HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS KÖZLEMÉNYEK

 

A felhasználó és a Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. közötti megállapodás

A Barilla Magyarország honlap (“Barilla honlap”) a Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. (43122 Parma, via Mantova 166., Olaszország) vállalat tulajdona, amelynek székhelye Parma, Olaszország (“Barilla”), ez a cég üzemelteti és tartja karban a fent említett honlapot.

A feltételek elfogadása

A Barilla honlaphoz és kapcsolódó szolgáltatásaihoz Ön azzal a feltétellel fér hozzá, hogy elfogadja módosítás nélkül a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket, feltételeket és közleményeket. A Barilla honlapjának használata, beleértve a Barilla termékek vásárlására irányuló megrendeléseket is, a rendelkezésre állástól függően, az Ön beleegyezését jelenti mindezen rendelkezések, feltételek és közlemények elfogadására. A Barilla honlap egy adott részének használatára további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a megfelelő ("További feltételek") szakasz tartalmaz.

Abban az esetben, ha az itt leírt rendelkezések, feltételek és értesítések bármelyike ellentétben áll a Kiegészítő Feltételekkel vagy más, a Barilla honlap bármelyik szakaszában vagy bármely, a Barilla cégtől megvásárolt termékkel kapcsolatos kifejezésekkel és utasításokkal, ez utóbbiak a mérvadók.

Honlap használat engedélyezése és hozzáférés

A Barilla korlátozott engedélyt ad Önnek ezen oldal eléréséhez és személyi használatához, nem töltheti le azt (kivéve az oldal gyorsítótárazását), nem módosíthatja azt vagy annak bármely részét, csak a Barilla kifejezett írásbeli hozzájárulásával. Ez az engedély nem foglalja magában az oldal vagy annak tartalmának származékos felhasználását, illetve az adatbányászat, a robotok vagy hasonló adat-gyűjtő és kivezető eszközök használatát. A Barilla írásos beleegyezése nélkül nem használhatja az ún. "framing" eljárást vagy a Barilla és/vagy társvállalatai védjegyét, logóját vagy egyéb tulajdonosi adatait (beleértve a képeket, szöveget, oldalelrendezést vagy formát). Nem használhat semmilyen metacímkét vagy egyéb "rejtett szöveget" a Barilla név vagy védjegy használatával, a Barilla kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Minden jogosulatlan használat megszünteti a Barilla engedélyét vagy használati jogosultságát.

A Barilla honlap kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem hozhat létre linket a Barilla honlapjára. Engedély megadása esetén az ilyen engedély korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogosultságú arra, hogy linket hozzon létre a Barilla honlapjának (www.barilla.hu) kezdőlapjára, mindaddig amíg a hivatkozás a Barilla céget, társvállalatait vagy tartalmát, termékeit vagy szolgáltatásait nem ábrázolja hamis, félrevezető, megalázó vagy más sértő módon. A Barilla logót vagy egyéb grafikát, illetve védjegyet nem használhatja a link részeként a Barilla kifejezett, írásos engedélye nélkül.

Jogellenes vagy tiltott felhasználás

A Barilla honlap használatának feltétele az, hogy Ön nem használja a Barilla honlapját olyan célra, amely jogellenes vagy tilos a jelen rendelkezések, feltételek és közlemények értelmében. Nem használhatja a Barilla honlapot olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy megrongálhatja a Barilla honlapját (vagy a Barilla honlapján csatlakozó hálózatot), vagy zavarhatja a Barilla honlapjának használatát és hozzáférését. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést a Barilla honlapjához, más fiókokhoz, számítógéprendszerekhez vagy hálózatokhoz, amelyek a Barilla honlapjához kapcsolódnak, hackeléssel, jelszóbányászattal vagy bármilyen más eszközzel. Ön nem szerezhet meg vagy próbálhat meg megszerezni semmilyen anyagot vagy információt bármely más olyan módon, amelyet a Barilla honlapon nem tettek Ön számára szándékosan elérhetővé.

Személyi és nem kereskedelmi célú felhasználás korlátozása

Amennyiben másképp nincs feltüntetve, a Barilla honlapja személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra tervezett. Ön nem módosíthatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, nem továbbíthatja, nem adhatja le, nem hozhat létre származékos munkákat, nem ruházhatja át vagy nem adhat el semmilyen információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást a Barilla honlapjáról. Amennyiben ez a rendelkezés, és csak ez a rendelkezés, egyéb rendelkezés hiányában, ellentétes a Barilla és a Barilla üzleti partnerei és ügyfelei közötti megállapodással ("Üzleti Megállapodás"), az Üzleti Megállapodás a mérvadó.

A jelen felhasználási feltételek módosítása

A Barilla fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a Barilla honlapjának használatára vonatkozó feltételeket és kikötéseket. Ön felelős azért, hogy rendszeresen átnézze ezeket a feltételeket és a Barilla honlap más részeiben közzétett további feltételeket. A Barilla honlap folyamatos használata az Ön beleegyezését jelenti mindezen rendelkezések, feltételek és értesítés vonatkozásában.

Megszüntetés / Hozzáférés korlátozása

A Barilla fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felmondja vagy korlátozza a Barilla honlapjának egészéhez vagy bármely részéhez való hozzáférést, előzetes értesítés nélkül. Legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy üzleti tevékenységet folytasson a Barilla céggel vagy bármilyen személyes jellegű információt szolgáltasson a Barillának. Amennyiben Ön üzleti tevékenységet folytat vagy üzleti tevékenységet próbál folytatni a Barilla céggel, vagy bármely személyes adatot nyújt be a Barilla részére, ÖN JÓVÁHAGYÓLAG KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY LEGALÁBB 18 ÉVES (ILLETVE JOGILAG NAGYKORÚNAK MINŐSÜL A LAKHELYE SZERINTI JOGHATÓSÁGI KÖRZETBEN) ÉS JOGOSULT A BARILLA HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL ÉS HASZNÁLATI POLITIKÁVAL MEGFELELŐ FELHASZNÁLÁSÁRA. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy felügyeli a számítógépet és / vagy fiókokat használó kiskorúak cselekedeteit és felelősséget vállal a Barilla honlaphoz való hozzáférésért.

A Barillához benyújtott anyagok

Ha bármilyen visszajelzést, javaslatot, receptet vagy más közleményt (egyénileg „Bejegyzés” és együttesen „Bejegyzések”) küld a Barilla honlapjára vagy a Barillához, ez feljogosítja a Barillát, társvállalatait, ezek megbízottjait és alvállalkozóit, hogy Bejegyzését felhasználja az üzleti működésével kapcsolatban, beleértve, korlátozás nélkül, a következő jogokat: másolás, terjesztés, továbbadás, nyilvános megjelenítés, nyilvános felhasználás, sokszorosítás, szerkesztés, fordítás és átdolgozás; ideértve az Ön  nevének közzétételét is, az Ön Bejegyzésével kapcsolatosan. A Bejegyzés használatával kapcsolatban semmilyen javadalmazás nem követelhető, a jelen dokumentumban előírt feltételek között. A Barilla semmilyen kötelezettséget nem köteles vállalni bármely benyújtott anyag közzétételére vagy felhasználására, és a Barilla bármikor eltávolíthatja a Bejegyzést saját belátása szerint.

Védjegyek

A Barilla honlapján megjelenő védjegyek és védjegy-csomagolás ("Védjegyek") a Barilla (amennyiben másképp nincs feltüntetve) tulajdonát képező védjegy / védjegy-csomagolás vagy bejegyzett védjegy / védjegy-csomagolás, illetve társvállalatai vagy anyavállalatai tulajdonát képezik az egyes országokban. A Védjegyek a Barilla értékes eszközei és a Védjegyek alatt értékesített áruk és szolgáltatások jelentős cégértéket és fogyasztói elfogadottságot hordoznak. Az ilyen goodwill a védjegyeket a Barilla megkülönböztetőjévé tette és ily módon csak a Barilla, illetve egyéb felhatalmazott személyek vagy szervezetek által a Barilla javára használhatók, és csak a Barilla által engedélyezett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Szigorúan tilos a Védjegyek jogosulatlan használata és / vagy a fogyasztók körében esetleg zavart okozó jel vagy szimbólum használata, vagy ezek bármilyen olyan módon való használata, amely a Barillát, társvállalatait, leányvállalatait vagy anyavállalatait becsmérli vagy hitelességüket sérti. A Barilla előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen módon nem használhatja a védjegyeket. A jogosulatlan használatot kifejezetten tiltja a törvény, és a jogsértőket, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, előzetes értesítés nélkül, haladéktalanul bíróság elé állítják.

Szerzői jogok

Minden olyan tartalom, amelyet a Barilla honlapján keresztül lehet megtekinteni és / vagy letölteni, beleértve, de nem kizárólagosan: szövegeket, grafikákat, logókat, gomb-ikonokat, képeket, hangfájlokat, digitális letöltéseket, adat összeállításokat ("Tartalom") és szoftver ("Szoftver") a Barilla és / vagy a beszállítói szerzői jogvédett munkája, és azokat az érintett ország szerzői jogi törvényei és a nemzetközi szerződési rendelkezések védik. A Barilla honlapján található összes tartalom összeállítása a Barilla kizárólagos tulajdonát képezi, és az érintett ország  szerzői jogi törvényei és a nemzetközi szerződési rendelkezések védik. Az ezen a webhelyen használt összes szoftver a Barilla és / vagy szoftverszolgáltatók tulajdonát képezi, és az érintett ország szerzői jogi törvényei és a nemzetközi szerződési rendelkezések védik.

A tartalom és / vagy szoftver bármely másolását vagy viszont forgalmazását a törvény kifejezetten tiltja, és súlyos polgári és büntetőjogi szankciókat eredményezhet. A jogsértőket a lehető legnagyobb mértékben büntetni fogják. A FENT EMLÍTETTEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A TARTALOM VAGY SZOFTVER EGYÉB SZERVERRE, ILLETVE WEBHELYRE VALÓ ÁTMÁSOLÁSA VAGY REPRODUKCIÓJA, TOVÁBBI REPRODUKCIÓ, VAGY VISZONTFORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL KIFEJEZETTEN TILOS.

 A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos követelések bejelentése és eljárása

A szerzői jogi vagy jogsértési követelésekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a szerzői jog megsértésével kapcsolatos irányelveinket (Copyright Infringement Policy).

Felhasználói fiók, jelszó és biztonság

Egyes Barilla ügyfelek és partnerek a Barilla által megadott jelszóval rendelkezhetnek, hogy hozzáférjenek bizonyos információkhoz a Barilla honlapján. Ön teljes mértékben felelős a jelszavának és fiókjának titkosságáért. Továbbá, Ön teljes mértékben felelős a fiók használata során felmerülő összes tevékenységért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Barilla céget a fiók jogosulatlan használatáról vagy a biztonság egyéb megsértéséről. A Barilla nem vállal felelősséget olyan veszteségekért, amelyek a jelszó vagy fiók egyéb személyek által való felhasználás eredményeként merül fel, akár az Ön tudtával, akár anélkül. Ön azonban felelősségre vonható a Barilla céget vagy egy másik felet ért veszteségért, amely a jelszó vagy fiók egyéb személyek által való felhasználás eredményeként merül fel. A fiók tulajdonosának és a Barilla cégnek engedélye nélkül soha nem használhatja más felhasználó fiókját.

Linkek harmadik felek weboldalaihoz

A Barilla Honlap tartalmazhat harmadik fél weboldalaira mutató linkeket ("Linked Sites"). A Linked Sites nem a Barilla ellenőrzése alatt áll és a Barilla nem felelős semmilyen Linked Site tartalmáért, beleértve, korlátozás nélkül, a Linked Site-on található bármely hivatkozást, vagy a Linked Site bármely módosítását vagy frissítését. A Barilla nem vállal felelősséget az internetes közvetítésért vagy bármely más linkelt webhelyről érkező más formátumért, és nem a Barilla felelőssége, ha a kapcsolódó webhely nem működik megfelelően. A Barilla ezeket a linkeket csak kényelem szempontjából biztosítja Önnek és a linkek beillesztése nem jelenti azt, hogy Barilla a weboldalt vagy az üzemben tartókkal való bármilyen kapcsolatot jóváhagy. Az Ön felelőssége, hogy megtekintse, tisztában legyen és betartsa a Linked Sites webhelyen közzétett adatvédelmi nyilatkozatokat és használati feltételeket.

Bármilyen tranzakció, amelyet a Barilla honlapján bonyolít le a harmadik felekkel (a hirdető természetes és jogi személyeket is ideértve) vagy bármely promóción való részvétel, az áruk és szolgáltatások leszállítását és kifizetését is ideértve, valamint az ilyen ügyletekkel vagy promóciókkal kapcsolatos bármely egyéb rendelkezés, feltétel, jótállás vagy nyilatkozat, kizárólag Önre és a természetes vagy jogi személy hirdetőre, vagy más harmadik félre tartozik. A Barilla nem vállal felelősséget semmilyen ilyen ügylet vagy promóció bármely részéért.

Veszteség kockázat

A Barilla cégtől származó promóciós termékek vásárlása, akár a Barilla honlapjáról, akár más eszközökkel, szállítási szerződés alapján történik. Az áruk kiszállítása a Barilla által választott fuvarozók felelőssége. Azonban abban az esetben, ha az Ön számára leszállított termékek sérültek vagy elvesznek, a Barilla azonnali visszatérítést nyújt a megrongálódott vagy elveszett áruk teljes összegére. A Barilla felelőssége csak a megrendelt, sérült vagy elveszett áruk értékére korlátozódik, és nem terjed ki az áruk károsodásából vagy elveszítéséből eredő közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következményi károk fedezésére. További információkért kérjük, olvassa el az alábbi, a SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOT. A károsodott vagy elveszett árukra vonatkozó minden kérést az Ügyfélszolgálatunknál kell intézni.

Termékgarancia

A Barilla honlapján kínált termékek egy részét a Barilla cégtől eltérő felek gyártják. A harmadik fél által gyártott termékeket gyakran a gyártó szavatolja. Kérjük, ellenőrizze a termékkel kapcsolatos garanciákra vonatkozó részletes tudnivalókat. Kérjük, olvassa el az alábbi, a SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOT.

A személyes adatok védelmére vonatkozó információk

Tekintse meg a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos közzétételekről szóló Adatvédelmi Nyilatkozatot.

Szavatosság és felelősség korlátozására vonatkozó nyilatkozat

AZ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK ÉS A BARILLA WEBOLDALON FELTÜNTETETT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERMÉKEK PONTATLANSÁGOKAT, VAGY NYOMDAI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A BARILLA HONLAPOT, VALAMINT AZ OTT FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓKAT IDŐSZAKOSAN VÁLTOZTATJÁK. A BARILLA CÉGNEK ÉS / VAGY SZÁLLÍTÓINAK JOGÁBAN ÁLL BÁRMELY IDŐPONTBAN JAVÍTÁSOKAT ÉS / VAGY VÁLTOZÁSOKAT ESZKÖZÖLNI A BARILLA HONLAPON.

A BARILLA ÉS / VAGY SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A BARILLA HONLAPJÁN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK MEGFELELŐSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, A VÍRUSOKÉRT VAGY EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKÉRT ÉS EZEK PONTOSSÁGÁÉRT. MINDEN INFORMÁCIÓT, SZOFTVERT, TERMÉKET ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁT "AS IS" (AHOGY VAN), MINDEN GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTUNK. A BARILLA ÉS / VAGY SZÁLLÍTÓI EZÚTON MINDEN GARANCIAVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT ELHÁRÍTANAK A JELEN INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK VONATKOZÁSBAN, BELEÉRTVE A VÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, A SZAKSZERŰ MUNKÁT, JOGCÍMET ÉS A JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉT.

ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A BARILLA NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZ ÖN ÁLTAL BEKÜLDÖTT KÖZLEMÉNYEK, ILLETVE ADATOK MÓDOSÍTÁSÁÉRT, A BARILLA HONLAPON BÁRMELY KÖZLEMÉNY VAGY ÜGYLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A BARILLA NEM FELELŐS ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ FENYEGETŐ, BECSMÉRLŐ, OBSZCÉN, SÉRTŐ VAGY TÖRVÉNYELLENES TARTALOMRA VAGY MAGATARTÁSRA VONATKOZÓAN, ILLETVE A SZEMÉLYES JOGOK MEGSÉRTÉSÉÉRT, BELEÉRTVE A SZELLEMI TULAJDONJOGOKAT IS. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A BARILLA NEM FELELŐS BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL A BARILLA WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KÜLDÖTT ÉS / VAGY A BARILLA WEBOLDALON MEGJELENÍTETT TARTALOMÉRT.

A BARILLA ÉS / VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETENDŐ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A HASZNÁLAT, ADATOK ÉS PROFIT VESZTESÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT A BARILLA WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOSAN, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS ZAVAROKÉRT, ILLETVE A BARILLA WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓKÉRT, SZOFTVERÉRT, TERMÉKEKÉRT ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSES, KÁROKOZÁSOS VAGY GONDATLANSÁGI ALAPON FELELŐSSÉGBŐL VAGY MÁSKÉNT MERÜL FEL, AKKOR SEM, HA A BARILLA VAGY BÁRMELY BESZÁLLÍTÓJÁT TUDATTÁK A KÁROKOZÁS LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL NÉHÁNY ÁLLAM / JOGHATÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI A KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY VESZÉLYES KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, A FENTI KORLÁTOZÁS NEM ALKALMAZHATÓ ÖNRE. MINDEN ESETBEN, A BARILLA FELELŐSSÉGE NEM HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL, A BARILLA WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE KIFIZETETT ÖSSZEG MÉRTÉKÉT A BARILLA ELLENI KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY BENYÚJTÁSA ELŐTTI TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN. AMENNYIBEN A BARILLA HONLAP BÁRMELY RÉSZÉNEK FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY BÁRMELY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELLEL NEM ÉRT EGYET, AZ ÖN EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS LEHETŐSÉGE ENNEK ORVOSLÁSÁRA A BARILLA HONLAP HASZNÁLATÁNAK MEGSZÜNTETÉSE.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy a Barillát, annak anyavállalatát, társvállalatát, leányvállalatát, tisztségviselőit és alkalmazottjait nem kötelezi kártalanításra semmilyen, harmadik fél által benyújtott követelés, igény vagy kártérítésre vonatkozóan, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyeket bármely harmadik fél állít vagy a Barilla honlap használatából és / vagy bármely információból (szöveges vagy grafikus), szoftver használatából, vagy a Barilla honlapon és/vagy a Barillán keresztül szerzett termékekből származik.

Alkalmazandó jog

A Barillával szembeni minden vitás kérdés, beleértve, de nem kizárólagosan, a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos vitákat; a honlap használatára vonatkozó engedély; a weboldalhoz való hozzáférés korlátozása és / vagy felmondása; a Barilla védjegyei, szerzői jogok, szabadalmak, üzleti titkok, kereskedelmi grafikai elemek és egyéb szellemi tulajdonjogi viták; a tagok fiókjai; titoktartás és a jótállási kötelezettségek kizárására Olaszország  törvényei vonatkoznak és bármely követelést a pármai bírósághoz kell benyújtani. Ön visszavonhatatlanul egyetért a fent említett bíróságok kizárólagos joghatóságával és helyszínével. A Barilla honlap használata nem engedélyezett minden olyan joghatóságban, amely nem érinti az Általános Szerződési Feltételek valamennyi rendelkezését, ideértve, korlátozás nélkül, a jelen alkalmazandó jogszabály szakaszt.

Elkülöníthetőség

Amennyiben a jelen megállapodás bármely része az alkalmazandó jog szerint érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, beleértve, de nem kizárólagosan a fent leírt garanciális felelősségbiztosításokat és felelősségkorlátozásokat, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes, végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely leginkább megfelel az eredeti rendelkezés szándékának, ugyanakkor a megállapodás fennmaradó része továbbra is hatályban marad.

Nyelv

A felek kifejezett szándéka szerint ez a megállapodás és az összes kapcsolódó dokumentum magyar nyelven készült.

Teljes megállapodás

Amennyiben a megállapodás másként nem rendelkezik, ez a megállapodás a felhasználó és a Barilla között létrejött, a Barilla honlapra vonatkozó teljes megállapodás, és a felhasználó és a Barilla között, a Barilla honlap vonatkozásában minden korábbi vagy egyidejű, elektronikus, szóbeli, vagy írásos kommunikációt és ajánlatot helyettesít.

Elektronikus adatrögzítés és kommunikáció

A jelen megállapodás nyomtatott változatát és az elektronikus formában megadott értesítéseket az e megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos igazságügyi vagy közigazgatási eljárásokban ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételek mellett lehet elfogadni, mint az eredetileg létrehozott és fenntartott, egyéb üzleti dokumentumok és nyilvántartások nyomtatott formáját.

Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggálya van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz díjmentesen, hétfőtől péntekig, a Kapcsolat felvételi oldalunkon keresztül.