät verkkolomakkeita; ja
     - julkaiset (jäljempänä määritellyn mukaisesti) verkkosisältöä sisältäen mahdollisesti henkilötietoja, jotka olet antanut suoraan kolmansien osapuolten itsenäisesti hallinnoimissa sosiaalisissa verkostoissa, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta, Facebook, Twitter jne. (tästedes "sosiaaliset verkostot"). "Verkkojulkaisuilla" tarkoitetaan kuvia, kommentteja, verkkosivuston aiheeseen liittyviä iskulauseita, sisältöä ja mitä tahansa muuta sellaista tietoa, jota olet laatinut ja julkaissut Barilla-konsernin tuotemerkkeihin liittyvillä sosiaalisten verkostojen sivuilla, mukaan lukien kaikki antamasi kuvat.

Jos päätät lähettää meille pyynnön verkkosivun "Ota meihin yhteyttä" -osiossa, sinun on annettava tiettyjä henkilötietoja, jotta Barilla voisi vastata tarpeisiisi. Rekisteröintilomakkeen pakolliset ruudut on merkitty tähtimerkillä tai muulla tavoin. Sellaisten henkilötietojen antaminen, joita ei ole merkitty pakollisiksi tähtimerkillä tai muulla tavoin, on täysin vapaaehtoista, eikä tällaisten tietojen antamisesta tai siitä, että ne ovat puutteellisia tai epätäsmällisiä, tule seurauksia. Jos et kuitenkaan anna henkilötietoja, jotka on merkitty pakollisiksi tähtimerkillä tai muulla tavoin, tai mainitut tiedot ovat puutteellisia tai epätäsmällisiä, pyytämääsi palvelua ei voida toimittaa. Jos et anna mitä tahansa pakollista tietoa, saat Barillalta virheviestin, jossa luetellaan puuttuvat pakolliset henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudellinen perusta

Perustuen niihin tarpeisiin, joita ilmaiset joka kerran, kun siirryt verkkosivuston eri osioihin (lukuun ottamatta omia hankkeita, jotka edellyttävät erityisten henkilötietojen antamista ja joihin julkaistaan verkkosivustolla joka kerran erityisiä tietoja), henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja oikeudellinen perusta on ilmaistu seuraavassa.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin vain antaessasi niiden käsittelyyn suostumuksen, jonka voit peruuttaa milloin tahansa lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjälle verkkosivuston "Ota meihin yhteyttä" -osiossa:

     a) Pyyntöjesi hallinta ja niihin vastaaminen
Voit päättää suostua henkilötietojesi käsittelyyn, jotta Barilla voi hallita pyyntöjäsi ja vastata pyyntöihisi, jotka liittyvät tuotteisiin ja Barilla-konsernin tuotemerkkien erilaisiin kampanjoihin, mainontaan tai verkkosivustoon (verkkosivuston "Ota meihin yhteyttä" -osio). Tällöin suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan lähettäessäsi pyyntöjä. Jos päätät olla suostumatta henkilötietojesi käsittelyyn mainittuihin tarkoituksiin, et pysty lähettämään pyyntöä.

Lisäksi, ilman suostumustasikin, Barilla voi käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

     I. verkkosivuston käyttöösi liittyvien toimintojen hallinta, mukaan lukien verkkosisällön julkaiseminen Barilla-konsernin tuotemerkkeihin liittyvillä sosiaalisten verkostojen sivuilla (käsittelyn ollessa välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanon tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden kannalta);
     II. lakisääteisten velvoitteiden (kirjanpitoon ja hallintotoimiin liittyvien velvollisuuksien, verovelvoitteiden jne.) hallinta ja täyttäminen;
     III. valitusten ja mahdollisten kiistojen käsittely (sen ollessa rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna).

Kuinka käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojesi käsittely saattaa olla mikä tahansa toimenpide, kuten tietojen kerääminen, taltiointi, järjestäminen, säilytys, konsultointi, käsittely, oikaisu, valinta, poisto, vertailu, käyttö, yhdistäminen, estäminen, paljastaminen ja hävittäminen.

