Privacy-Beleid

Home Page

Wettelijke informatie over het bedrijf

BARILLA G. e R. FRATELLI – Naamloze vennootschap met één aandeelhouder
Statutaire zetel Via Mantova, 166 – 43122 Parma, Italië
Maatschappelijk kapitaal 180.639.990,00 euro
Fiscaal nummer en inschrijvingsnummer in het handelsregister van Parma 01654010345
Het bedrijf wordt geleid en gecoördineerd door ‘Barilla Iniziative S.r.l.’ (art. 2497 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek)

1. Wettelijke vermeldingen

De website www.barilla.nl(hierna ‘de Website’) wordt gemaakt, uitgegeven en beheerd door Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (hierna ‘Barilla’) met maatschappelijke zetel te Parma, Via Mantova, 166 – 43122, telefoon 0039 0521 2621. Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker die de Website bezoekt.

2. Website

2.1. De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld om gebruikers te informeren over producten van Barilla zoals opgenomen op de Website. De informatie op de Website is zorgvuldig samengesteld, maar Barilla kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Barilla is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op de Website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

2.2. Barilla is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

2.3. Indien de Website van Barilla links naar externe internetpagina’s bevat, is Barilla niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen.

3. Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht en het databankenrecht, terzake de inhoud van de Website (teksten, beelden, geluid, video’s, grafische voorstellingen, merken, logo’s, audiovisuele dragers etc.) berusten uitsluitend bij Barilla en/of bij derden. De reproductie, openbaarmaking, verspreiding, verhuur en het uitlenen, de publieke uitvoering, hetzij geheel of gedeeltelijk, en de vermenigvuldiging van de inhoud van de Website zonder toestemming van de rechthebbende is verboden.

4. Doeleinden verwerking van persoonsgegevens

4.1. Barilla verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

o Het beantwoorden van vragen en het behandelen van klachten die gebruikers van de Website via het contactformulier op de Website bij Barilla hebben ingediend;
o Om gebruikers de mogelijkheid te bieden social media netwerken, zoals Facebook, Twitter etc. (hierna: ‘Social Networks’) te benaderen waarbij zij zijn aangesloten, bijvoorbeeld door onderdelen van de Website te ‘liken’;
o Voor marketing activiteiten zoals toezending van promotie-en reclamemateriaal, onder andere per e-mail, mms- en sms berichten, maar uitsluitend indien de gebruiker hiervoor zijn voorafgaande toestemming heeft verstrekt en deze toestemming niet is ingetrokken.

4.2. De verwerking van deze persoonsgegevens geschiedt door Barilla in de hoedanigheid van de Verantwoordelijke voor de verwerking, en/of door dienstverleners die optreden in naam en voor rekening van Barilla. Dit gebeurt in overeenstemming met het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 ‘Richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens’ (hierna ‘Richtlijnen’).

4.3. De onderstaande informatie is bestemd voor de gebruikers zodat zij weten, nog voor ze de verschillende delen van de Website bekijken en hun persoonsgegevens meedelen, hoe Barilla de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt. De gebruiker moet hiervan kennis nemen voor hij zijn persoonsgegevens meedeelt door de speciaal hiervoor voorziene contactformulieren op de Website in te vullen.

5. Verwerkingsmethodes

De persoonsgegevens worden doorgaans automatisch verwerkt, door programma’s die uitsluitend met bovenstaande doeleinden in verband staan.

6. Verzamelen van persoonsgegevens door Barilla

6.1. Het verstrekken van persoonsgegevens door gebruikers aan Barilla kan plaatsvinden door het invullen van het contact formulier op de Website.

6.2. De verstrekking van persoonsgegevens door gebruikers door middel van het contact formulier is grotendeels facultatief maar deels noodzakelijk (dit is het geval voor gegevens waarvan de vakjes voorzien zijn van een sterretje) zodat Barilla kan reageren op een gestelde vraag of ingediende klacht. Iedere tekortkoming, onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die aangeduid zijn met een sterretje, maakt de behandeling van een vraag of klacht onmogelijk. Iedere tekortkoming, onvolledige of onjuiste informatie over de facultatieve persoonsgegevens heeft daarentegen geen gevolgen.

6.3. Voorts verkrijgt Barilla bepaalde informatie en gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen omvatten, automatisch als een gebruiker de Website bezoekt. Daarbij gaat het onder meer (zonder hierbij uitputtend te zijn) om IP-adressen, domeinnamen van de computers van gebruikers die de Website benaderen, url-adressen, tijdstip van Website bezoek en om gegevens verkregen door het plaatsen van cookies. Over cookies is in artikel 7 en verder nadere informatie opgenomen.

7. Gebruik van cookies

7.1. Cookies waarvoor voorafgaande toestemming wettelijk verplicht is, worden alleen geplaatst nadat voorafgaande toestemming is ontvangen. Als een gebruiker ervoor heeft gekozen om verder te gaan op de Website, dan heeft de gebruiker ingestemd met het plaatsen van cookies.

7.2. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de computer, tablet, smartphone of ander device als de Website wordt bezocht door een gebruiker. Er zijn ook technologieën vergelijkbaar met cookies. Bij herhaald bezoek aan de Website, wordt de gebruiker door middel van de cookies herkend. Op deze wijze maken cookies bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde internet pagina’s mogelijk, wordt het gebruik van die internet pagina’s vereenvoudigd, wordt de navigatie verbeterd of kunnen door de gebruiker bezochte pagina’s worden opgeslagen evenals andere specifieke informatie, zoals meest bezochte pagina’s, fouten in de connectie etc. Daarom heeft het de voorkeur om voor een goed gebruik van de Website dergelijke cookies te accepteren.

7.3. Internet browsers zijn veelal zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Gebruikers kunnen de cookie settings in hun browser zelf bepalen en de browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd of verwijderd (per website bezoek of permanent). Dit kan wel tot gevolg hebben dat geen optimaal gebruik kan worden gemaakt van de Website.

8. Soorten cookies en cookie management

8.1. Technische cookies:

(i) Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de Website en om de functionaliteit van de Website te gebruiken, bijvoorbeeld om de webpagina’s goed te kunnen zien of om de toegang tot webpagina’s die niet algemeen toegankelijk zijn, mogelijk te maken.

(ii) Performance cookies
Deze cookies verzamelen informatie op de Website met als enig doel om de performance van de Website te verbeteren. Bijvoorbeeld welke webpagina’s worden het meest bezocht en of er fouten of vertraging waren bij het laden van de webpagina’s.

(iii) Functionele cookies
Deze cookies maken het mogelijk om door de gebruiker op de Website gemaakte keuzes te onthouden voor een volgend websitebezoek, om op deze wijze betere en op de gebruiker afgestemde diensten te kunnen leveren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de gebruiker content te laten zien waar de gebruiker ook bij eerder websitebezoek om heeft gevraagd.

9. Opting out cookies en uitschakelen en verwijderen van cookies in browser

9.1. Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, is voor het plaatsen van niet-technische cookies voorafgaande toestemming nodig, welke toestemming ook weer kan worden ingetrokken. Feitelijk gebeurt het intrekken van deze toestemming door reeds geplaatste cookies uit te schakelen of door deze te verwijderen.

9.2. Er is een aantal websites waar u cookies kunt uitschakelen of verwijderen:

(i) http://www.neodatagroup.com/it/data-security/neodata-services-privacy-policy/ om cookies van Neodata uit te schakelen of te verwijderden; (ii) www.youronlinechoices.eu (voorinwoners van de EU) of ophttp://www.aboutads.info/choises/ (voor inwoners van de USA), allebei websites beheerd door de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Deze websites worden niet beheerd door Barilla, die daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud van betreffende websites.

9.3. Cookies kan een gebruikerook altijd zelf via browser-instellingen verwijderen of uitschakelen, maar dat heeft vaak wel tot gevolg dat websites niet meer optimaal werken. Hieronder geven we een aantal links met aanwijzingen van de belangrijkste browsers:

(i) Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
(ii) Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
(iii) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
(iv) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

10. Google Analytics, AddThis

10.1. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een website analyse service verzorgd door Google Inc. Google Analytics maakt daarbij gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer. De informatie over websitebezoek zoals gegenereerd door de cookies wordt overgebracht naar een Google server waar betreffende informatie wordt opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om te analyseren op welke wijze gebruikers gebruik maken van de Website, om rapportages over het bezoek en gebruik van de Website op te stellen en om aanvullende diensten gerelateerd aan het gebruik van de Website te verzorgen ten behoeve van de beheerder van de Website. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet in verband gebracht met andere data waarover Google beschikt. De gebruiker kan het plaatsen van cookies voorkomen door de settings in zijn browser aan te passen, maar dat zou er toe kunnen leiden dat geen gebruik kan worden gemaakt van de volledige functionaliteit van de Website. De gebruiker kan het vastleggen en gebruiken van gegevens (inclusief IP-adres) zoals gegenereerd door Google cookies beletten door het downloaden en installeren van een plugin die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it Door gebruik te maken van de Website, stemt een gebruiker in met het verwerken van persoonsgegevens door Google op een wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

10.2. Op de Website staat de "AddThis" plugin, die gebruikers de mogelijkheid geeft om de inhoud van een webpage van de Websiteof een weblink via e-mail of Social Networks zoals Facebook of Twitter te delen met anderen. Zie hiervoor ook: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policyAls een gebruiker niet wenst dat deze gegevens worden verzameld via AddThis, kan de gebruiker dit via "opt out" aangeven op: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

11. Personen die de persoonsgegevens van de gebruikers kunnen raadplegen

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor medewerkers en stafleden van Barilla, of voor bewerkers die, onder leiding en toezicht van Barilla, verantwoordelijk zijn voor of belast worden met de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met artikel 29 en 30 van de Richtlijnen en passende operationele instructies ontvangen. Management aangesteld door Barilla is verantwoordelijk voor de training van hen die ten behoeve van Barilla persoonsgegevens verwerken.

12. Voorwaarden aan de communicatie en verspreiding van de persoonsgegevens van de gebruikers

De persoonsgegevens die door de gebruikers verstrekt worden, kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de hierna in artikel 13 genoemde partijen en/of meegedeeld worden aan de bedrijven van de groep Barilla.

13. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking en bewerkers

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Barilla G. en R. Fratelli Società per Azioni met hoofdkantoor in Parma, Via Mantova, 166 – 43122. Barilla kan echter anderen belasten met de verwerking van de verzamelde gegevens (“Bewerkers”). In dat geval treden zij op in opdracht van Barilla.

Het betreft onder andere:

1) [Gigya, methoofdkantoor in Mountain View, CA 94043, 2513 East Charleston Road, Suite 200, voor wat betreft het bewaren van persoonsgegevens van gebruikers die zich op de Website hebben geregistreerd en het beheer van de servers waarop de gegevens zijn opgeslagen.]
2) Fullsix S.p.A., met statutaire zetel in Milaan, Viale del Ghisallo 20, 20151, voor het beheer van de servers waarop de Website wordt gehost;
3)Promoservice S.r.l. met statutaire zetel te Parma, Viale Mentana nr. 92, 43100, voor de informatievragen en de reclame en publiciteit;
4) De Dienst Kwaliteitsgarantie Barilla, wat de technische productinformatie betreft.

Een volledige lijst van Bewerkers is beschikbaar via de volgende weblink:
www.barillagroup.com/privacy/responsabili-trattamento

14. De rechten van de gebruikers volgens art. 7 van de Richtlijnen

Artikel 7 Toegangsrecht tot persoonsgegevens en andere rechten
1. De betrokkene heeft het recht op bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, ongeacht of deze al dan niet vastgelegd zijn, en de communicatie ervan in begrijpelijke vorm.
2. De betrokkene heeft het recht om te worden geïnformeerd over:
a) de bron van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en methodes van de verwerking;
c) de toegepaste logica bij de verwerking met behulp van elektronische middelen;
d) de identificatiegegevens van de verantwoordelijke, beheerders en de vertegenwoordigers zoals bepaald in artikel 5 lid 2;
e) de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger binnen de staat, beheerders of andere personen belast met de verwerking.
3. De betrokkene heeft het recht te verkrijgen:
a) de bijwerking, correctie of, indien hij daarin geïnteresseerd is, een aanvulling op de gegevens;
b) het wissen, anonimiseren of het blokkeren van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt, met inbegrip van die gegevens waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt;
c) de verklaring dat de activiteiten volgens letters a) en b), openbaar gemaakt werden, inclusief met betrekking tot de inhoud, bij de entiteiten waaraan de gegevens werden meegedeeld of verspreid, tenzij deze vereiste onmogelijk blijkt of een kennelijk onevenredige inspanning vergt in vergelijking met het recht dat moet worden beschermd.
4. De betrokkene heeft het recht zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:
a) op legitieme gronden tegen de verwerking van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, ook als deze relevant zijn voor het doel van de gegevensverzameling;
b) tegen de verwerking van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens voor het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of voor commerciële communicatie.

De gebruiker kan te allen tijde de rechten die vermeld worden in art. 7 van de Richtlijnen uitoefenen door een e-mail te sturen naar [[email protected]], of een brief te sturen naar BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI - Ufficio Relazioni Esterne - Via Mantova, 166 - 43122 PARMA (ITALIË).

Voorts kan de gebruiker, indien hij toestemming heeft verleend, alsnog zijn toestemming intrekken voor gegevensverwerking als hierboven bedoeld in 4(b) door op de daarvoor bedoelde weblink in de betreffende ontvangen mail te klikken.HEEFT U NIET DE INFORMATIE GEVONDEN DIE U ZOCHT?

E-mail

Telefoon:

BARILLA KANTOOR

Barilla Netherlands B.V.
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Barilla hoofdkantoor

Via Mantova 166
43122 Parma
Italië

Deze website gebruikt cookies om u advertenties en diensten te doen toekomen die aansluiten bij uw voorkeuren. Voorts kunnen derden via de website cookies plaatsen,bijvoorbeeld indien u gebruik maakt van social media. Indien u meer informatie wenst of alle cookies of een deel daarvan wilt blokkeren, klik dan hier. Door het sluiten van deze banner, of door verder gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies en het verwerken van de hiermee verkregen gegevens.