Kolika je vrijednost ugovora?

To ne možemo komentirati. Možemo reći da je to odnos, a ne transakcija.

Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk