Pravna obavijest i

politika privatnosti

Pravna obavijest i politika privatnosti

Poštovani,
prije svega hvala što ste nas posjetili.
Veoma nam je bitno da nam vjerujete te Vas stoga ovdje želimo informirati o svrsi i načinu obrade osobnih podataka koje prikupimo tijekom Vaše navigacije na internetskim stranicama (u daljem tekstu: internetska stranica) kao i o funkciji usluga koje nudimo, kako je u nastavku detaljnije navedeno.
Obrada Vaših osobnih podataka uvijek se temelji na zakonitosti i korektnosti sukladno važećim zakonskim propisima koji se mogu primijeniti.
U nastavku smo naveli sve detalje u vezi s obradom Vaših osobnih podataka. Na raspolaganju smo da odgovorimo na sva Vaša pitanja. Na ovom linku naći ćete sve načine na koje nas možete kontaktirati: Kontaktirajte nas

Posljednje ažuriranje 22/05/2018

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Ova obavijest ima za cilj upoznati Vas, prije nego što pristupite raznim odjeljcima internetske stranice, na koji način će tvrtka Barilla obraditi Vaše osobne podatke, bilo da su u pitanju podaci koje ste Vi izravno priopćili (kao što su ime, prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte, dob, datum rođenja, spol, itd.) ili podaci koje je tvrtka Barilla prikupila na neki od načina opisanih u odjeljku “Koje osobne podatke obrađujemo i kako ih prikupljamo” (u daljem tekstu pod zajedničkim imenom: “Osobni podaci”). Potrebno je da istu pročitate prije nego što priopćite Vaše osobne podatke.

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je tvrtka BARILLA HRVATSKA D.O.O. (u daljem tekstu: “Barilla” ili “Voditelj”), podaci za kontakt voditelja https://www.barilla.com/hr-hr/kontakt.

Barilla će obrađivati Vaše osobne podatke sukladno Uredbi EU br. 2016/679 i državnim propisima u oblasti zaštite osobnih podataka (u daljem tekstu “Propisi o privatnosti”).

Koje osobne podatke obrađujemo i kako ih prikupljamo

Tijekom navigacije na internetskoj stranici i/ili pristupa nekim odjeljcima internetske stranice može doći do prikupljanja i naredne daljnje obrade Vaših osobnih podataka od strane tvrtke Barilla. Naime, u fazi povezivanja na internetsku stranicu, informatički sustavi i softwareski postupci koji služe za funkcioniranje istih pružaju i/ili automatski i neizravno prikupljaju neke informacije (kao, primjera radi, tzv. “kolači”, kako je navedeno u “Obavijesti o privatnosti – Kolačići”, koja se nalazi na kraju ove obavijesti, “IP” adrese, imena domena računala korisnika koji se povezuju na internetsku stranicu, Url” adrese traženih resursa, vrijeme kada je poslužitelju poslat zahtjev).

ΑPrikupljanje i naredna obrada Vaših osobnih podataka (kao što su ime, prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte, dob, datum rođenja, spol, itd.) može se odviti i preko eventualnih upita koje nam pošaljete, a u kojima od nas tražite informacije ili usluge.
Posebice do prikupljanja Vaših osobnih podataka može doći:
     - ukoliko popunite on-line obrasce; i
     - ukoliko objavite Sadržaje (čija je definicija dana u nastavku), koji bi mogli obuhvatiti Vaše osobne podatke koje ste izravno dali na društvenim mrežama kojima samostalno upravljaju treće strane, kao na primjer, Facebook, Twitter, itd. (u daljem tekstu; “Društve mreže”). Pod pojmom “Sadržaji” podrazumijevamo slike, komentare, navode pridružene predmetu internetske stranice kao i bilo koju drugu informaciju koju ste kreirali i objavili na stranicama društvenih mreža namijenjenih proizvodima različitih marki grupe Barilla, kao i Vašu sliku koju eventualno pošaljete.
Ukoliko odlučite poslati upit preko odjeljka "Kontaktirajte nas" na našoj internetskoj stranici, morate priopćiti neke osobne podatke kako bi tvrtka Barilla mogla odgovoriti na Vaš upit, stoga su neka polja na obrascu za kontakt obilježena zvjezdicom ili su na neki drugi način označena kao obvezna. U polja koja nisu obilježena zvjezdicom ili nisu obilježena na neki drugi način kao obvezna, nije obvezno unositi podatke; podatke u ova polja možete unijeti po želji, a ako ih ne unesete ili unesete djelomične ili netočne podatke, to neće imati nikakvu posljedicu. Ako pak u polja označena zvjezdicom ili označena na neki drugi način kao obavezna ne unesete podatke, ili unesete djelomične ili netočne podatke, nećemo biti u stanju obraditi Vaš upit. Ukoliko ste propustili saopćiti jedan ili više obveznih osobnih podataka, pojavit će se poruka s greškom tvrtke Barilla i popis svih obveznih osobnih podataka koji nedostaju.

Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka

Ovisno o potrebama koje s vremena na vrijeme manifestirate kada pristupite raznim odjeljcima internetske stranice (izuzev kada su u pitanju posebne inicijative kada se traži da priopćite specifične osobne podatke, koje inicijative će se s vremena na vrijeme objavljivati na internetskoj stranici u odjeljku Posebne obavijesti), u nastavku navodimo svrhu i pravni temelj obrade Vaših sobnih podataka.

Vaše osobne podatke obradit ćemo u niže navedenu svrhu, ali samo ukoliko za to prethodno date privolu, koju možete povući u bilo kojem trenutku, tako što ćete poslati zahtjev voditelju obrade osobnih podataka u odjeljku “Kontaktirajte nas” na internetskoj stranici:

     a) Upravljanje Vašim zahtjevima i odgovor na iste
Možete odlučiti da li dati privolu za obradu Vaših osobnih podataka ili ne kako bi Barilla mogla odgovoriti na Vaša pitanja o proizvodima i inicijativama vezanim za različite marke grupe Barilla, o reklamnim porukama, odnosno o internetskoj stranici (odjeljak "kontaktirajte na" na internetskoj stranici). U navedenu svrhu potrebna je Vaša privola u trenutku slanja upita. Ako odlučite ne dati privolu za obradu Vaših osobnih podataka u navedenu svrhu, nećete moći poslati upit.

Nadalje, Barilla može obrađivati Vaše osobne podatke iako za to niste dali privolu, i to u sljedeću svrhu:
     I. za upravljanje aktivnostima vezanim za uporabu internetske stranice, uključujući i sadržaje koje Vi osobno objavite na stranicama društvenih mreža namijenjenih proizvodima različitih marki grupe Barilla (s obzirom da je obrada podataka potrebna za izvršenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera);
     II. za upravljanje i ispunjenje obveza predviđenih zakonom (knjigovodstvenih, birokratskih, poreznih obveza, itd.);
     III. upravljanje reklamacijama i eventualnim sporovima (budući je to zakonit interes Voditelja).

Kako obrađujemo Vaše osobne podatke

Obrada Vaših osobnih podataka može obuhvatiti bilo koji tip radnje, kao što su prikupljanje, registracija, organizacija, pohrana, konzultacija, elaboracija, izmjena, selekcija, izvlačenje, usporedba, uporaba, međusobno povezivanje, blokada, prijenos, brisanje i uništavanje podataka.

Vaši osobni podaci bit će obrađeni pretežno u automatiziranom obliku, ali i u papirnom obliku ovisno o svrsi obrade, preko baze podataka, elektroničkih platformi kojima upravlja Barilla ili treće strane koje se po potrebi imenuju za eksterne izvršitelje obrade i/ili preko integriranih informatičkih sustava tvrtke Barilla i pomenutih trećih strana i/ili internetske stranice čiji je vlasnik tvrtka Barilla ili internetskih stranica koje ona koristi.

Voditelj obrade je ocijenio da je razina sigurnosti obrade prikladna uzevši u obzir rizike koji bi mogli nastati uslijed gubitka, uništenja, izmjene, neovlaštenog prosljeđivanja, slučajnog ili nezakonitog pristupa, zlouporabe ili izmjene Vaših osobnih podataka. Posebice:
     - poduzeo je odgovarajuće sigurnosne mjere za izbjegavanje navedenih rizika;
     - čuva Vaše osobne podatke na poslužiteljima koji postoje na teritoriju Europske unije, ai koji podliježu unaprijeđenom sustavu i svakodnevnom backupu

Gdje obrađujemo Vaše osobne podatke

Vaši osobni podaci obrađuju se na prvom mjestu u sjedištu Voditelja obrade i na mjestima na kojima se nalaze izvršitelji obrade. Za više informacija, kontaktirajte Voditelja preko kontaktnih podataka navedenih u odjeljku "Identitet i podaci za kontakt Voditelja obrade".

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke

Kako bi se zajamčilo poštivanje načela potrebe i proporcionalnosti obrade podataka, Voditelj obrade je odredio različite vremenske periode u kojima će se čuvati Vaši osobni podaci ovisno o tome kojoj su svrsi oni namijenjeni:

     (i) u svrhu upravljanja i odgovora na Vaše upite o proizvodima i inicijativama vezanim za različite marke grupe Barilla, o reklamnim porukama odnosno o internetskoj stranici (odjeljak "kontaktirajte nas" na internetskoj stranici), Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko vremena koliko je potrebno da odgovorimo na Vaše upite;
     (ii) za upravljanje aktivnostima vezanim za uporabu internetske stranice, uključujući i sadržaje koje Vi osobno objavite na stranicama društvenih mreža namijenjenih proizvodima različitih marki grupe Barilla, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko vremena koliko je potrebno za pružanje usluge koju ste tražili;
     (iii) u svrhu upravljanja i izvršenja zakonskih obveza (računovodstvene, birokratske, porezne prirode itd.), Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo za ono vrijeme koliko je potrebno da se te obveze i izvrše.
     (iv) u svrhu upravljanja eventualnim sporovima, osobni podaci će se čuvati samo onoliko vremena koliko je potrebno da se dostigne navedena svrha, a u svakom slučaju, ne duže od predviđenog roka zastare.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke mogu priopćiti i obrađivati:

i) pravne ili fizičke osobe koje djeluju u svojstvu eksternih izvršitelja obrade, koje obavljaju djelatnost outsourcing-a, a koje imenuje tvrtka Barilla ili eksterni izvršitelji obrade tvrtke Barilla (između ostalog i subjekti kojima se povjeravaju djelatnosti asistencije, komunikacije, marketinga, promidžbe, reklame i prodaje proizvoda i/ili usluga, kao i oglašivači, agencije za oglašavanje, pružatelji IT usluga, menadžeri internetskih stranica, menadžeri elektroničkih platformi, partneri, kreditni instituti, pružatelji stručnih usluga);
(ii) zaposleni kod Voditelja i/ili njegovi suradnici (uključujući i administratore sistema) koji će, djelujući pod direktnim nadzorom Voditelja obrade, biti ovlašteni za obradu Vaših osobnih podataka; i
(iii) zaposleni kod eksternih izvršitelja obrade i/ili njihovi suradnici (uključujući i administratore sistema) koji će, djelujući pod direktnim nadzorom eksternih izvršitelja obrade, biti ovlašteni za obradu Vaših osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće biti priopćeni trećim stranama niti proslijeđeni, izuzev ako Vaše osobne podatke tvrtka Barilla ne bude morala priopćiti pružateljima savjetodavnih usluga kako bi zaštitila vlastita prava.

Maloljetne osobe

Osobe mlađe od 16 godina ne smiju davati informacije ili osobne podatke tvrtki Barilla ukoliko za to ne postoji privola njihovih roditelja ili staratelja. U slučaju da roditelji ili staratelji ne daju privolu, maloljetne osobe ne mogu slati upite preko internetske stranice. Barilla poziva sve roditelje ili staratelje maloljetnih osoba da informiraju iste u svezi sa sigurnom i odgovornom uporabom interneta i weba.

Identitet i podaci za kontakt izvršitelja obrade podataka

Kompletni popis izvršitelja obrade osobnih podataka možete tražiti od Voditelja obrade čiji su kontaktni podaci navedeni u odjeljku "Identitet i podaci za kontakt Voditelja obrade".

Podaci za kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)

Podaci za kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka imenovanog od strane Voditelja obrade: [email protected]

Vaša prava u svezi s obradom Vaših osobnih podataka

Prema Zakonskim propisi o privatnosti imate brojna prava kada je u pitanju obrada Vaših osobnih podataka. Posebice, imate pravo:

     1. da Vam Voditelj obrade potvrdi postoje li ili ne Vaši osobni podaci, čak i ukoliko oni nisu još uvijek registrirani; imate pravo da Vam isti priopći u razumljivom obliku Vaše osobne podatke i imate pravo pristupiti istima (i dobiti jednu kopiju istih) i odnosnim informacijama (kao što su svrha obrade, kategorije i porijeklo osobnih podataka, kategorije primatelja kojima su Vaši osobni podaci priopćeni ili bi mogli biti priopćeni, koliko dugo će se čuvati Vaši osobni podaci (ukoliko je to moguće), Vaša prava);
     2. da vam Voditelj obrade dopusti da izmijenite Vaše osobne podatke i da ih dopunite ukoliko nisu potpuni;
     3. da Vam Voditelj obrade dopusti da obrišete Vaše osobne podatke i to na vrijeme, bez kašnjenja, između ostalog kada Vaši osobni podaci nisu više potrebni za svrhu za koju su obrađeni ili ukoliko više ne postoji pravni temelj za njihovu obradu;
     4. da Vam Voditelj obrade dopusti da promijenite u anonimnom obliku Vaše osobne podatke čijom obradom su prekršeni zakonski propisi, uključujući i podatke koje nije potrebno čuvati, a u vezi sa svrhom za koju su osobni podaci prikupljeni ili obrađeni;
     5. da tražite od Voditelja obrade da ograniči obradu Vaših osobnih podataka, između ostalog kada smatrate da su oni netočni ili kad se ne slažete da Vaši podaci budu obrađeni, u periodu koji je potreban da se izvrše potrebne provjere;
     6. primiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom formatu preuzetom s automatskog uređaja, ili da pošaljete ili tražite, ukoliko je to tehnički moguće, da Vaši osobni podaci budu izravno i bez ikakve smetnje poslati drugom voditelju obrade, ukoliko se proslijeđivanje podataka vrši automatiziranim sredstvima i ako ste za to dali privolu ili ukoliko je proslijeđivanje podataka potrebno za izvršenje ugovora koji ste sklopili;
     7. povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka bez obzira na svrhu za koju ste priopćili iste.

Možete iskoristiti prava koja imate prema tvrtki Barilla pristupom odjeljku “Kontaktirajte nas” na internetskoj stranici ili slanjem zahtjeva na sljedeću adresu elektroničke pošte [email protected] ili pak možete poslati tvrtki Barilla dopis putem obične pošte na adresu navedenu u odjeljku "Identitet i podaci za kontakt Voditelja obrade".

Nadalje, ukoliko smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši Zakonske propise o zaštiti privatnosti, možete podnijeti reklamaciju Nadzornom tijelu Zemlje u kojoj imate stalni boravak, u kojoj se nalazi Vaše radno mjesto ili u kojoj je do kršenja došlo, ili se pak može obratiti pomenutom Tijelu i zatražite informacije u vezi s pravima koja imate, a koja su predviđena Zakonskim propisima o zaštiti privatnosti.

Pravo suprotstavljanja obradi osobnih podataka

Imate pravo da se u bilo kojem trenutku i iz razloga vezanih za Vašu posebnu situaciju suprotstavite obradi Vaših osobnih podataka koja je potrebna da voditelj obrade ili treće strane postignu legitiman interes. U ovom slučaju voditelj obrade će se uzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka osim ukoliko ne dokaže da postoje legitimni razlozi koji preovlađuju nad Vašim interesima, pravima ili slobodi ili ukoliko je obrada potrebna da se utvrdi postojanje ili zaštita određenog prava na sudu.

Imate pravo suprotstaviti se obradi Vaših osobnih podataka, pristupom “Kontaktirajte nas” na internetskoj stranici ili ako pošaljete e-mail na sljedeću adresu elektroničke [email protected].

Ukoliko se suprotstavite obradi Vaših osobnih podataka u navedenu svrhu, Voditelj obrade neće više moći vršiti obradu Vaših osobnih podataka.

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI - KOLAČIĆI

Kolačići su male tekstualne datoteke koje imaju funkciju informatičkih markera; kolačiće šalje mrežni poslužitelj (u ovom slučaju mrežni poslužitelj internetske stranice) na uređaj korisnika (obično na internetski preglednik) u trenutku kada korisnik pristupi stranicama nekog web-mjesta; tijekom navigacije, korisnik može primati kolačiće i s drugih mrežnih stranica ili mrežnih poslužitelja (“kolačići trećih strana”); preglednik korisnika automatski pohranjuje kolačiće i ponovo ih šalje na mrežni poslužitelj koji ih je generirao i to svaki put kada korisnik pristupi istoj mrežnoj stranici. Na ovaj način, na primjer, kolačići omogućavaju i/ili olakšavaju pristup nekim web-stranicama da poboljšaju navigaciju klijenta po internetu (odnosno omogućavaju spremanje već viđenih stranica i ostalih posebnih informacija, kao na primjer stranice koje češće posjećujete, greške u povezivanju itd.), ili pak omogućavaju djelatnosti profiliranja. Stoga za lakšu i potpuniju uporabu neke internetske stranice, poželjno je da korisnik konfigurira vlastiti preglednik kako bi isti prihvatio ove kolačiće.

Preglednici su često postavljeni na način da automatski prihvate kolačiće. Korisnici ipak mogu promijeniti postavljenu konfiguraciju kako bi onemogućili ili obrisali kolačiće (s vremena na vrijeme ili jednom zauvijek), ali tako neće moći iskoristiti sve funkcije internetske stranice. Moguće je provjeriti način i tipologiju kolačića spremljenih na Vašem pregledniku tako što ćete promijeniti postavke o kolačićima u istom.

Karakteristike i svrha kolačića

Naša internetska stranica koristi sljedeće kategorije kolačića, koji mogu biti kolačići Barilla ili kolačići trećih strana.

   I. Tehnički i funkcijski kolačići

a) Tehnički kolačići:

Služe za lakšu navigaciju internetskim stranicama i za lakše iskorištavanje njihovih funkcija. Od tehničkih kolačića navodimo osnovne kolačiće, poznate i kao "strictly necessary" (apsolutno nužni kolačići), koji omogućavaju funkcije bez kojih ne bi bilo moguće optimalno koristiti internetsku stranicu, kao i kolačići učinkovitosti ili “performance cookie” zahvaljujući kojima se poboljšava funkcionalnost internetskih stranica.

b) Funkcionalni kolačići ili “functionality cookie”:

Omogućava arhiviranje informacija o izborima koje ste napravili (na primjer, jezik ili zemljopisno područje u kojem se nalazite) i njihovu ponovnu uporabu pri narednoj posjeti internetskih stranicama kako bi pružili bolju uslugu i uslugu po mjeri korisnika (na primjer, mogu se koristiti za predlaganje sadržaja koji su slični onima koje ste tražili prilikom neke prethodne posjete internetskoj stranici).

   II. Kolačići za profiliranjeλ:

Koriste se za slanje promotivnih poruka i usluga prema sklonostima koje ste pokazali.

Posebice se koriste da Vam ponude reklamne poruke i usluge koje su potencijalno bliske Vašim interesima, kao i za kreiranje pojedinačnih profila o Vašim ukusima, sklonostima i Vašem potrošačkom izboru, koji su proizišli za vrijeme navigacije po mrežnim stranicama ili pak usporedbom aktivnosti koje ste izvršili putem Vašega preglednika. Oni se koriste na primjer da ograniče određene reklamne poruke, odnosno da zaključe koliko je učinkovita neka kampanja prema tome koliko često se prikazuje odnosna reklamna poruka.

Opis načina davanja privole za instaliranje kolačića

Prilikom prve posjete internetskoj stranici, pojavit će se banner s kratkom informacijom koja sadrži link za pristup ovoj obavijesti u širem obliku u kojoj ćete naći više informacija o kolačićima koji su instalirali Voditelj obrade podataka i treće strane.

U ovoj obavijesti naći ćete više informacija o opisu i karakteristikama raznih kategorija kolačića i moći ćete samostalno odlučiti koje kolačiće odobriti.

Za uporabu tehničkih i analitičkih kolačića nije potrebna Vaša privola. Ali iste možete onemogućiti slijedeći postupak opisan u paragrafu "Kako omogućiti ili onemogućiti kolačiće na Vašim preglednicima".

Kada su u pitanju kolačići za profiliranje, koji su korisni za slanje reklamnih poruka i usluga u skladu s Vašim ukusima, sklonostima, potrošačkom izboru, za njih je potrebna Vaša privola

Navigacijom kroz internetsku stranicu dajete pristanak za uporabu kolačića uključujući i kolačiće za profiliranje. U svakom slučaju, možete izmijeniti Vaše sklonosti po pitanju kolačića u bilo kojem trenutku , a možete i povući privolu za uporabu bilo kojeg kolačića (uključujući i kolačiće trećih strana) u donjoj tablici.

U sljedećoj tablici opisani su kolačići koji se šalju na Vaš preglednik kada pristupite internetskoj stranici. Tablica je ažurirana dana 22/05/2018; eventualna ažuriranja bit će uvijek objavljena na ovoj stranici.

Kolačići Barilla

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Kolačići trećih strana

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

U nastavku navodimo linkove za pristup obavijestima i obrascima za davanje privole trećim stranama, samostalnim voditeljima obrade podataka, putem kojih imate mogućnost prikupiti više informacija, upravljati i deaktivirati predmetne kolačiće.

Google Analytics

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu analize prometa web stranica koju pruža Google, Inc. ("Google"). Google Analytics koristi kolačiće, odnosno tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu radi analize Vašeg načina korištenja internetske stranice. Informacije koje generiraju kolačići o načinu na koji koristite internetsku stranicu šalju se na Google poslužitelj gdje se pohranjuju. Google koristi ove informacije da analizira način na koji koristite internetsku stranicu, sastavi izvještaje o aktivnosti koje se provode na internetskoj stranici i pruži ostale usluge menadžeru internetske stranice koje se tiču uporabe internetske stranice i uporabe interneta. Google neće pridružiti IP adresu koju pošalje Vaš preglednik u okviru Google Analyticsa s drugim podacima koje Google posjeduje. Možete spriječiti spremanje kolačića promjenom postavki softwarea Vašega preglednika, ali onda funkcije internetske stranice ne bi bile prilagođene Vašim potrebama. Možete dobiti informacije o djelatnostima obrade podataka koje primjenjuje Google Analytics i to na sljedećoj adresi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; možete nadalje spriječiti da Google registrira podatke koje prikupe kolačići, a koji se odnose na Vašu uporabu internetske stranice (uključujući i Vašu IP adresu), te spriječiti da Google obradi ove podatke, tako što ćete preuzeti i instalirati plug-in za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Korištenjem internetske stranice dajete privolu da Google, u svojstvu samostalnog voditelja obrade, vrši obradu Vaših osobnih podataka na način i u svrhu navedenu u Googleovoj politici privatnosti u vezi s uporabom Google Analyticsa, kojem se može pristupiti preko sljedećeg linka: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/.

Gumbi za društvene mreže

Voditelj koristi na internetskoj stranici gumbe za društvene mreže.
Gumbi za društvene mreže su digitalne tipke odnosno linkovi za izravno spajanje s platformama društvenih mreža koje su konfigurirane na svakom pojedinačnom gumbu.

ΜKlikom na ove linkove imate mogućnost izravno komunicirati s profilima (stranicama društvenih mreža) Voditelja.

Menadžeri društvenih mreža na koje gumbi upućuju jesu samostalni voditelji obrade podataka. Više informacija o pojedinim politikama privatnosti koje koriste platforme društvenih mreža i o načinu upravljanja i deaktiviranja odnosnih kolačića, možete naći na platformama samih društvenih mreža

Kako omogućiti ili onemogućiti kolačiće na Vašem pregledniku:

Možete onemogućiti da Vaš preglednik koji koristite za navigaciju prihvati kolačiće. Ako onemogućite kolačiće, pristup nekim funkcijama ili stranicama web-mjesta mogao bi biti neučinkovit ili čak onemogućen.
U nastavku navodimo načine blokiranja kolačića koje nude glavni preglednici:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Ostali načini za onemogućavanje analitičkih kolačića i kolačića za profiliranje:

Ne samo da možete onemogućiti i/ili obrisati kolačiće putem odgovarajućih postavki na Vašem pregledniku, već isto tako možete i onemogućiti i/ili obrisati pojedinačne analitičke kolačiće i kolačiće za profiliranje pristupom na sljedeće internetske stranice:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it za deaktiviranje Google Analyticsa
www.youronlinechoices.eu, internetska stranica kojom upravlja European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), za brisanje ostalih kolačića ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze u Europskoj Uniji,
http://www.aboutads.info/choises/, za brisanje ostalih kolačića ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze u SAD. Ovom internetskom stranicom ne upravlja Voditelj, koji dakle neće biti odgovoran za navedene sadržaje.

Kontakt

Email

Barilla

Barilla Hrvatska
Barilla Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 39
10 000 ZagrebBarilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy