Datele societății și Mențiuni juridice

 Datele societăţii

BARILLA G. E R. FRATELLI – Societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic
Sediu social: Via Mantova, 166 – 43122 Parma
Capital Social Euro 180.639.990,00= i.v. 
Cod fiscal şi Număr de Înregistrare în Registrul Comerţului din Parma 01654010345
Societate supusă administrării şi coordonării "Barilla Iniziative S.r.l." (secţiunea 2497, codul civil italian)

Menţiuni juridice

Site-ul www.barilla.ro (denumit în continuare "site-ul") este deţinut şi administrat de Barilla G.e R. Fratelli Societate pe Acţiuni (denumiră în continuare "Barilla"), cu sediul social în Parma, Via Mantova, 166-43122. Aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare se vor aplica oricărui utilizator care va utiliza serviciile furnizate de site.

1.    Înregistrarea şi utilizarea Serviciilor

1.1. Prin înregistrarea pe site in urma autentificarii prealabile utilizand codul de acces (cum ar fi "nume utilizator" şi "parolă"), utilizatorului i se permite să acceseze serviciile furnizate pe site, cum ar fi , printre altele, adăugarea unui text si/sau imagine sau  introducerea unei reţete (denumite în continuare "Servicii").
Prin întroducerea datelor sale personale, utilizatorul acceptă să se supună acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Serviciilor.
Utilizarea Serviciilor de către utilizator va fi permisă doar în scopuri personale şi necomerciale.
1.2. Utilizatorul înregistrat permite companiei Barilla să:
- aibă dreptul de a publica şi utiliza, fără limitare şi in mod gratuit, comentariile puse la dispoziţie de utilizator prin intermediul site-ului; 
-aibă dreptul de a reproduce, modifica, adapta sau dezvolta reţeta, fără limitare şi fără ca utilizatorul să fie îndreptăţit la compensaţii de orice fel în legătură cu aceasta; 

1.3. Făcând subiectul prevederilor stabilite în Politica de Confidenţialitate, reţetele furnizate de utilizatori văr fi tratate de Barilla ca informaţii neconfidenţiale şi pot fi, astfel, publicate, răspândite sau utilizate de aceasta în orice fel.

1.4. Barilla nu îşi asumă niciun angajament faţă de utilizator privind publicarea reţetelor acestuia pe site. În plus, Barilla nu se consideră obligată să ia în considerare sau să dezvolte reţetele furnizate de utilizatori şi le poate şterge la discreţia sa totală şi fără motivare.

Resonsabilităţi şi garanţii

 1. 2.1. Utilizatorul garantează că orice reţetă propusă îi este disponibilă în mod legal, nu încalcă regulamentele şi nici nu violează dreptul de proprietate intelectuală, marcă, atribut, brevet sau orice alte drepturi ale unei terţe părţi.

  Este, totuşi, interzisă în mod explicit utilizarea Serviciilor în orice maniera care ar putea viola, fie direct sau indirect, legile în vigoare ale statului Italian sau ale oricărui stat.
  Utilizatorul va fi responsabil pentru orice reclamaţie care ar putea fi înaintată de terţe părţi în legătură cu reţeta propusă pentru pretinsa încălcare a oricărui drept de proprietate industrială, drept de proprietate intelectuală dar şi pentru încălcarea a oricărei prevederi aplicabile, în orice caz, pentru orice pretinsă violare a drepturilor unor terţe părţi.

  2.2. Barilla nu va fi responsabil în niciun fel pentru orice daună sau prejudiciu pe care il pot suferi utilizatorii sau care ar putea apărea ca şi consecinţă a accesării, conectarii , descărcării a diverse materiale si programe software de pe Site. 
  Astfel, Barilla şi celelalte societăţi aparţinând Grupului Barilla  ce se folosesc de site nu vor fi, pe nicio bază, trase la răspundere pentru nicio daună, pierdere sau prejudiciu de niciun fel sau de nicio natură pe care le-ar putea suferi utilizatorii ca şi consecinţă a contactului cu site-ul sau care ar putea apărea din utilizarea materialului publicat pe site sau a programelor de sofware utilizate.

 2. Drepturi de autor

Conţinutul (texte imagini, muzică, videoclipuri, reprezentari grafice, mărci, logo-uri, materiale audiovizuale, etc ) acestui site sunt proprietatea exclusivă a Barilla Spania şi este protejat de legislaţia dreptului de autor în vigoare,  legea nr. 633/1941 cu modificarile si adaugirile ulterioare (in continuare LDA, Leage Drepturilor de Autor). Reproducerea, comunicarea publică, punerea la dispoziţia publicului, închirierea şi împrumutarea, executarea publică, inclusiv una parţială, şi dezvăluirea conţinutului menţionat, fără autorizarea în prealabil a proprietarului drepturilor sunt interzise. Tuturor acestor infractiuni li se vor aplica sanctiunile prevazute de articolele 171, 171 bis, 171 ter, 174 bis si 174 ter al mai sus mentionate Legi.

Politica de securitate

Utilizarea datelor personale

Accesul la câteva secţiuni ale site-ului şi/sau orice cerere de informaţii sau de servicii a utilizatorilor ar putea solicita inserarea datelor personale a căror utilizare de către Barilla Spania (denumită în continuare "Barilla") în calitate de Persoană Responsabilă de utilizarea datelor, va fi în conformitate cu legislatia in vigoare.

  Această notă informativă are scopul de a pune la curent utilizatorii despre maniera în care Barilla va utiliza datele lor personale înainte de accesarea diverselor secţiuni ale site-ului şi înaine de introducerea datelor şi este necesar pentru utilizatori să citescă această notă informativă înainte de a-şi introduce datele personale în spaţiile corespunzătoare din diversele secţiuni ale site-ului.

Reţinerea şi dezvăluirea informaţiilor

Conform solicitărilor utilizatorului, care ar putea, din când în când, să apară prin accesarea diverselor secţiuni ale site-ului, datele furnizate de utilizator în momentul completării formularelor online, ar putea fi utilizate după cum urmează:

a) să permită înregistrarea pe site, care necesită accesarea deverselor secţiuni ale site-ului însuşi şi, pentru a livra şi gestiona diversele servicii oferite;

b) înainte de consimţământul utilizatorilor şi până la revocarea acestuia, desfăşurarea activităţilor de marketing (cum ar fi, de exemplu, mesaje promoţionale sau de publicitate, analize relevante privind înregistrarea utilizatorilor pentru a permite Barilla să îmbunătăţească produsele şi serviciile oferite clienţilor săi); acesta fiind în legăturî cu e-mail-ul, fax-ul, mms şi sms, înainte de specificarea consimţământului şi până la revocarea acestuia;

c) să trimită newslettere conţinând actualizări ale site-ului, reţete, meniuri, sfaturile nutriţionistului şi multe alte ştiri privind lumea Barilla şi cea mai bună bucătărie Italiană (secţiunea site-ului "înscrie-te la newsletter");

d) să răspundă solicitărlor utilizatorilor privind produsele Barilla, reclame, sau site (secţiunea site-ului "Contacte").

Înregistrarea pe site a utilizatorilor nu este necesară pentru accesare anumitor servicii oferite de Barilla (ex: cele incluse în paragrafele c) şi d) de mai sus). Totuşi, pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor în ceea ce priveşte aceste servicii, aceştia vor fi invitaţi să ofere datele lor personale care vor fi utilizate doar pentru scopurile specificare şi pentru o perioadă solicitată strict. 

Tratarea datelor

Datele personale vor fi, în general, tratate în mod electronic, legate strict de utilizările menţionate mai sus.

Datele personale furnizate de utilizatori

Oferirea datelor personale este opţională dar, de asemenea, este parţial solicitată (în căsuţele marcate prin steluţă) astfel încât Barilla să poată răspunde solicitărilor utilizatorului referitoare la funcţionalitatea site-ului. Odată ce datele solicitate în căsuţele marcate cu steluţă sunt solicitate pentru furnizarea serviciului necesar, omisiunea, introducerea parţială sau incorectă a acestor date personale va face furnizarea acestor servicii imposibilă; totuşi, omisiunea, introducerea parţială sau incorectă a datelor personale neobligatorii nu vor avea repercursiuni.

Categorii de date personale utilizate

Atât datele personale oferite direct de utilizatori (cum ar fi, numele, prenumele, adresa poştală, email, etc.) privind conectarea pe site, sistemele IT şi soft-ul utilizat pentru site-ul însuşi necesită indirect anumite date personale a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Astfel de date vor fi utilizate doar pentru studii statistice anonime.

Categorii de persoane care pot deveni sunt datele personale ale utilizatorilor

Datele personale pot vi vizualizate de angajaţii sau colaboratorii din Biroul de Marketing al Persoanei Responsabile pentru datele care, funcţionând sub directa autoritate a Persoanei Responsabile, sunt numite ca responsabile de sau însărcinate cu prelucrarea datelor personale conform Articolelor 29 şi 30 din Cod şi care vor fi primit instruirea operaţională corespunzătoare; acestea se vor aplica - vor fi supravegheate de persoanele însărcinate, numite de Persoana Responsabilă - pentru angajaţii sau colaboratorii celor responsabili.

Zona de comunicare sau de publicare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor

Datele personale furnizate direct de Utilizatori prin completarea  formularele online nu vor fi comunicate unor terţe părţi sau publicate, cu excepţia cazurilor în care numele câştigătorilor vreunui concurs sau premiu promovat de Barilla pe site va fi afişat pe site.

Persoana responsabilă şi persoane însărcinate cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Barilla GeR Fratelli SpA

Persoanele responsabile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

1) Barilla G. & R. Fratelli Societate pe Acţiuni cu sediul social în Parma, Via Mantova 166 – 43122, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de pe site

2) SoftJam S.A., cu sediul social în Genova (Italia), Via Piave 7, CP.16145, gestionarea site-ului şi aceea a server-ului care găzduieşte site-ul;

Utilizatorul poate primi lista completa a responsabililor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimitand un mesaj prin intermediul formularului de contact disponibil in link-ul de mai jos: https://staging.barilla.com/ro-ro/contact-form .

Drepturile utilizatorului sunt recunoscute prin Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 al Parlamentului Eurpean si al Consiliului Europei din 27 Aprilie 2016, referitoare la protectia persoanelor fizice privind respectarea prelucrarii datelor cu caracter personal si a liberei circulatii a datelor si prin el se deroga Directiva 95/46/CE (regulamentul general al protectiei datelor)

 

Articolul 15   Dreptul de acces la date

 1. Solicitantul are dreptul de a obtine de la Responsabilul pentru prelucrarea datelor confirmarea ca, intr-adevar, este vorba sau nu de date personale care o privesc si, in acest caz, accesul la aceste date, precum si la alte informatii precum:
 1. data de finalizare a acordului
 2. categoria de date personale
 3. destinatarul sau categoria de destinatari carora le-au fost sau le vor fi comunicate datele cu caracter personal, in particular terte parti sau organizatii internationale
 4. in masura in care este posibil, perioada de timp pe care vor fi pastrate aceste date sau, daca nu este posibil, criteriile folosite pentru determinarea acestei perioade.
 5. existenta dreptului de a solicita Responsabilului modificarea sau incetarea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal sau limitarea folosirii acetor date in ceea ce-l priveste pe solicitant sau manifestarea opozitiei in privinta acordului
 6. dreptul de a prezenta o reclamatie autoritatilor de control competente
 7. data la care au fost obtinute datele si orice informatie privind modalitatea prin care au fost obtinute
 8. existenta unor programe automatizate care includ eloborarea unor profile, la care se refera articolul 22, articolele 1 si 4, si, in aceste cazuri oferirea de informatii semnificative privind logica care a stat in spatele crearii acestui profil, precum si importanta si consecintele care decurg din aceasta modalitate de prelucrare a datelor.

Articolul 16   Dreptul de modificare

  Solicitantul va avea dreptul de a obtine fără intarziere nejustificata de la Resposabil modificarea datelor inexacte referitoare la propria persoana. Luand in considerare obiectivele Acordului, solicitantul va avea dreptul sa completeze datele personale incomplete, inclusive prin intermediul unei declaratii aditionale.

Articolul 17    Dreptul de suspendare

 1. Solicitantul va avea dreptul sa obtina de la Responsabil, fără intarziere nejustificata, suspendarea datelor personale care il privesc, iar Responsabilul va fi obligat sa suspende fără intarziere nejustificata aceste date in urmatoarele situatii:
 1. datele personale nu mai fac obiectul activitatii pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. solicitantul isi retrage acordul in baza caruia este valabila Prelucrarea, in conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera a sau articolul 9, alineatul 2, litera a si aceasta actiune nu mai are nevoie de alt fundament juridic.
 3. solicitantul se opune Acordului in conformitate cu articolul 21, alineatul 1 si nu mare trebuie sa invoce alte motive legale pentru incetarea prelucrarii sau solicitantul se opune Acordului in conformitate cu Articolul 21, alineatul 2
 4. datele personale au fost prelucrate in mod ilegal
 5. datele personale trebuiesc suspendate conform unei obligatii legale stabilite si care se aplica responsabilului prelucrarii.
 6. datele personale au fost obtinute in urma unei oferte de servicii mentionate in articolul 8, alineatul 1 
 1. Cand datele personale au fost facute publice, iar Responsabilul este obligat, conform alineatului 1, sa stearga respectivele date. Tanad cont de tehnologia disponibila si costurile operatiunii, Responsabilul va actiona in consecinta pentru a sterge in toatalitate aceste date sau orice copie a lor. 
 1. Alineatele 1 si 2 nu se vor aplica cand prelucrarea datelor va fi necesara:
 1. pentru a exercita dreptul la libera exprimare si libera circulatie a informatiilor
 2. pentru a respecta o obligatie legala ce necesita prelucrarea datelor, impusa de Asociatie sau de catre membri si care trebuie aplicata Responsabilului sau pentru realizarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea datoriilor publice conferite Responsabilului
 3. pentru motive de interes public care privesc sanatatea publica conform articolului 9, alineatului 2, literele H, E si I si a alianeatului 3
 4. cu obiectiv de a fi pastrate in interes public, de a fi subiectul unor activitati de cercetare stiintifica sau istorica sau de statistica, in conformitate cu articolul 89, alineatul 1, in masura in care dreptul invocate in alineatul 1 ar putea face imposibila sau ar putea obstruction atingerea obiectivelor prelucrarii
 5. pentru formularea, exercitarea sau apararea unor reclamatii

Solicitantul va putea, in orice moment, sa-si exercite drepturile stabilite prin Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, din 27 Aprilie 2016, referitor la protectia persoanelor fizice privind respectarea prelucrarii datelor cu caracter personal si al liberei circulatii a acestor date si in consecinta, se deroga Directiva 95/46/CE (Regulamentul general al protectiei datelor) si, de asemenea, va putea consulta lista completa a responsabililor trimitand un mesaj electronic (e-mail) la adresa Titularului, [email protected] sau trimitand un plic prin serviciul de posta la adresa, Barilla GeR Fratelli SpA, Via Mantova 166, Parma, Italia.

Chiar si dandu-si acordul, utilizatorul se va putea opune prelucrarii datelor care au ca scop alineatul b, trimitand un mesaj electronic (e-mail) de pe adresa sa personala, apasand (click) pe link-ul indicat.

Modul de a schimba “profilul” utilizatorului

In orice moment, utilizatorul va putea modifica datele transmise sau isi poate anula profilul utilizand sectiunea “Modificare date” ce apare pe site sau trimitand un mesaj electronic (e-mail) la adresa titularului, [email protected] sau trimitand un plic prin serviciul de posta la adresa, Barilla GeR Fratelli SpA, Via Mantova 166, Parma, Italia.