Retningslinjer for personvern

HJEM

Kjære bruker
Takk for at du besøker oss.
Vi vil på denne siden dele med deg formålene og metodene for behandling av personopplysningene vi samler inn når du besøker www.barilla.no (heretter "Nettsted") og når du bruker tjenestene vi tilbyr, som spesifisert nærmere nedenfor.
Behandling av dine personopplysninger bygger alltid på prinsipper om lovlighet og rettferdighet, og overholder alle gjeldende regler.
Vi vil gjerne svare på ethvert eventuelt spørsmål du måtte ha. Vennligst kontakt oss ved hjelp av følgende lenke: Kontakt oss

Sist redigert den 30/09/2021

PERSONVERNERKLÆRING

Disse retningslinjene vil gjøre det mulig for deg - før du går inn på Nettstedets ulike avsnitt - å finne ut hvordan Barilla behandler dine personopplysninger, inkludert både de dataene du oppgir direkte (slik som ditt fornavn, etternavn, postadresse, e-postadresse, alder, fødselsdato, kjønn osv.) og de dataene som Barilla samler inn på den måten som er beskrevet i avsnittet "Personopplysningene vi samler inn og hvordan vi samler dem inn" (heretter kollektivt betegnet som "Personopplysningene"). Vennligst les gjennom retningslinjene før du oppgir Personopplysninger.

Behandlingsansvarliges identitet og kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig er BARILLA NORGE AS (heretter omtalt under navnet “Barilla” eller “behandlingsansvarlig”), med registrert hovedkontor i Parma, Via Mantova, 166 – 43122. Kontaktopplysningene er https://www.barilla.com/nn-no/contact-form.

Barilla vil behandle dine personopplysninger i samsvar med EU-direktiv nr. 2016/679 og nasjonale forskrifter ang. personvern (heretter “Retningslinjer ang. personvern”).

Personopplysningene vi samler inn og hvordan vi samler dem inn

Barilla kan samle inn og behandle dine personopplysninger når du surfer på Nettstedet og/eller skaffer deg adgang til visse deler av det. Eksempelvis når du kobler deg til Nettstedet, skaffer til veie IT-systemene og programvareprosedyrene som gjør det mulig for dem å fungere automatisk og indirekte, og/eller får visse opplysninger (for eksempel de såkalte "informasjonskapslene", som presisert i avsnittet "Retningslinjer ang. personvern – informasjonskapsler","IP"-adressene, domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukere som kobler til Nettstedet,"Url"-adressen til de ressursene som er forespurt, tidspunktet for forespørselen overfor serveren).

Eventuelle forespørsler ang. informasjon eller tjenester du sender inn, vil kunne føre til innsamling og påfølgende behandling av dine personopplysninger (for eksempel fornavn, etternavn, postadresse, e-postadresse, alder, fødselsdato, kjønn osv.).

Spesielt vil dine personopplysninger kunne bli samlet inn:
     - når du fyller ut skjemaer på nett, og
     - gjennom publisering av bidrag (som definert nedenfor), der innholdet kan inneholde personopplysninger som du har oppgitt direkte via sosiale nettverk administrert uavhengig av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, Twitter osv. (heretter kalt "Sosiale nettverk”). Med «Bidrag» mener vi bilder, kommentarer, fengende fraser knyttet til innholdet på Nettstedet, innhold og annen informasjon du har fått tak i og publisert på sidene i sosiale nettverk dedikert til produktene i de ulike Barilla-gruppene, inkludert et hvilket som helst bilde du måtte legge ut.

Hvis du velger å sende en forespørsel gjennom avsnittet "Kontakt oss" på Nettstedet, må du oppgi visse personopplysninger slik at Barilla kan tilfredsstille dine behov. De aktuelle boksene i registreringsskjemaet er merket med en stjerne eller på annen måte angitt som obligatoriske. Å oppgi personopplysninger som ikke er merket med en stjerne eller på annen måte er angitt som obligatorisk, er helt valgfritt og det vil ikke medføre noen konsekvenser dersom disse personopplysningene ikke blir oppgitt, eller dersom de skulle være ufullstendige eller upresise. Hvis du imidlertid ikke oppgir personopplysningene som er merket med en stjerne eller på annen måte er angitt som obligatorisk, eller hvis dataene er ufullstendige eller upresise, kan tjenesten du forespør ikke leveres. Hvis du unnlater å oppgi noen av de obligatoriske personopplysningene, kommer det opp en Barilla-feilmelding som viser de manglende obligatoriske personopplysningene.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandlingen

Basert på behovene du signaliserer hver gang du går inn på de ulike delene av Nettstedet (og med unntak av individuelle initiativ som krever at det oppgis spesifikke personopplysninger, og spesifikk informasjon vil bli publisert hver enkelt gang på Nettstedet), er formålene med å behandle dine personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandlingen angitt nedenfor.

Dine personopplysninger vil behandles for følgende formål og bare med ditt samtykke til behandling, noe som kan trekkes tilbake til enhver tid, ved å sende en forespørsel til behandleren via nettstedets avsnitt “Kontakt oss”:

a) Behandling av dine henvendelser og svar på dem
Du vil kunne bestemme deg for å gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne gjøre det mulig for Barilla å håndtere og svare på dine henvendelser vedrørende produkter og initiativer knyttet til Barilla-gruppens ulike merker, for reklame eller Nettstedet (Nettstedets avsnitt "Kontakt oss"). I dette tilfellet anmodes det om ditt samtykke når du sender inn henvendelsene. Hvis du bestemmer deg for ikke å samtykke til behandling av dine personopplysninger til de nevnte formålene, vil du ikke kunne sende henvendelsen.

Dessuten, selv uten ditt samtykke, kan Barilla behandle dine personopplysninger for følgende formål:
     (i) Administrering av gjøremål knyttet til din bruk av Nettstedet, inkludert publisering av dine bidrag på sidene i sosiale nettverk dedikert til Barilla-gruppens ulike produkter (siden behandling er nødvendig for gjennomføring av kontrakt eller pga. kontraktfestede tiltak) (ii) Administrering og oppfyllelse av juridiske forpliktelser (knyttet til regnskap, administrasjon, skatteforpliktelser mv.) (iii) Håndtering av klager og eventuelle tvister (da dette er av legitim interesse for behandlingsansvarlig).

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger kan omfatte enhver type operasjon, slik som innhenting, opptak/nedtegnelse, organisering, lagring, konsultasjon, behandling, retting, utvelgelse, utdrag, sammenligning, bruk, samhandling, blokkering, oppgivelse, overføring, sletting og ødeleggelse av data.

Dine personopplysninger vil hovedsakelig bli behandlet med automatiserte verktøy, men også på papir, idet det tas i bruk logikk strengt knyttet til tilhørende formål, gjennom bruk av databaser og elektroniske plattformer som forvaltes av Barilla eller av tredjeparter utpekt som eksterne behandlere til dette formålet og/eller gjennom Barillas og nevnte tredjeparters integrerte IT-systemer og/eller nettsteder eid eller brukt av Barilla.

Behandlingsansvarlig har vurdert sikkerhetsnivået som tilstrekkelig, med tanke på de risikoene som kan oppstå ved tap, ødeleggelse, utbedring, uautorisert avsløring, utilsiktet eller ulovlig adgang, misbruk eller endring av dine personopplysninger. Særlig når følgende tas i betraktning:

     - Det er tatt i bruk sikkerhetstiltak som står i forhold til risikoene                                      - Det lagrer dine personopplysninger på servere som ligger i Europa og som har et avansert og daglig sikkerhetskopieringssystem.

Hvor vi behandler dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil primært bli behandlet på behandlingsansvarliges kontorer og på steder der de som behandler informasjonen holder til. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med behandlingsansvarlig på adressene som er angitt i avsnittet "Identitet og kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig".

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger

For å sikre overholdelse av prinsippene om behandlingsoperasjonenes nødvendighet og proporsjonalitet, lagrer behandlingsansvarlig personopplysningene i ulike tidsperioder, avhengig av de individuelle formålene som søkes oppnådd:

     (i) For å kunne håndtere og svare på dine henvendelser vedrørende produkter og initiativer knyttet til Barilla-gruppens ulike merker, reklame eller Nettstedet (nettstedets avsnitt "Kontakt oss"), vil dine personopplysninger lagres i den tidsperioden som er strengt nødvendig for å behandle din henvendelse
     (ii) Til administrering av gjøremål knyttet til din bruk av Nettstedet, inkludert publisering av dine bidrag på sidene i sosiale nettverk dedikert til Barilla-gruppens ulike produkter, vil dine personopplysninger lagres i den tiden som er helt nødvendig for å kunne levere tjenesten du har forespurt
     (iii) Til administrering og oppfyllelse av juridiske forpliktelser (knyttet til regnskap, administrasjon, skattemessige forpliktelser osv.), vil dine personopplysninger lagres i den tiden som er strengt nødvendig til det nevnte formålet
     (iv) For å kunne løse ev. tvister, vil personopplysningene bli lagret for den tidsperioden som er strengt nødvendig til de nevnte formålene, og uansett ikke ut over de gjeldende tidsfristene.

Mottakerne av dine personopplysninger

Dine personopplysninger kan videreformidles til og behandles av:

     (i) Juridiske eller fysiske personer som fungerer som eksterne behandlere av personlige data, utfører sin virksomhet outsourcet, utpekt av Barilla eller av de eksterne behandlerne av personopplysninger i Barilla (inkludert parter som er tildelt oppgaven med å yte bistand, kommunikasjon, markedsføring, reklame, markedsføring og salgsmessig virksomhet relatert til produkter og/eller tjenester og også annonsører, reklamebyråer, leverandører av IT-tjenester, Nettstedoperatører, operatører av elektroniske plattformer, partnere, kredittinstitusjoner, samt profesjonelle konsulentfirmaer)
     (ii) Ansatte og/eller samarbeidspartnere av behandlingsansvarlig (inkludert systemadministratorer), som opererer under behandlingsansvarliges direkte myndighet, som vil bli autorisert til å behandle dine personopplysninger; og
     (iii) Ansatte og/eller samarbeidspartnere av eksterne behandlere av personopplysninger (inkludert systemadministratorer), som opererer under de eksterne behandlerne av personopplysninger direkte til myndighet, som vil bli autorisert til å behandle dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil ikke bli formidlet til tredjeparter, bortsett fra når de kommuniseres av Barilla til konsulenter for å beskytte foretakets rettigheter, og dine personopplysninger vil heller ikke bli avslørt.

Mindreårige

Mindreårige under 18 år får ikke gi opplysninger eller personopplysninger til Barilla uten samtykke fra foreldre. Hvis dette samtykket ikke blir gitt, kan ikke mindreårige sende forespørsler via nettsiden. Barilla oppfordrer alle med foreldreansvar overfor mindreårige til å informere dem om trygg og ansvarlig bruk av internett og nettstedet.

Databehandlernes identitet og kontaktopplysninger

En komplett liste over dem som behandler personopplysninger kan fås ved å kontakte behandlingsansvarlig på adressen som er oppgitt i avsnittet “identitet og kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig“.

Kontaktopplysningene til personvernombud (eller “DPO”)

Kontaktopplysningene til personvernombud utpekt av behandlingsansvarlig er: [email protected]

Dine rettigheter i forhold til behandling av dine personopplysninger

Som registrert har du mange rettigheter gjennom Regelverket for personvern. Nærmere bestemt har du rett til:

     1. få av behandlingsansvarlig bekreftelse på hvorvidt dine personopplysninger finnes, selv om de ikke er registrert, og på forståelig måte få opplyst om hva disse personopplysningene består av, og også få adgang til dine personopplysninger (ved å framskaffe en kopi) og tilknyttet informasjon (inkludert formålene med behandling, kategoriene og opprinnelsen til personopplysningene, kategoriene mottakere som de har blitt eller kunne blitt videreformidlet til, lagringsperiode (der dette er mulig), samt rettighetene som kan utøves)
     2. få behandlingsansvarlig til å rette dine personopplysninger og komplettere med ufullstendige personopplysninger
     3. få behandlingsansvarlig til å slette dine personopplysninger uten unødig forsinkelse, inkludert når personopplysningene ikke lenger er nødvendige til de formålene de har blitt behandlet, eller det rettslige grunnlaget for behandling ikke lenger foreligger
     4. få behandlingsansvarlig til å konvertere dem til anonym form eller blokkere dine personopplysninger dersom de behandles ulovlig, inkludert opplysninger som det ikke er nødvendig å lagre, i forhold til de formålene de har blitt samlet inn eller deretter behandlet til
     5. få behandlingsansvarlig til å begrense behandling av dine personopplysninger, også når du bestrider deres nøyaktighet eller protesterer mot behandlingen, i den tidsperioden som er nødvendig for at de respektive kontrollene skal kunne utføres
     6. Motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt maskinlesbart format og også overføre eller, hvis det er teknisk mulig, få direkteoverført dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten hindringer, i tilfeller der behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte midler og er basert på ditt samtykke eller når det er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som du er part i
     7. trekke tilbake samtykke til behandling av dine personopplysninger til et hvilket som helst formål de er oppgitt til.

Du kan utøve dine rettigheter overfor Barilla ved å gå inn i avsnittet “Kontakt oss” på nettstedet eller ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å sende et brev som vanlig post til Barilla, til den adressen som er angitt i avsnittet “Behandlingsansvarliges identitet og kontaktopplysninger”.

Videre, hvis du mener at behandling av dine personopplysninger bryter med datavernreglene, kan du sende inn en klage til datatilsynet i det landet du bor, der arbeidsplassen din ligger eller der det antatte bruddet har oppstått, eller ta kontakt med nevnte regulerende overordnede for å be om informasjon ang. utøvelse av dine rettigheter i henhold til datavernreglene.

Retten til å protestere mot behandling av personopplysninger

Når som helst og av grunner knyttet til din egen spesifikke situasjon, har du rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er basert på behandlerens eller tredjeparts legitime interesse. I så fall avstår behandlingsansvarlig fra videre behandling av dine personopplysninger, med mindre det skulle vise seg at det foreligger legitime og bindende grunner som overskygger dine interesser, rettigheter eller friheter eller dersom behandling er nødvendig for å fastslå, utøve eller beskytte en juridisk rettighet.

Du har rett til å klage på behandling av dine personopplysninger ved å gå til nettstedets avsnitt “Kontakt oss” eller sende en e-post til: [email protected]. Hvis du protesterer mot behandling av dine personopplysninger for dette formålet, vil ikke behandlingsansvarlig kunne utføre den tilknyttede behandlingen.

RETNINGSLINJER ANG. PERSONVERN - INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er tekststrenger som fungerer som datamarkører som sendes av en server (i dette tilfellet Nettstedstjenesten) til brukerens enhet (vanligvis en nettleser) når brukeren går inn på en bestemt side på et nettsted. Informasjonskapsler, som også kan stilles inn av forskjellige nettsteder til den som brukeren besøker ("tredjeparters informasjonskapsler"), lagres automatisk av nettleseren og sendes videre til serveren som har generert dem hver gang brukeren går inn på samme nettside. På denne måten tillater for eksempel informasjonskapsler tilgang til flere websider for å forbedre brukerens surfing (eller tillate lagring av sider som blir besøkt eller annen spesifikk informasjon, for eksempel de sidene brukeren oftest har besøkt, tilkoblingsfeil osv.), eller tillater profilering. For å kunne bruke et nettsted enkelt og greit, bør brukeren derfor konfigurere nettleseren sin slik at den godtar disse informasjonskapslene.
Nettlesere er ofte stilt inn på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Brukerne kan imidlertid endre forhåndsinnstilt konfigurasjon, for å deaktivere eller slette informasjonskapsler (hver gang eller én gang for alle), selv om dette kan hindre optimal bruk av bestemte områder av nettstedet. Det er også mulig å sjekke informasjonskapselmodiene og -typene som er lagret i nettleseren, ved å endre informasjonskapsel-innstillingene.

Informasjonskapslers karakteristikker og formål

Vårt nettsted bruker følgende kategorier av informasjonskapsler som kan tilhøre Barilla eller til tredjeparter.

   I. Informasjonskapsler som brukes av tekniske årsaker eller for funksjonalitetens skyld.

     a) Informasjonskapsler som brukes av tekniske årsaker:

Disse informasjonskapslene hjelper deg med å surfe på nettsidene og benytte deg av deres funksjoner. Informasjonskapsler som brukes av tekniske årsaker omfatter det som kalles "strengt nødvendige" informasjonskapsler som aktiverer funksjoner som Nettstedet ikke kan brukes i sin helhet uten, eller "informasjonskapsler som virker inn på ytelse" som forbedrer Nettstedets funksjoner.

     b) Informasjonskapsler som brukes for funksjonalitetens skyld:

Disse informasjonskapslene gjør at Nettstedet kan huske valgene dine (for eksempel valg av språk eller geografisk plassering) og foreslå dem på nytt de neste gangene du går inn på Nettstedet, for å levere bedre og tilpassede tjenester (de kan brukes til å foreslå innhold som likner på det som du har etterspurt tidligere, for eksempel).

   II. Informasjonskapsler som bruker pga. profilering:

Disse informasjonskapslene brukes til å sende reklamemeldinger og tjenester i tråd med preferansene du har vist. Spesielt brukes de til å tilby deg reklame og tjenester som potensielt reflekterer dine interesser, og også til å lage individuelle profiler basert på smak, preferanser og valg som du som forbruker tar som oppdages under surfing på nettsiden eller ved hjelp av sammenligning av dine gjøremål via nettleseren. De brukes for eksempel til å begrense antall ganger en bestemt annonse vises, eller til å forstå hvor effektiv en annonsekampanje er, basert på hvor ofte den aktuelle annonsen vises.

Beskrivelse av måtene å gi samtykke til installasjon av informasjonskapsler på

Første gang du går inn på Nettstedet, vil du få se et banner med kort informasjon som inneholder lenken til disse utvidede retningslinjene, der du finner ytterligere informasjon om informasjonskapsler, som er installert av behandlingsansvarlig og tredjeparter.

Disse utvidede retningslinjene inneholder mer detaljert informasjon om beskrivelsen og egenskapene til de ulike typene informasjonskapsler, og du kan også bestemme uavhengig hvilke informasjonskapsler du vil gi autorisasjon. Ditt samtykke er ikke nødvendig for bruk av tekniske og analytiske informasjonskapsler. Du kan imidlertid deaktivere dem ved hjelp av prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Slik aktiverer og deaktiverer du informasjonskapsler i nettleseren din".

Ditt samtykke er nødvendig for bruk av profilerings-informasjonskapsler som brukes til å sende deg annonser og tjenester i tråd med dine smaker, preferanser og valg som forbruker.

Ved å surfe på Nettstedet, samtykker du i bruk av informasjonskapsler, inkludert profilerings-informasjonskapsler. Du kan imidlertid når som helst endre dine innstillinger for informasjonskapsler, og også nekte samtykke til bruk av noen som helst informasjonskapsler (inkludert informasjonskapsler installert av tredjeparter) i tabellen nedenfor.

Tabellen nedenfor beskriver informasjonskapslene som sendes til nettleseren din når du åpner Nettstedet. Tabellen er revidert opp til 22/05/2018; eventuelle påfølgende anmeldelser vil alltid bli publisert på denne siden.

Barillas informasjonskapsler

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
 
Tredjeparts informasjonskapsler

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

Nedenfor er det lenker til dokumentene og skjemaene for samtykke fra tredjeparter som er uavhengige kontrollører, der du kan få mer informasjon og administrere og deaktivere de nevnte informasjonskapslene.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, dvs. tekstfiler som lagres på datamaskinen din for å gjøre det mulig å analysere hvordan du bruker Nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapsler ang. din bruk av Nettstedet blir overført til en Google-server, der den blir lagret. Google vil så bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av Nettstedet, utarbeide rapporter på Nettstedet og oppgi ytterligere informasjon til Nettstedets operatør om bruk av Nettstedet og bruk av internett. Google vil ikke knytte IP-adressen som overføres av nettleseren din i Google Analytics sammen med andre data som Google besitter. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å endre nettleserens programvareinnstillinger, men dette vil kunne føre til at Nettstedsfunksjonene blir mindre tilpasset mht. dine preferanser. Du kan få mer informasjon om dataene som er opprettet av Google Analytics på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; du kan også hindre Google fra å samle inn opplysningene som genereres av informasjonskapselen og relateres til bruken av Nettstedet (inkludert IP-adressen din), og hindre at Google behandler slike opplysninger ved å laste ned og installere en nettleserplugg-in som er tilgjengelig via følgende lenke:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ved å bruke Nettstedet, samtykker du i at Google, som den uavhengige kontrolløren, behandler dataene dine, med de metodene og til de formålene som er angitt i Googles personvernregler knyttet til Google Analytics, som er tilgjengelige via rel="noopener noreferrer" følgende lenke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=no.

Sosiale knapper

Behandlingsansvarlig benytter seg av sosiale knapper på Nettstedet. Sosiale knapper er digitale knapper eller direkte koblinger til plattformene for sosiale nettverk som er konfigurert i hver enkelt "knapp". Du kan klikke på disse lenkene for å kommunisere direkte med behandlingsansvarliges kontoer (sosiale sider). Operatørene av de sosiale nettverkene som knappene omdirigerer deg til er uavhengige behandlingsansvarlige. Du finner mer informasjon om de enkelte retningslinjene for personvern for de sosiale nettverksplattformene og metodene for å administrere og deaktivere de relative informasjonskapslene på de sosiale nettverksplattformene.

Hvordan aktivere og deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din:

Du kan hindre nettleseren din i å akseptere informasjonskapsler. Dette kan imidlertid gjøre det vanskeligere eller umulig å få tilgang til visse funksjoner knyttet til sidene på nettstedet.

Måtene som tilbys av de viktigste nettleserne for å blokkere for akseptering av informasjonskapsler, er vist nedenfor:

Internet Explorer (Utforskeren): https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/informasjonskapslercookies-informasjon-som-nettsid
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
Safari: https://support.apple.com/no-no/HT201265

Andre metoder for å deaktivere analytiske informasjonskapsler og profilerings-informasjonskapsler:

I tillegg til å deaktivere og/eller slette informasjonskapsler via nettleserinnstillingene, kan du også deaktivere og/eller slette de rel="noopener noreferrer" enkelte analytiske informasjonskapslene og profilerings-informasjonskapsler ved å gå inn på følgende nettsteder:

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en for å deaktivere Google Analytics,
- www.youronlinechoices.eu, et nettsted administrert av European Interactive Digital Advertising Alliance (Europeisk allianse for interaktiv digital reklame - EDAA), for sletting av andre informasjonskapsler for brukere som bor innen EU,
- http://www.aboutads.info/choises/, for sletting av andre informasjonskapsler for brukere som bor i USA. Disse nettstedene administreres ikke av behandlingsansvarlig, som derfor ikke tar ansvar for det respektive innholdet.

KONTAKT OSS!

BARILLAKONTORER

Barilla Norge AS
POB 4451
2326 Hamar
Norge
Tlf.: 625 82 700
Besøksadresse:
Sandvikavegen 55
2312 Ottestad
Norge
Barilla Global Headquarters
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy