Politica de confidențialitate

Back to homepage

Stimate utilizator,

mai întâi, vă mulțumim pentru că ne-ați vizitat site-ul.

Apreciem faptul că aveți încredere în noi, așadar, dorim să împărtășim cu dvs. în această pagină scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le colectăm în timpul navigării dvs. pe site (denumit în continuare „Site”) și în timpul utilizării serviciilor pe care le oferim, așa cum este specificat mai jos.

Prelucrarea datelor dvs. personale se bazează întotdeauna pe principii de legalitate și corectitudine, în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Mai jos veți găsi toate detaliile privind prelucrarea datelor dvs. personale.

Rămânem la dispoziția dvs. pentru a vă răspunde la întrebări. La acest link puteți găsi toate modalitățile pentru a ne contacta: Contact

 

 

Ultima actualizare: 22.05.2018

 

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta notă informativă vă aduce la cunoștință, chiar și înainte de a accesa diferitele secțiuni ale Site-ului, informații despre modul în care Barilla va prelucra datele dvs. personale, atât cele furnizate în mod direct (cum ar fi nume, prenume, adresa poștală și adresa de e-mail, vârsta, data de naștere, sexul etc.), cât și cele colectate în alt mod de către Barilla, conform descrierii din secțiunea „Tipul de date cu caracter personal prelucrate și modul de colectare al acestora” (denumite colectiv „Date cu caracter personal”). Este important să citiți această secțiune înainte de a furniza datele dvs. personale.

 

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date

Operatorul de date este Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (denumită în continuare „Barilla” sau „Operator”), cu sediul în Parma, Via Mantova, 166 – 43122 cu următoarele date de contact

 

Barilla va prelucra datele dvs. personale în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Legea privind confidențialitatea”).

Tipul de date cu caracter personal prelucrate și modul de colectare al acestora

Navigarea dvs. pe Site și/sau accesul la anumite secțiuni ale Site-ului pot duce la colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale de către Barilla. De fapt, în faza de conectare la Site, sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestora furnizează și/sau colectează automat și indirect anumite informații (cum ar fi, cu titlu exemplificativ,  care se află la finalul prezentei note informative, adresele „IP”, numele domeniilor computerelor folosite de către utilizatorii care se conectează la Site, adresele cu notația „Url” a resurselor solicitate, programul solicitării la server).

 

De asemenea, orice solicitare de informații sau servicii din partea dvs. poate duce la colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale (cum ar fi nume, prenume, adresa poștală și adresa de e-mail, vârsta, data nașterii, sexul etc.).

 

În special, colectarea datelor dvs. personale poate avea loc:

 • prin completarea formularelor on-line; și
 • prin publicarea de către dvs. a contribuțiilor (așa cum sunt definite mai jos), al căror conținut poate include datele dvs. personale furnizate direct de dvs. pe rețelele sociale gestionate în mod independent de terțe părți, cum ar fi, de exemplu, Facebook, Twitter, etc. (denumite în continuare „Rețele sociale”). Prin „Contribuții” se înțeleg imaginile, comentariile, frazele asociate acestora care fac obiectul Site-ului, conținutul și orice alte informații concepute și publicate pe paginile Rețelelor sociale dedicate produselor cu diferite mărci ale grupului Barilla, inclusiv imaginea pe care o furnizați eventual dvs.

În cazul în care alegeți să trimiteți o solicitare prin intermediul secțiunii „Contact” a Site-ului, furnizarea anumitor date cu caracter personal este necesară pentru ca Barilla să poată veni în întâmpinarea nevoilor dvs., astfel încât respectivele câmpuri ale formularului de înregistrare sunt marcate cu un asterisc sau sunt marcate ca fiind obligatorii. Furnizarea de date cu caracter personal care nu sunt marcate cu un asterisc sau nu sunt marcate ca fiind obligatorii este pur opțională, iar lipsa sau transmiterea parțială sau incorectă a acestor date cu caracter personal nu implică nicio consecință. Cu toate acestea, lipsa sau transmiterea parțială sau incorectă a datelor cu caracter personal marcate cu un asterisc sau marcate ca fiind obligatorii, nu permite efectuarea serviciilor solicitate. În cazul în care ați omis să furnizați una sau mai multe date cu caracter personal obligatorii, va apărea un mesaj de eroare de la Barilla cu lista datelor cu caracter personal obligatorii care lipsesc.

Scopul prelucrării datelor dvs. personale și temeiul juridic al acestora

Conform necesităților manifestate periodic de dvs. prin accesarea diferitelor secțiuni ale Site-ului (și cu excepția inițiativelor individuale care implică furnizarea datelor cu caracter personal specifice, pentru care anumite informații vor fi publicate periodic pe Site), în continuare sunt specificate scopurile prelucrării datelor dvs. personale și temeiurile legale conexe.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în următoarele scopuri numai în baza acordului dvs. referitor la prelucrare, care poate fi revocat în orice moment, prin trimiterea unei solicitări către operatorul de date prin accesarea secțiunii „Contact” a Site-ului:

 1. Gestionarea cererilor dvs. și răspunsul la acestea

Puteți decide să acordați consimțământul în vederea prelucrării datelor dvs. personale pentru gestionarea și răspunsul din partea Barilla la cererile dvs. în legătură cu produsele și inițiativele diferitelor mărci ale grupului Barilla, cu publicitatea sau paginile Site-ului (secțiunea „Contact” a Site-ului). În legătură cu acest scop, acordul dvs. este necesar în momentul trimiterii cererilor. În cazul în care decideți că nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile menționate mai sus, nu veți putea trimite cererea dvs.

 

În plus, chiar și fără acordul dvs., Barilla poate prelucra datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 1. gestionarea activităților legate de utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv publicarea de către dvs. a Contribuțiilor pe paginile Rețelei sociale dedicate produselor de la diferite mărci ale grupului Barilla (deoarece prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau a prevederilor precontractuale);
 2. gestionarea și executarea obligațiilor prevăzute de lege (de natură contabilă, administrativă, fiscală etc.);
 3. gestionarea contestațiilor și a posibilelor litigii (fiind interesul legitim al Operatorului).

Modul de prelucrare a datelor dvs. personale

Prelucrarea datelor dvs. personale poate include orice tip de operațiune, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, elaborarea, modificarea, selectarea, extragerea, comparația, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea.

Datele dvs. personale vor fi procesate în mod preponderent automatizat, însă și pe suport de hârtie, strict pentru scopurile respective, prin intermediul bazelor de date, al platformelor electronice gestionate de Barilla sau al terților desemnați în acest scop ca procesatori de date externi și/sau al sistemelor informatice integrate de Barilla și al părților terțe menționate mai sus și/sau site-urile web deținute sau utilizate de Barilla.

Operatorul a evaluat nivelul de securitate ca fiind corespunzător, ținând cont de riscurile care ar putea decurge din pierderea, distrugerea, modificarea, dezvăluirea neautorizată, accesul accidental sau ilegal, abuzul sau modificarea datelor dvs. personale. În mod special:

 • a adoptat măsuri de securitate în funcție de riscuri;
 • păstrează datele dvs. personale pe serverele aflate pe teritoriul european, care fac obiectul unui sistem de backup avansat și zilnic.

Unde sunt prelucrate datele dvs. personale

Datele dvs. personale sunt prelucrate în principal la sediile operatorului de date și în locurile în care se află procesatorii de date. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul la adresele indicate în secțiunea „Identitatea și datele de contact ale Operatorului de date”.

Perioada de păstrare a datelor dvs. personale

 

Pentru a asigura respectarea principiilor necesității și proporționalității prelucrării, Operatorul de date a identificat diferite perioade de păstrare a datelor cu caracter personal în raport cu scopurile individuale urmărite:

 1. în scopul gestionării și al răspunsului la solicitările dvs. cu privire la produsele și inițiativele diferitelor mărci ale grupului Barilla, la publicitate sau la paginile Site-ului (secțiunea „Contact” a Site-ului), datele dvs. personale vor fi păstrate pentru perioada necesară îndeplinirii solicitării dvs.;
 2. în scopul gestionării activităților legate de utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv publicarea de către dvs. a Contribuțiilor pe paginile rețelelor sociale dedicate produselor de la diferite mărci ale grupului Barilla, datele dvs. personale vor fi păstrate pe perioada strict necesară prestării serviciului pe care l-ați solicitat;
 3. în scopul gestionării și îndeplinirii formalităților prevăzute de lege (de natură contabilă, administrativă, fiscală etc.), datele dvs. personale vor fi păstrate pentru perioada strict necesară acestui scop;
 4. pentru gestionarea contestațiilor și a oricăror litigii, datele dvs. personale vor fi păstrate pentru perioada strict necesară acestui scop și, în orice caz, nu mai târziu de perioadele de prescripție aplicabile.

 

Destinatarii datelor dvs. personale

 

Datele dvs. personale pot fi divulgate și prelucrate de:

 

(i) persoane juridice sau fizice care acționează ca procesatori externi, desfășurând activități externalizate, desemnate de Barilla sau de către procesatorii externi ai Barilla (inclusiv persoane cărora li se încredințează activități de asistență, comunicare, marketing, publicitate, promoții și vânzare de produse și/sau servicii, precum și agenți de publicitate, agenții de publicitate, furnizori de servicii IT, administratori de Site, administratori de platforme electronice, parteneri, instituții de credit, birouri profesionale);

(ii) angajații și/sau colaboratorii operatorului (inclusiv administratorii de sistem) care, sub autoritatea directă a celui din urmă, vor fi autorizați să proceseze datele dvs. personale; și

(iii) angajații și/sau colaboratorii procesatorilor externi (inclusiv administratorii de sistem) care, acționând sub directa autoritate a procesatorilor externi, vor fi autorizați să prelucreze datele dvs. personale.

Datele dvs. personale nu vor fi comunicate și nici divulgate terților cu excepția cazului în care acestea trebuie comunicate de Barilla consultanților pentru a-și proteja propriile drepturi.

 

Minori

Minorii care au mai puțin de 18 ani nu trebuie să furnizeze informații sau date cu caracter personal către Barilla fără acordul părinților sau al persoanelor responsabile pentru aceștia. În lipsa unui astfel de acord, minorul nu va putea trimite cereri prin intermediul Site-ului. Barilla recomandă tuturor celor care își exercită răspunderea părintească asupra minorilor să îi informeze pe aceștia cu privire la utilizarea sigură și responsabilă a Internetului și a paginilor web.

Identitatea și datele de contact ale procesatorilor

 

Lista completă a procesatorilor de date cu caracter personal poate fi consultată contactând operatorul de date la adresele menționate în secțiunea „Identitate și date de contact ale operatorului de date”.

 

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (Data Protection Officer sau „DPO”)

 

Responsabilul cu protecția datelor desemnat de operatorul de date are următoarele date de contact

 

Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale

Legea privind confidențialitatea vă recunoaște, în calitate de parte interesată, numeroase drepturi. În special, aveți dreptul de a:

 1. obține confirmarea existenței datelor dvs. personale de la operator, chiar dacă acestea nu au fost încă înregistrate, și comunicarea acestora în formă inteligibilă, precum și acces la datele dvs. personale (obținând o copie) și la informațiile aferente (printre care scopul prelucrării, categoriile și originea datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora acestea au fost sau pot fi divulgate, perioada de păstrare (atunci când este posibil), drepturile exercitate);
 2. obține de la operator corectarea datelor dvs. personale și completarea datelor cu caracter personal incomplete;
 3. obține de la operator ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate, printre altele, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost prelucrate sau nu mai există nicio bază legală pentru prelucrarea acestora;
 4. obține de la operator transformarea sub formă anonimă sau blocarea datelor cu caracter personal prelucrate în mod ilegal, inclusiv datele a căror păstrare nu este necesară în legătură cu scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate ulterior;
 5. obține de la operator limitarea prelucrării datelor dvs. personale, printre altele, atunci când dvs. contestați acuratețea acestora sau vă opuneți prelucrării, pentru perioada necesară respectivelor verificări;
 6. primi datele dvs. personale într-un format structurat, de uz comun și care poate fi citit de un dispozitiv automat, precum și de a transmite sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, de a obține transmiterea directă a datelor dvs. personale altui procesator de date fără impedimente, în cazurile în care prelucrarea se face prin mijloace automatizate și se bazează pe acordul dvs. sau este necesar pentru executarea unui contract în care vă constituiți parte;
 7. revoca acordul în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale pentru orice scop pentru care a fost furnizat.

Vă puteți exercita drepturile în relația cu Barilla vizitând secțiunea „Contact” a Site-ului sau trimițând un e-mail la următoarea adresă de poștă electronică ….. [BL8] sau trimițând către Barilla o scrisoare prin poștă obișnuită la adresa menționată în secțiunea „Identitate și date de contact ale Operatorului de date”.

În plus, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă Legea privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la Autoritatea garantă pentru protecția datelor personale din Statul în care locuiți, unde se află locul dvs. de muncă sau unde s-a petrecut presupusa încălcare, sau contactați aceeași Autoritate pentru a solicita informații privind exercitarea drepturilor dvs. în conformitate cu Legea privind confidențialitatea.

 

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor dvs. personale

În orice moment și din motive legate de situația dvs. specială, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale necesare pentru exercitarea unui interes legitim al Operatorului sau terților. În acest caz, Operatorul nu va mai prelucra ulterior datele dvs. personale, cu excepția cazului în care acesta poate dovedi existența unor motive legitime convingătoare care îi apără interesele, drepturile sau libertățile sau dacă acest lucru este necesar pentru crearea, exercitarea sau apărarea unui drept legal.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, accesând secțiunea „Contact” a Site-ului sau trimițând un e-mail la următoarea adresă de poștă electronică[BL10] : …..

Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopurile menționate mai sus, Operatorul de date nu va mai putea realiza prelucrarea.