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa automaattisilla työkaluilla, mutta myös paperisena, tiukasti vain tiettyihin nimenomaisiin tarkoituksiin, tietokantojen ja sähköisten alustojen kautta, joita hallinnoi Barilla tai kyseiseen tehtävään ulkoiseksi henkilötietojen käsittelijöiksi nimitetyt kolmannet osapuolet. Henkilötietoja saatetaan käsitellä myös Barillan ja mainittujen kolmansien osapuolten integroitujen tietojärjestelmien ja/tai Barillan omistamien tai käyttämien verkkosivujen kautta.

Rekisterinpitäjä on arvioinut turvatason riittäväksi. Arvioinnissa on otettu huomioon riskit, jotka voivat aiheutua henkilötietojesi katoamisesta, tuhoutumisesta, oikaisusta, valtuuttamattomasta paljastamisesta, joutumisesta vääriin käsiin vahingossa tai laittomasti, väärinkäytöstä tai muuntelusta. Erityisesti rekisterinpitäjä:
     - on toteuttanut riskeihin suhteutettuja turvatoimia;
     - säilyttää henkilötietojasi Euroopassa sijaitsevilla palvelimilla, joissa on edistykselliset varmuuskopiointijärjestelmät päivittäisine varmuuskopiointeineen.

Missä käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojasi käsitellään ensisijaisesti rekisterinpitäjän toimistoissa ja henkilötietojen käsittelijöiden sijaintipaikoissa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteisiin, jotka on mainittu kohdassa "Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot".

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Tietojenkäsittelytoimien tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen varmistamiseksi rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja eri aikoja riippuen tietyistä tarkoitusperistä:
     (i) kun on kyse Barilla-konsernin eri tuotemerkkien tuotteisiin ja kampanjoihin, mainontaan tai verkkosivuihin (verkkosivuston "Ota meihin yhteyttä" -osio) liittyvien pyyntöjesi käsittelystä ja niihin vastaamisesta, henkilötietojasi säilytetään ajanjakson, joka on ehdottoman välttämätön pyyntösi täyttämiseksi;
     (ii) kun on kyse verkkosivuston käyttöösi liittyvien toimintojen, mukaan lukien verkkosisällön julkaiseminen Barilla-konsernin tuotemerkkeihin liittyvillä sosiaalisten verkostojen sivuilla, hallinnoinnista, henkilötietojasi säilytetään ajanjakson, joka on ehdottoman välttämätön pyytämäsi palvelun toimittamiseksi;
     (iii) kun on kyse lakisääteisten velvollisuuksien (kirjanpitoon ja hallintotoimiin liittyvien velvollisuuksien, verovelvoitteiden jne.) täyttämisestä, henkilötietojasi säilytetään ajanjakson, joka on ehdottoman välttämätön mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi;
     (iv) kun on kyse valitusten käsittelystä ja kiistojen ratkaisusta, henkilötietojasi säilytetään ajanjakson, joka on ehdottoman välttämätön mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi, ei kuitenkaan koskaan sovellettavia määräaikoja kauemmin.

Henkilötietojesi vastaanottajat

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa seuraaville tahoille tai niitä voivat käsitellä seuraavat tahot:

(i) oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt, jotka toimivat ulkoisina henkilötietojen käsittelijöinä, suorittaen ulkoistettuja tehtäviä Barillan tai Barillan ulkoisten henkilötietojen käsittelijöiden nimittäminä (mukaan lukien osapuolet, jotka on palkattu avustamaan, viestintään, markkinointiin, mainontaan, kampanja- ja myyntitoimintoihin liittyen tuotteisiin ja/tai palveluihin, sekä mainostajat, mainostoimistot, IT-palvelujen toimittajat, verkkosivustojen ylläpitäjät, sähköisten alustojen operaattorit, liikekumppanit, luottolaitokset ja konsulttitoimistot);
(ii) rekisterinpitäjän työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit (mukaan lukien järjestelmänvalvojat), jotka toimivat sen välittömässä alaisuudessa ja jotka on valtuutettu käsittelemään henkilötietojasi; ja
(iii) ulkoisten henkilötietojen käsittelijöiden työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit (mukaan lukien järjestelmänvalvojat), jotka toimivat tällaisten ulkoisten henkilötietojen käsittelijöiden välittömässä alaisuudessa ja jotka on valtuutettu käsittelemään henkilötietojasi.

Henkilötietojasi ei luovuteta tai paljasteta kolmansille osapuolille, paitsi silloin, kun Barilla antaa niitä konsulteille oikeuksiensa suojaamiseksi.

Alaikäiset

Alle 18-vuotiaat alaikäiset eivät saa luovuttaa henkilötietojaan Barillalle ilman huoltajansa suostumusta. Ilman huoltajan suostumusta alaikäiset eivät voi lähettää pyyntöjä verkkosivuston kautta. Barilla kehottaa kaikkia alaikäisten huoltajia kertomaan näille Internetin turvallisesta ja vastuullisesta käytöstä.

Henkilötietojen käsittelijöiden henkilöllisyys ja yhteystiedot

Täydellisen luettelon henkilötietojen käsittelijöistä saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa "Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot".

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rekisterinpitäjän nimittämän tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:[email protected]

Oikeutesi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn

Rekisteröitynä sinulla on useita yksityisyydensuojalainsäädännön suomia oikeuksia. Sinulla on tarkalleen ottaen oikeus:

     1. saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, onko järjestelmissä henkilötietojasi, saada tiedot ymmärrettävässä muodossa, saada itsellesi sinusta säilytettävät henkilötiedot (jäljennöksenä) ja niihin liittyvät tiedot (mukaan lukien käsittelyn tarkoitukset, henkilötietoryhmät ja henkilötietojen alkuperä, ne vastaanottajaryhmät, joille tietoja on paljastettu tai voidaan paljastaa, säilytysaika (mikäli mahdollista) sekä käytettävissä olevat oikeudet);
     2. pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojasi ja täydentämään puutteellisia henkilötietojasi;
     3. pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojasi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi tilanteissa, kun henkilötietoja ei enää tarvita alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin tai kun oikeudellista perustaa niiden käsittelylle ei enää ole;
     4. pyytää rekisterinpitäjää muuntamaan tiedot nimettömään muotoon tai estämään henkilötietosi, jos niitä on käsitelty laittomasti, mukaan lukien tiedot, joita ei tarvitse säilyttää, niiden tarkoitusten osalta, joihin henkilötiedot alun perin kerättiin tai joita varten niitä sittemmin käsiteltiin;
     5. pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, myös silloin, kun kyseenalaistat niiden täsmällisyyden tai vastustat niiden käsittelyä, ajaksi, joka tarvitaan asianmukaisten tarkastusten suorittamiseen;
     6. saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneluettavassa muodossa, sekä siirtää tai, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle rajoituksetta, tapauksissa, joissa käsittely tapahtuu automatisoidusti ja perustuu suostumukseesi tai kun kyseessä on sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa sinä olet osallisena;
     7. peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn mihin tahansa tarkoituksiin, joihin ne on annettu.

Voit käyttää oikeuksiasi Barillaan liittyen verkkosivuston "Ota meihin yhteyttä" -osiossa, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai lähettämällä kirjepostia Barillan postiosoitteeseen, joka on mainittu kohdassa "Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot".

Lisäksi jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tavalla, joka rikkoo yksityisyydensuojalainsäädäntöä, voit tehdä valituksen joko asuinmaasi tietosuojavaltuutetulle tai sen maan tietosuojavaltuutetulle, jossa työpaikkasi sijaitsee tai jossa oletettu rikkomus on tapahtunut. Voit myös pyytää kyseiseltä asiamieheltä tietoja yksityisyydensuojalainsäädännön alaisten oikeuksiesi käyttämisestä.

Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely

Sinulla on milloin tahansa ja omaan erityistilanteeseesi liittyvistä syistä oikeus kieltää sellaisten henkilötietojesi käsittely, joiden käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeutettuun etuun. Tällöin rekisterinpitäjä keskeyttää henkilötietojesi käsittelyn, paitsi jos se voi osoittaa, että sillä on oikeutetut ja sitovat syyt, jotka ohittavat omat etusi, oikeutesi tai vapautesi, tai käsittely on välttämätöntä laillisen oikeuden toteutumisen varmistamiseksi, käyttämiseksi tai suojaamiseksi.

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn verkkosivuston "Ota meihin yhteyttä" -osiossa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen :[email protected].

Jos kiellät henkilötietojesi käsittelyn mainittuihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjä ei pysty tekemään kyseisiä käsittelytoimia.

TIETOSUOJA – EVÄSTEET

Evästeet ovat tekstijonoja; tunnisteita, joita palvelin (tässä tapauksessa verkkosivupalvelu) lähettää käyttäjän laitteeseen (tavallisesti verkkoselaimeen) käyttäjän siirtyessä tietylle verkkosivulle. Evästeet, joita myös eri verkkosivustot saattavat asettaa käyttäjän vierailemalle sivulle ("kolmannen osapuolen evästeet"), tallentuvat selaimelle ja lähetetään automaattisesti uudelleen ne tuottaneelle palvelimelle joka kerran, kun käyttäjä käy samalla verkkosivulla. Tällä tavoin evästeet voivat esimerkiksi helpottaa ja parantaa käyttäjän verkkoselaamista (tai tallentaa vieraillut sivut tai muut erityiset tiedot, kuten useimmin katsotut sivut, yhteysvirheet jne.) tai mahdollistaa profiloinnin. Jotta verkkosivujen selaaminen olisi helppoa ja ne toimisivat täysin oikein, käyttäjän kannattaa määrittää selaimensa hyväksymään evästeet.

Selaimet on usein asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. Käyttäjä voi kuitenkin muuttaa esiasetettua määritystä ja estää tai poistaa evästeet (joko istuntokohtaisesti tai yhdellä kertaa kaikki), mutta tämä saattaa estää verkkosivuston tiettyjen osioiden optimaalisen käytön. Evästetilan voi tarkistaa ja selaimellesi tallentuvia evästetyyppejä muuttaa vaihtamalla evästeasetuksia.

Evästetyypit ja niiden tarkoitukset

Verkkosivustomme käyttää seuraavanlaisia evästeitä, jotka saattavat kuulua Barillalle tai kolmansille osapuolille.

   I. Tekniset evästeet ja toiminnalliset evästeet

a) Tekniset evästeet:

Tekniset evästeet avustavat verkkoselaamisessa ja verkkosivujen toimintojen käyttämisessä. Tekniset evästeet ovat joko "välttämättömiä" evästeitä, sillä ne mahdollistavat toimintoja, joita ilman verkkosivua ei voi täysin käyttää, tai "suorituskykyevästeitä", jotka parantavat verkkosivun toimintoja.

b) Toiminnalliset evästeet:

Toiminnallisten evästeiden ansiosta verkkosivu muistaa valintasi (kuten kielen tai maantieteellisen sijainnin) ja ehdottaa niitä, kun vierailet sivulla uudelleen. Niiden tarkoituksena on parantaa ja yksilöidä palveluja (niitä voidaan esimerkiksi käyttää ehdottamaan sisältöä, joka vastaa aiemmin selaamaasi sisältöä).

   II. Profilointievästeet:

Profilointievästeitä käytetään mainosviestien lähettämiseen ja palvelujen mainostamiseen aiempien valintojesi perusteella.

Niiden avulla sinulle lähetetään erityisesti mainoksia ja tarjotaan palveluja, jotka mahdollisesti heijastavat mielenkiintosi kohteita, sekä luodaan yksilöllisiä profiileja makusi, mieltymystesi ja kulutustottumustesi perusteella, verkkosivujen selaamisestasi tehtyjen havaintojen mukaisesti tai vertaamalla selaimen kautta tekemiäsi toimintoja. Niillä voidaan esimerkiksi rajoittaa tietyn mainoksen näyttämiskertoja tai saada selville mainoskampanjan tehokkuus mainoksen katselukertojen perusteella.

Kuvaus suostumuksen antamisesta evästeiden asennukseen

Kun tulet verkkosivustolle ensimmäisen kerran, näet ytimekkään mainosbannerin sisältäen linkin tähän laajennettuun käytäntöön, josta löytyy lisätietoa rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten asentamista evästeistä. Tämä laajennettu käytäntö sisältää tarkemmat tiedot erityyppisten evästeiden kuvauksista ja ominaisuuksista. Siinä voit myös päättää erikseen, mitä evästeitä haluat sallia.

Suostumustasi ei tarvita teknisiin ja analyyttisiin evästeisiin. Voit kuitenkin estää ne tavoilla, jotka on esitetty kohdassa "Evästeiden salliminen ja estäminen selaimessasi".

Suostumuksesi tarvitaan profilointievästeisiin, joita käytetään mainosten ja palvelutarjousten lähettämiseen sinulle makusi, mieltymystesi ja kulutustottumustesi perusteella.

Selaamalla verkkosivuja suostut evästeiden, myös profilointievästeiden, käyttöön. Voit kuitenkin muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa tai kieltää kaikenlaisten evästeiden (myös kolmansien osapuolten asentamien evästeiden) käytön alla olevassa taulukossa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan selaimellesi lähetetyt evästeet siirtyessäsi verkkosivulle. Taulukko tarkistetaan enintään 22/05/2018; kaikki mahdolliset myöhemmät tarkistukset julkaistaan aina tällä sivulla.

Barillan evästeet

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Kolmannen osapuolen evästeet

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

Alla on linkit itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivien kolmansien osapuolten asiakirjoihin ja suostumuslomakkeisiin; linkkien kautta saat lisätietoja evästeistä ja voit hallita niiden käyttöä ja estää niitä.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettua Google, Inc.:n tietokoneohjelmaa ("Google"). Google Analytics käyttää evästeitä, ts. tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi verkkosivuston käyttötapasi analysointia varten. Evästeillä saatavat tiedot verkkosivuston käyttötavastasi siirretään Googlen palvelimelle, jossa niitä säilytetään. Google käyttää tietoja verkkosivuston käyttötapasi analysoimiseen, verkkosivustoa koskevien raporttien luomiseen ja lisätietojen antamiseen verkkosivuston ylläpitäjälle koskien verkkosivuston ja Internetin käyttöä. Google ei yhdistä selaimesi Google Analyticsiin lähettämää IP-osoitetta mihinkään muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit estää evästeiden säilytyksen muuttamalla selaimesi ohjelmistoasetuksia, mutta tällöin verkkosivuston toimintoja ei voida yksilöidä niin hyvin mieltymystesi mukaan. Saat lisätietoja Google Analyticsin luomista tiedoista osoitteesta:https://support.google.com/analytics/answer/6004245; voit myös estää Googlea tallentamasta evästeiden tuottamaa tietoa liittyen verkkosivuston käyttöösi (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja käsittelemästä mainittua tietoa lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Verkkosivustoa käyttämällä suostut siihen, että Google itsenäisenä rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietojasi niillä tavoilla ja niihin tarkoituksiin, jotka on ilmaistu Googlen Google Analyticsiä koskevassa tietosuojakäytännössä. Sen saa seuraavasta linkistä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi .

Sosiaalisen median painikkeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivustollaan sosiaalisen median painikkeita. Sosiaalisen median painikkeet ovat digitaalisia painikkeita tai suoria linkkejä kunkin yksittäisen "painikkeen" määrittämille sosiaalisten verkostojen alustoille. Voit napsauttaa linkkejä ollaksesi suorassa vuorovaikutuksessa rekisterinpitäjän tilien (sosiaalisten verkostojen sivustojen) kanssa. Niiden sosiaalisten verkostojen, joihin painikkeet ohjaavat, ylläpitäjät ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin yksittäisen sosiaalisen verkoston alustan tietosuojakäytännöstä ja tavoista hallita ja estää evästeitä sosiaalisten verkostojen alustoilla.

Evästeiden salliminen ja estäminen selaimessasi::

Voit estää selaimesi vastaanottamasta evästeitä. Tämä saattaa kuitenkin vaikeuttaa verkkosivuston tiettyihin toimintoihin pääsyä tai estää sen kokonaan.

Yleisimpien selainten tarjoamat menetelmät evästeiden estämiseksi on esitetty alla:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteet-tiedot-jotka-verkkosivu-tallentaa
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
Safari: https://support.apple.com/fi-fi/HT201265

Muita tapoja analyyttisten evästeiden ja profilointievästeiden estämiseen:

Sen lisäksi, että voit estää ja/tai poistaa evästeet selaimesi asetuksilla, voit myös estää ja/tai poistaa yksittäisiä analyyttisiä evästeitä ja profilointievästeitä seuraavien verkkosivujen kautta:

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en tällä sivulla voi estää Google Analyticsin käytön;
- www.youronlinechoices.eu, verkkomainosalan eurooppalaisen European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -järjestön ylläpitämä verkkosivusto, jolla voi poistaa muut evästeet Euroopan unionissa sijaitsevilta käyttäjiltä;
- http://www.aboutads.info/choises/, for deletion of other cookies for users located in the United States of America. These websites are not managed by the Controller, who therefore accepts no liability in relation to the respective contents.

 Haluatko olla meihin yhteydessä?

Ota yhteyttä
sähköpostitse

Kuluttajapalvelu:

Barilla Finland
Oy Conaxess Trade Finland AB
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy