Vse o ekološko pridelanih testeninah

Testenine so zagotovo lahko ekološke! To pomeni, da so sestavine – v tem primeru pšenica – pridobljene z ekološkim kmetovanjem. Katere so pravzaprav razlike med ekološko pridelanim in običajnim proizvodom?

Ekološka pridelava hrane je popoln sistem varstva in rabe tal, ki združuje optimalne okoljske tehnike, veliko biološko raznolikost, visoke standarde skrbi za živali in proizvodnih procesov z uporabo naravnih snovi ter tehnik. Povedano drugače: pšenica v testeninah je bila pridelana tako, kot bi to naredila narava brez človekovega vmešavanja!

ALI STE VEDELI?

Hrana, potrjena kot ekološko pridelana, mora ustrezati strogim pravilom glede surovin pa tudi glede vseh posameznih faz njene proizvodnje – od tal, kjer rastejo surovine, do končnega izdelka, ki je na voljo potrošniku.

Na primer, rodovitnost tal se vzdržuje z naravnim recikliranjem lastnih pridelkov. Tehnike in postopki, ki jih uporabljajo kmetje, morajo biti skladni s filozofijo proizvodnje ekoloških izdelkov. Ekološko kmetovanje zato vpliva tudi na okolje.

Če sledite do okolja prijaznejšemu življenjskemu slogu, so ekološke testenine prava izbira za vas!

Irini Qira, mag., dietetičarka - nutricionistka, Strokovna urednica medNutrition.gr
Izjava: grška in angleška besedila je uredila ekipa medNutrition.gr.

Viri

Barański, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G. B., Benbrook, C., Biavati, B., Markellou, E., Giotis, C., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembiałkowska, E., Skwarło-Sońta, K., Tahvonen, R., Janovská, D., Niggli, U., Nicot, P., Leifert, C. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. Br J Nutr. 2014 Sep 14;112(5):794–811.

Zhao, X., Chambers, E., Matta, Z., Loughin, T. M., Carey, E. E. Consumer sensory analysis of organically and conventionally grown vegetables. J Food Sci. 2007 Mar;72(2):S87–91.

Magkos, F., Arvaniti, F., Zampelas, A. (2006). Organic Food: Buying More Safety or Just Peace of Mind? A Critical Review of the Literature, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 46: 1, 23–56

Baker, B. P., Benbrook, C. M., Groth, E., Lutz Benbrook, K. Pesticide residues in conventional, integrated pest management (IPM)-grown and organic foods: insights from three US data sets. Food Addit Contam. 2002 May;19(5):427–46.

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, dostop 7. 3. 2018, na voljo na https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organic-certification_en.