Pravna obavijest i

politika privatnosti

Pravna obavijest i politika privatnosti

Podaci o tvrtci

BARILLA G. e R. FRATELLI – Società per Azioni con Socio Unico
Sjedište Via Mantova, 166 - 43122 Parma
Dionički kapital 180 639 990,00 €= i.v.
Porezni broj i registracijski broj u Registru trgovačkih društava u Parmi 01654010345
Tvrtkom upravlja i koordinira "Barilla Iniziative S.r.l." (čl. 2497 Građanskog zakona)

Pravna obavijest

Obrada osobnih podataka

Pristup internetskoj stranici („Stranica“) i/ili zahtjev za informacijama ili uslugama koje osigurava Stranica podliježu ovim pravilima, a osobni podaci koji se uzimaju od korisnika ili koje nam korisnici dostavljaju obrađivat će tvrtka BARILLA G. & R. FRATELLI Via Mantova, 166, 43122 Parma,  Italija. („Organizacija odgovorna za kontrolu podataka“). Pažljivo pročitajte sadržaj u nastavku kako biste razumjeli naše stavove i poslovnu praksu u pogledu osobnih podataka korisnika i načina na koji s njima postupamo. Posjetom Stranici korisnici prihvaćaju i pristaju na praksu opisanu u ovim pravilima.

Svrha je ove informacije omogućiti korisnicima da se upoznaju s načinima na koje tvrtka Barilla obrađuje njihove osobne podatke čak i prije nego što pristupe različitim dijelovima Stranice i dostave svoje osobne podatke. Od korisnika će se, u svim slučajevima, zahtijevati da ove informacije pročitaju prije dostavljanja svojih osobnih podataka kombiniranjem posebnih obrazaca iz različitih dijelova Stranice.

Svrhe obrade podataka

Osobni podaci koji se uzimaju izravno od korisnika kombiniranjem internetskih obrazaca ili oni koji se dobivaju automatski („Osobni podaci) prikupljat će se i obrađivati u sljedeće svrhe:

  1. za osiguravanje i upravljanje različitim uslugama ponuđenima na Stranici i ispunjavanje svih zahtjeva korisnika koji se odnose na te usluge;

  2. za odgovaranje na pitanja korisnika o proizvodima tvrtke Barilla, uslugama ili samoj Stranici (dio Stranice „Kontaktirajte nas“);

  3. za administriranje Stranice te interne operacije, uključujući uklanjanje grešaka, analizu podataka, ispitivanje, istraživanje, potrebe statistike i anketiranja;

Kako će se osobni podaci obrađivati

Osobni podaci obrađivat će se uglavnom automatski, postupcima koji se strogo odnose na ranije navedene svrhe.

Organizacija odgovorna za kontrolu podataka usvojila je raznovrsne zaštitne mjere kojima će vas zaštiti od rizika od gubitka, zlouporabe ili izmjene vaših osobnih podataka.

Kategorije osobnih podataka koje podliježu obradi podataka

Prikupljat ćemo i obrađivati sljedeće podatke:

Informacije o korisnicima koje nam korisnici dostave popunjavanjem obrazaca na Stranici ili u korespondenciji putem telefona, e-pošte ili na neki drugi način. Informacije koje nam korisnici dostavljaju mogu uključivati ime korisnika, adresu, adresu e-pošte i broj telefona.

Prilikom svakog posjeta korisnika Stranici mi ćemo automatski prikupiti sljedeće podatke:

  • tehničke informacije, uključujući i adresu internetskog protokola (IP adresu) koja se koristi za povezivanje računala korisnika na Internet, tip i verziju pretraživača, postavku vremenske zone, vrste i inačice plug-in pretraživača, operativni sustav i platformu;

  • informacije o posjetima korisnika, uključujući i potpuni usklađeni lokator sadržaja (URL), putanju biranja prema Stranici, kroz nju i s nje (uključujući datum i vrijeme), vremena reagiranja stranice, greške tijekom preuzimanja, duljinu posjeta određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (primjerice kretanje po stranicama, pritisak miša i pomicanje pokazivača), korištene metode pretraživanja izvan stranice;

Priroda obrađenih osobnih podataka

Dostava osobnih podataka potrebna je za podatke čiji su kvadratići označeni zvjezdicom kako bi tvrtka Barilla mogla zadovoljiti potrebe korisnika u vezi s funkcijama Stranice. Nedostavljanje osobnih podataka potrebnih za tražene usluge ili dostavljanje nepotpunih ili netočnih podataka onemogućit će ispunjavanje tih aktivnosti, dok nedostavljanje dodatnih osobnih podataka (bilo u cijelosti ili djelomično ili netočno) neće ometati ispunjavanje usluga.

Vrijeme zadržavanja podataka


Organizacija odgovorna za kontrolu podataka osobne će podatke obrađivati u razdoblju koje ne premašuje vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju se osobni podaci obrađuju ili dulje, u svrhe dozvoljene zakonom i u svakom slučaju svaki slučaj poništavanja podataka bez neopravdanog odgađanja.

Kolačići

Stranica koristi kolačiće kako bi korisnike razlikovala od ostalih korisnika Stranice. To nam omogućuje da korisnicima osiguramo pozitivno iskustvo tijekom pretraživanja Stranice i omogućuje nam poboljšavanje Stranice. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i svrhe u koje ih koristimo potražite u pravilima o upotrebi kolačića.

Subjekti koji smiju obrađivati osobne podatke

Osobnim podacima smiju pristupati zaposlenici i suradnici odjela organizacije odgovorne za kontrolu podataka koji se, uz izravnu odgovornost organizaciji, imenuju organizacijom odgovornom za obradu podataka ili osobama zaduženima za obradu osobnih podataka te dobivaju odgovarajuće radne upute. Isto će se dogoditi – u slučaju zaduženih osoba koje imenuje organizacija odgovorna za obradu podatka – i među zaposlenicima ili suradnicima.

Osobni podaci mogu se otkrivati trećim stranama (primjerice trećim stranama koje obavljaju eksternalizirane aktivnosti za tvrtku Barilla) koje tvrtka Barilla imenuje organizacijama odgovornima za obradu podataka.

Komunikacija ili širenje osobnih podataka korisnika

Osobni podaci korisnika neće se otkrivati ili slati trećim stranama, a iznimku čine organizacije za obradu podataka koje imenuje organizacija za kontrolu podataka.

Maloljetne osobe

Stranica ne sadrži informacije izravno namijenjene maloljetnim osobama. Maloljetne osobe ne bi trebale svoje osobne informacije i podatke otkrivati tvrtki Barilla ako za to nemaju suglasnost svojih roditelja. Stoga tvrtka Barilla poziva sve roditelje maloljetnika da ih upute u sigurnu i odgovornu uporabu interneta i weba te da utvrde sve postupke na koje se tvrtka Barilla poziva u svojim inicijativama u svezi s obradom osobnih podataka maloljetnih osoba.

Organizacije odgovorne za kontrolu i obradu osobnih podataka

Organizacija odgovorna za kontrolu podataka je BARILLA G. & R. FRATELLI Via Mantova, 166, 43122 Parma,  Italija. 

Korisnik može popis svih organizacija za obradu podataka dobiti slanjem poruke o predmetnim osobnim podacima organizaciji za kontrolu podataka putem dijela „Kontaktirajte nas“ na Stranici.

Vaša prava

Kao zainteresirane strane, korisnici ostvaruju prava regulirana sa Zakonskom odredbom br. 196/2003 "Zakona o zaštiti osobnih podataka: naročito, imaju pravo od organizacije za kontrolu podataka dobiti potvrdu o postojanju i nepostojanju osobnih podataka koji se odnose na njih i njihovu komunikaciju u razumljivom obliku; uz ostalo mogu zatražiti i podrijetlo osobnih podataka; svrhe i metode obrade podataka; mogu pribaviti i ažuriranja, ispravak ili integraciju osobnih podataka. U svakom trenutku mogu zatražiti prekid obrade, brisanje, promjenu u anonimni oblik ili blokiranje osobnih podataka. Mogu se suprotstaviti, u cijelosti ili djelomično, obradi osobnih podataka iz legitimnih razloga.

Uz navedeno, korisnici ostvaruju i prava temeljem čl. 16. – 21. Uredbe (EU) br. 2016/679 (pravo na ispravak, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor).

Korisnici će, u slučajevima kada je to potrebno, imati i pravo na podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu za izdavanje jamstava ili mu se obratiti radi dobivanja informacija o realizaciji svojih osobnih prava koja proizlaze iz Uredbe (EU) br. 2016/679.

Korisniku svakom trenutku može svoja ranije navedena prava realizirati slanjem poruke o predmetnim podacima organizaciji za kontrolu osobnih podataka putem odjeljka „Kontaktirajte nas“ na Stranici.

Kontakt

Pitanja, primjedbe i zahtjevi o ovim pravilima o zaštiti podatka dobrodošli su i trebalo bi ih rješavati u odjeljku „Kontaktirajte nas“ na Stranici.

Promjene pravila zaštite podataka

Sve buduće promjene pravila zaštite podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Često provjeravajte ima li novih ažuriranja ili promjena pravila zaštite podataka.

Pravila uporabe kolačića

Uporaba kolačića

Kolačići su reci teksta koje djeluju kao računalni tragovi koje poslužitelj (u ovom slučaju poslužitelj ove Stranice) šalje uređaju korisnika (obično internetskom pretraživaču) kada korisnik pristupa određenoj stranici; pretraživač korisnika automatski pohranjuje kolačiće i ponovno ih prenosi poslužitelju koji ih je generirao svaki put kada korisnik pristupi istoj internetskoj stranici. Na taj način kolačići, primjerice, omogućuju i/ili dozvoljavaju pristup nekim internetskim stranicama radi poboljšavanja kretanja korisnika po stranici ili omogućavanja pohranjivanja posjećenih stranica i ostalih specifičnih informacija, kao što su stranice koje češće posjećuju, greške prilikom povezivanja itd. Stoga bi, za omogućavanje i uporabu Stranice u cijelosti, korisnicima bilo uputno da konfiguriraju svoj pretraživač tako da prihvaća kolačiće.

Pretraživači su često podešeni tako da automatski prihvaćaju kolačiće. Međutim, korisnici mogu promijeniti zadanu konfiguraciju kako bi onemogućili ili obrisali kolačiće (svaki put ili zauvijek), što može prouzročiti nemogućnost optimalne uporaba nekih dijelova stanice. Korisnici mogu provjeriti i modalitete te vrste kolačića pohranjenih na pretraživaču i to promjenom postavki kolačića u svom pretraživaču. Nastavkom pretraživanja stranice pristajete na našu uporabu kolačića.  

Vrste i upravljanje kolačićima

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju pohranjujemo na vaš pretraživač ili tvrdi disk vašeg računala ako vi na to pristanete. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na tvrdi disk vašeg računala.

Mi koristimo sljedeće kolačiće:

  1. Osnovni web kolačići. Oni su potrebni za funkcioniranje internetskih stranica i korištenje njihovih funkcija. Uključuju, primjerice, kolačiće koji vam omogućuju prijavu na sigurne dijelove internetske stranice, korištenje košarice za kupnju ili korištenje usluga e-plaćanja. Onemogućavanjem ovih kolačića sprječava se i uporaba takvih aktivnosti.

  1. Kolačići za analizu/kolačići učinkovitosti. Oni nam omogućuju prikupljanje informacija o učinkovitosti reakcija internetske stranice na zahtjeve anonimnih korisnika, samo s jednim ciljem, poboljšati funkcije internetske stranice; na primjer, koje stranice korisnik najčešće posjećuje, greške ili kašnjenja u isporuci internetskih stranica, prepoznavanje i brojanje posjetitelja te praćenje kretanja posjetitelja po našoj internetskoj stranici tijekom korištenja.  

  1. Kolačići funkcionalnosti. Oni stranici omogućuju da zapamti odabir za koji se korisnik odlučio i prepoznaju vaš povratak na internetsku stranicu kako bi osigurali bolju i prilagođeniju uslugu: na primjer, mogu se koristiti za predlaganje sadržaja koji su slični onima koje je korisnik već ranije zatražio.

Ne zaboravite da treće strane (uključujući, primjerice mrežne oglašivače i pružatelje vanjskih usluga poput usluge analize prometa na mrežnoj stranici) također mogu koristiti kolačiće koje mi ne možemo ni na koji način kontrolirati. Ovi su kolačići vjerojatno kolačići za analizu/kolačići učinkovitosti ili kolačići za ciljanje


Onemogućavanje kolačića („opt-out“):

Kolačići se blokiraju aktiviranjem postavke na pretraživaču koja vam omogućuje odbijanje postavljanje svih ili samo nekih kolačića. Međutim, ako postavke pretraživača koristite za blokiranje svih kolačića (uključujući i osnovne web kolačiće) možda nećete moći pristupiti svim ili nekim dijelovima Stranice.U slučaju bilo kakvih odstupanja između engleske i ostalih jezičnih inačica ovih pravila zaštite podataka, kao mjerodavna uzima se engleska inačica. 


Kontakt

Email

Barilla

Barilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy