Retningslinjer for personvern

HJEM

Retningslinjer for personvern

Behandling av personopplysninger

Tilgang til dette nettstedet (www.barilla.no) og/eller enhver forespørsel om informasjon eller tjenester fra dette Nettstedet er underlagt disse retningslinjene om personopplysninger som blir samlet inn fra brukerne, eller som brukerne oppgir til oss vil bli behandlet av Barilla Norge AS (“Controlleren”). Vi ber deg lese det følgende nøye for å forstå våre synspunkter og vår praksis med tanke på brukernes personopplysninger og hvordan vi behandler slike data. Ved å besøke Nettstedet aksepterer og samtykker du i den praksisen som er beskrevet i disse retningslinjene.
Formålet med denne informasjonen er å gjøre brukerne klar over hvordan Barilla behandler deres personlige data før de går inn på de ulike delene av Nettstedet og oppgir sine personopplysninger. Brukerne vil uansett bli avkrevd å lese denne informasjonen før de oppgir personopplysninger ved å fylle ut de ulike skjemaene i de ulike delene av Nettstedet.

Formålet med databehandlingen

Personopplysninger som samles inn direkte fra brukerne gjennom utfylling av nettbaserte skjemaer eller slike som innhentes automatisk (“Personopplysningene”) vil bli samlet inn og behandlet for følgende formål:

a) å yte og styre de mange tjenestene som tilbys på Nettstedet og å oppfylle brukernes forespørsler knyttet til disse tjenestene;
b) å besvare spørsmål fra brukerne om Barillas produkter, tjenester eller om Nettstedet (avsnittet “Kontakt oss” på Nettstedet);
c) å administrere Nettstedet og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyser, testing, forskning samt formål som gjelder statistikk og ulike undersøkelser.
Ved å krysse av i samtykkeboksen som er plassert i bunnen av kontaktskjemaet gir du ditt samtykke til innsamling og behandling av de personopplysningene du oppgav da du fylte ut skjemaet. Ditt samtykke er frivillig og du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst uansett årsak.

Slik blir personopplysningene dine bli behandlet

Personopplysninger behandles hovedsakelig automatisk, med prosedyrer som er strengt knyttet til de ovennevnte formål.

Controlleren har satt i verk en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte deg mot risiko for tap, misbruk eller endring av dine Personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger som er gjenstand for behandling

Vi samler inn og behandler følgende informasjon:
Informasjon om brukerne som brukerne gir til oss ved å fylle ut skjemaene på Nettstedet eller ved å korrespondere med oss via telefon, e-post eller på annen måte. Informasjon som brukerne oppgir til oss kan omfatte brukernes navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
Ved hvert besøk en bruker foretar på Nettstedet vil vi automatisk samle inn følgende informasjon:

• Teknisk informasjon, inkludert Internettprotokoll (IP) adressen som brukes for å koble brukernes datamaskin til Internett, nettlesertype og versjon, tidssoneinnstilling, nettleserens plug-in-typer og versjoner, operativsystem og plattform:
• informasjon om brukernes besøk, inkludert full Uniform Resource Locators (URL), klikkstrøm til, gjennom og fra Nettstedet (inkludert dato og tidspunkt), sideresponstider, nedlastingsfeil, besøkets lengde på bestemte sider, sidens samhandlingsinformasjon (som for eksempel scrolling, klikk og musebevegelser), metodene som brukes for å gå ut av siden;

Karakteren av personopplysningene som behandles

Det er nødvendig å oppgi personopplysninger for de dataene som har bokser merket med en stjerne for at Barilla skal kunne møte behovene til brukeren med tanke på Nettstedets funksjoner. Hvis obligatoriske personopplysninger som kreves for de tjenestene det bes om ikke oppgis - eller hvis det oppgis delvis eller feilaktige opplysninger - vil det bli umulig å gjennomføre disse aktivitetene, mens derimot unnlatelse av å oppgi valgfrie personopplysninger (enten i sin helhet, delvis eller misvisende) ikke vil ha innvirkning på levering av tjenesten.

Oppbevaringstid for personopplysningene

Controlleren vil behandle Personopplysningene gjennom en periode som ikke overskrider den tiden som trengs for å nå formålet som personopplysningene blir behandlet for, eller i en lengre periode for slike formål som er tillatt i lovs form, og uansett vil de bli avbrutt uten uberettiget forsinkelse.

Cookies

Nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å skille brukerne fra andre brukere av Nettstedet. Dette hjelper oss til å gi brukerne en god opplevelse når brukerne surfer på Nettstedet og gir oss også muligheten til å forbedre Nettstedet. For mer detaljert informasjon om hvilke cookies (informasjonskapsler) vi bruker og formålene vi bruker dem for bes du se våre Retningslinjer for cookies under.

Enheter som kan behandle personopplysninger

Personopplysninger er tilgjengelige for ansatte eller samarbeidspartnere til Controlleren som arbeider under dennes direkte myndighet, og som er utnevnt som Behandlere eller personer som har ansvar for behandling av Personopplysninger, og de vil i denne sammenhengen få nøyaktige instrukser om hvordan disse skal behandles. Det samme vil skje - med de ansvarlige personer som er utnevnt av Behandleren - blant dennes ansatte eller samarbeidspartnere.

Personopplysninger kan også avsløres for tredjeparter (for eksempel for tredjeparter som utfører outsourcing-aktiviteter på vegne av Barilla) som er utpekt som Databehandlere av Controlleren.

Kommunikasjon eller spredning av brukerens personopplysninger

En Brukers Personopplysninger vil ikke bli avslørt eller kommunisert til tredje parter, med unntak for Databehandlere utpekt av Controlleren.

Mindreårige

Nettstedet inneholder ikke informasjon som er tenkt rettet mot mindreårige. Mindreårige må ikke oppgi personopplysninger eller data til Barilla hvis de ikke har samtykke fra sine foreldre/foresatte. Derfor ber Barilla alle de som har foreldreansvar for mindreårige om å informere dem om sikker og ansvarlig bruk av Internett og Nettet og å iverksette prosedyrer som det kan refereres til i forbindelse med slike tiltak som Barilla har til hensikt å sette i verk for å håndtere personopplysninger fra mindreårige.

Controlleren og Behandleren med ansvar for prosessering av personopplysninger

Data-Controlleren er Barilla Norge A S med forretningsadresse i Bedriftssenteret, Hammar, Norge.

Databehandleren er SoftJam S.p.A., med forretningsadresse i Genova (Italia), Via Piave 7, 16145 for styring og konfigurering av serverne som Nettstedet er plassert på.

Brukeren kan be om den komplette listen av Databehandlere ved å sende en melding til Data-controlleren for de aktuelle personopplysningene gjennom siden “Kontakt oss” på Nettstedet.

Dine rettigheter

I egenskap av interessenter har brukerne rett til til å få bekreftelse på om det finnes eller ikke finnes personopplysninger om dem og deres kommunikasjon i en tydelig form fra Controlleren; de kan også be om informasjon om opphavet til Personopplysningene; formålet og metodene for behandlingen; de kan også få foretatt oppdateringer, retting eller integrasjon av Personopplysninger. De kan når som helst be om avslutning av behandling, sletting, endring til anonym form eller blokkering av Personopplysningene. De kan motsette seg, helt eller delvis, behandling av Personopplysninger på legitimt grunnlag.

Brukerne har sine rettigheter i henhold til Art. 16-21 European Reg. 2016/679 (rett til retting, rett til protest, rett til begrensning av behandling, rett til dataportabilitet, rett til motstand).

Brukerne vil også kunne fremme et krav til Guarantor Authority (Garantimyndigheten) der det er nødvendig, eller kontakte samme for å få informasjon knyttet til utøvelsen av sine personlige rettigheter slik de framgår av European Reg. 2016/679.

Brukeren kan når som helst utøve rettighetene som er nevnt over ved å sende en melding til Data-controlleren for de aktuelle personopplysningene gjennom siden “Kontakt oss” på Nettstedet.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og forespørsler knyttet til disse retningslinjene for personvern er velkomne og skal stiles til avsnittet “Kontakt oss” på Nettstedet.

Endringer av våre retningslinjer for personvern

Alle endringer vi foretar av våre retningslinjer for personvern i framtiden vil framkomme på denne siden. Vi ber der se på denne siden med jevne mellomrom for å se på oppdateringer eller endringer av våre retningslinjer for personvern.

Retningslinjer for bruk av cookies/informasjonskapsler

Bruk av cookies/informasjonskapsler

Cookies er tekstlinjer som fungerer som datamaskinspor som sendes av en server (i dette tilfellet, serveren til dette Nettstedet) til brukerens enhet (vanligvis til nettleseren) når hun/han går inn på en bestemt side på et nettsted; cookies lagres automatisk av nettleseren til brukeren og sendes på nytt til serveren som genererte den hver gang brukeren går inn på den samme internettsiden. På denne måten kan cookies aktivere og/eller fasilitere tilgangen til noen Internettsider for å forbedre brukerens navigasjon, eller tillate lagring av sider som er besøkt og annen spesifikk informasjon som for eksempel sider som er vist ofte, tilkoblingsfeil, etc. Derfor anbefaler vi, for en fasilitert og komplett bruk av dette Nettstedet, at brukerne konfigurerer nettleseren sin slik at den aksepterer mottak av disse informasjonskapslene.

Nettlesere er ofte stilt inn slik at de automatisk aksepterer cookies. Men brukerne kan endre standardkonfigurasjonen for å deaktivere eller slette informasjonskapsler (hver gang eller en for alle), med den følgen at optimal bruk av noen områder av nettstedet kan bli forhindret. Brukeren kan også kontrollere metoden og typen av informasjonskapsler som er lagret i nettleseren ved å endre cookies-innstillingen i nettleseren. Ved å fortsette å surfe på nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies/informasjonskapsler.

Cookie-typer og styring av dem

En cookie er en liten fil med bokstaver og tall som vi lagrer i nettleseren din eller harddisken på PC-en din hvis du samtykker. Cookies inneholder informasjon som overføres til PC-ens harddisk.

Vi bruker følgende cookies/informasjonskapsler:

(i) Strengt nødvendige cookies. De er nødvendige for bruken av nettstedet og bruken av dets funksjoner. De omfatter, for eksempel, cookies som gjør det mulig å logge deg inn på sikre områder på vårt nettsted, bruke en handlevogn eller gjøre bruk av e-fakturatjenester. Derfor vil deaktivering av disse informasjonskapslene forhindre slike aktiviteter.

(i) Analytiske/Ytelses-cookies. De lar oss samle inn informasjon om effekten av svarene på et nettsted på anonyme brukerforespørsler, kun for å forbedre nettstedets funksjoner; for eksempel hvilke sider som blir besøkt oftest av brukeren, feil eller forsinkelser i leveringen av nettsider, gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan de besøkende beveger seg rundt på nettstedet når de bruker det.

(i) Funksjonalitets-cookies. De setter nettstedet i stand til å huske valgene som er gjort av brukeren og gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt for å yte en bedre og mer tilpasset tjeneste; for eksempel kan de brukes til å foreslå innhold som er likt det brukeren allerede har spurt etter.

Vær oppmerksom på at tredjeparter (inkludert for eksempel annonsenettverk og leverandører av eksterne tjenester som analysetjenester av nettrafikk) kan bruke cookies som vi ikke har kontroll over. Disse informasjonskapslene er oftest analytiske/ytelses-cookies eller målrettende cookies.

Deaktiverende cookies (“opt-out”)

Du blokkerer cookies ved å aktivere innstillingen på nettleseren din som lar deg avslå innstilling av alle eller noen cookies. Men hvis du bruker nettleserinnstillingene for å blokkere alle cookies (inkludert viktige cookies) kan det hende at du ikke vil kunne gå inn på hele eller deler av vårt Nettsted.

 


KONTAKT OSS!

BARILLAKONTORER

Barilla Norge AS
POB 4451 Bedriftssenteret
NO-2326 Hamar
Besøksadresse:
Sandvikavegen 55
NO-2312 Ottestad

Barilla Global Headquarters
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å samle statistikk om hva brukerne gjør på nettstedet, slik at vi kan optimalisere innholdet vårt for å gjøre området mer brukervennlig.
Ved å lukke denne banner eller bruke nettstedet, aksepterer du bruk av informasjonskapsler i henhold til det som blir opplyst på denne siden. Vil du lese mer, klikk her .