Pravno obvestilo

in pravilnik o zasebnosti

Spoštovani uporabnik!
Najprej se vam zahvaljujemo za obisk.
Veliko nam pomeni, da nam lahko zaupate, in zato vam želimo na tej strani posredovati namene in načine obdelave osebnih podatkov, ki jih zbiramo med vašim pregledovanjem našega spletnega mesta (v nadaljevanju "Spletno mesto") in vašim koriščenjem naših storitev, v skladu z natančnejšim opisom v nadaljevanju.
Obdelava vaših osebnih podatkov vselej temelji na načelih zakonitosti in poštenosti, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
V nadaljevanju si boste lahko ogledali vse podrobnosti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Ostajamo na razpolago za odgovarjanje na vaša vprašanja. Na tej povezavi najdete vse možnosti, kako se lahko obrnete na nas: Kontaktirajte nas

Zadnja posodobitev 22/05/2018

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

To obvestilo vam omogoča, da se še pred obiskom različnih oddelkov Spletnega mesta seznanite o tem, kako bo družba Barilla obdelovala vaše osebne podatke, tako tiste, ki jih vi neposredno sporočite (kot so ime, priimek, poštni in elektronski naslov, starost, datum rojstva, spol itd.), kot tiste, ki jih Barilla zbere na druge načine, opisane v oddelku "Katere Osebne podatke obdelujemo in kako jih zbiramo" (v nadaljevanju skupaj označeni kot "Osebni podatki"). To obvestilo si morate ogledati, preden sporočite svoje Osebne podatke..

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca obdelave

Upravljavec obdelave je BARILLA ADRIATIK d.o.o. (v nadaljevanju “Barilla” ali “Upravljavec”), z naslednjimi kontaktnimi podatki https://www.barilla.com/sl-si/kontakt.

Barilla bo obdelovala vaše Osebne podatke v skladu z Uredbo EU 2016/679 in državno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju "zakonodaja o varstvu podatkov").

Katere Osebne podatke obdelujemo in kako jih zbiramo

Tvoje pregledovanje Spletnega mesta in/ali obiskovanje nekaterih oddelkov Spletnega mesta lahko vključujeta zbiranje in nato dodatno obdelavo osebnih podatkov s strani Barille. V fazi povezave s Spletnim mestom namreč informacijski sistemi in softverski postopki, ki omogočajo njihovo delovanje, avtomatično dajejo in/ali pridobivajo nekatere informacije (kot so na primer tako imenovani "piškotki", kot je navedeno v "Obvestilu o varstvu osebnih podatkov – Piškotki", ki se nahaja na koncu tega obvestila, IP naslovi, domenska imena računalnikov, ki se povežejo s Spletnim mestom, navedeni URL naslovi zahtevanih virov, čas pošiljanja zahteve strežniku).

Tudi morebitne vaše zahteve po informacijah ali storitvah lahko vključujejo zbiranje in nato dodatno obdelavo vaših osebnih podatkov (kot so ime, priimek, poštni in elektronski naslov, starost, datum rojstva, spol itd.).

Zlasti se zbiranje vaših Osebnih podatkov lahko zgodi:
     - prek vašega izpolnjevanja spletnih obrazcev in
     - prek vaše objave Prispevkov (kot so opredeljeni v nadaljevanju), katerih vsebina lahko vključuje vaše Osebne podatke, ki ste jih vi neposredno sporočili v okviru družabnih omrežij, upravljanih samostojno od tretjih subjektov, kot so na primer Facebook, Twitter itd. (v nadaljevanju "Družabna omrežja"). S pojmom "Prispevki" razumemo slike, komentarje, izreke, povezane s predmetom Spletnega mesta, vsebine in vse druge informacije, ki ste jih vi zasnovali in objavili na straneh Družabnih omrežij, posvečenim proizvodom različnih znamk skupine Barilla, vključno z morebitnimi slikami, ki jih objavite.

V primeru, da se odločite poslati neko zahtevo prek oddelka "Kontaktirajte nas" na Spletnem mestu, je posredovanje nekaterih Osebnih podatkov potrebno, da Barilla lahko zadovolji vaše potrebe, zato so ustrezna polja obrazca registracije označeni z zvezdico ali so kako drugače označeni kot obvezni. Posredovanje Osebnih podatkov, ki niso označeni z zvezdico ali kako drugače označeni kot obvezni, je popolnoma prostovoljno, tako da manjkajoče, delno ali netočno posredovanje teh Osebnih podatkov ne sproži nobene posledice. Manjkajoče, delno ali netočno posredovanje Osebnih podatkov, ki so označeni z zvezdico ali so kako drugače označeni kot obvezni, pa pomeni, da ne bo mogoče uresničiti storitve, ki ste jo zahtevali. Če opustite posredovanje enega ali več obveznih Osebnih podatkov, se bo prikazalo sporočilo Barille, ki bo opozorilo na napako in navedlo seznam manjkajočih obveznih Osebnih podatkov.

Nameni obdelave vaših Osebnih podatkov in ustrezna pravna podlaga

Na podlagi vaših vsakokratnih potreb, ki jih izrazite z obiskom različnih oddelkov Spletnega mesta (poleg posameznih pobud, ki vključujejo posredovanje specifičnih Osebnih podatkov, za katere bodo na Spletnem mestu vsakokrat objavljena specifična obvestila), v nadaljevanju navajamo namene obdelave vaših Osebnih podatkov in ustrezno pravno podlago.

Vaši Osebni podatki bodo obdelovani za naslednje namene, izključno po vaši predhodni privolitvi v obdelavo, ki ga boste lahko kadar koli preklicali z zahtevo poslano upravljavcu obdelave prek oddelka "Kontaktirajte nas" na Spletnem mestu:

     a) Obravnavanje vaših zahtev in odgovor nanje
Lahko se boste odločili za privolitev v obdelavo vaših Osebnih podatkov za obravnavanje in odgovor s strani Barille, kar se tiče vaših zahtev/vprašanj glede proizvodov in pobud različnih znamk skupine Barilla, glede oglasov ali glede Spletnega mesta (oddelek "Kontaktirajte nas" na Spletnem mestu). V zvezi s temi nameni se vaša privolitev zahteva v fazi pošiljanja zahtev. Če se odločite, da ne privolite v obdelavo vaših Osebnih podatkov za zgoraj omenjene namene, ne bo mogoče nadaljevati s pošiljanjem vaše zahteve.

Poleg tega bo Barilla lahko obravnavala vaše Osebne podatke za naslednje namene:
     I. upravljanje dejavnosti v zvezi z vašo uporabo Spletnega mesta, vključno z vašo objavo Prispevkov na straneh Družabnih omrežij, posvečenih proizvodom različnih znamk skupine Barilla (ker je ta obdelava potrebna za izvajanje pogodbe ali predpogodbenih ukrepov);
     II. obravnavanje in izvajanje obveznosti, določenih z zakonom (računovodskega, administrativnega in davčnega značaja itd.);
     III. obravnavanje ugovorov in morebitnih pravnih sporov (ker gre za zakoniti interes Upravljavca).

Kako obdelujemo vaše Osebne podatke

Obdelava vaših Osebnih podatkov bo lahko vključevala katero koli vrsto dejavnosti, med katere spadajo zbiranje, beleženje, organiziranje, hramba, vpogled, obdelava, spreminjanje, selekcija, priklic, primerjanje, uporaba, kombiniranje, blokiranje, razkrivanje, prenos, izbris in uničenje podatkov.

Vaši Osebni podatki bodo obdelovani pretežno avtomatizirano, pa tudi na papirju, z logiko v tesni povezavi z nameni obdelave, prek podatkovnih baz, elektronskih platform, upravljanih od Barille ali od v ta namen imenovanih zunanjih tretjih subjektov v vlogi obdelovalcev, in/ali prek vgrajenih informacijskih sistemov Barille ali omenjenih tretjih subjektov in/ali prek spletnih mest, upravljanih od Barille ali v njeni uporabi.

Upravljavec je ocenil, da je raven varnosti primerna glede na tveganje, ki bi lahko izhajalo iz izgube, uničenja, spreminjanja, nedovoljenega razširjanja, naključnega ali nelegalnega dostopa, zlorabe ali potvarjanja vaših Osebnih podatkov. Zlasti:
     - je sprejel varnostne ukrepe, prilagojene tveganjem;
     - hrani vaše Osebne podatke na strežnikih na evropskem ozemlju, ki so opremljeni z naprednim sistemom dnevnega shranjevanja varnostnih kopij.

Kje obdelujemo vaše Osebne podatke

Vaši Osebni podatki se obdelujejo predvsem v prostorih Upravljavca in na krajih, kjer se nahajajo obdelovalci. Za dodatne informacije se obrnite na Upravljavca prek kontaktnih podatkov, navedenih v oddelku "Identiteta in kontaktni podatki Upravljavca obdelave".

Koliko časa hranimo vaše Osebne podatke

Za zagotovitev spoštovanja načel potrebnosti in sorazmernosti obdelave podatkov je Upravljavec predvidel različne čase hrambe Osebnih podatkov, in sicer v skladu s posameznimi nameni obdelave:

     (i) za namene obravnavanja in odgovora s strani Barille, kar se tiče vaših zahtev/vprašanj glede proizvodov in pobud različnih znamk skupine Barilla, glede oglasov ali glede Spletnega mesta (oddelek "Kontaktirajte nas" na Spletnem mestu), bodo vaši Osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za izpolnitev vaše zahteve;
     (ii) za namene upravljanja dejavnosti v zvezi z vašo uporabo Spletnega mesta, vključno z vašo objavo Prispevkov na straneh Družabnih omrežij, posvečenih proizvodom različnih znamk skupine Barilla, bodo vaši Osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za opravljanje storitve, ki ste jo zahtevali;
     (iii) za namene obravnavanja in izpolnjevanja obveznosti, ki jih določa zakon (računovodskega, administrativnega, davčnega značaja itd.), bodo vaši Osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za tovrstni namen;
     (iv) za namene obravnavanja ugovorov ali morebitnih sodnih sporov bodo osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za tovrstni namen in v vsakem primeru ne prek ustreznih rokov zastaranja.

Kdo so uporabniki vaših Osebnih podatkov

Subjekti, katerim bodo vaši Osebni podatki bodo lahko razkriti oziroma ki jih bodo lahko obdelovali:
(i) pravne ali fizične osebe, ki delujejo kot zunanji obdelovalci, opravljajoč dejavnosti kot zunanji izvajalci, imenovani od Barille ali od zunanjih obdelovalcev Barille (vključno s subjekti, katerim so zaupane dejavnosti podpore, komunikacije, marketinga, oglaševanja, promoviranja in prodaje proizvodov in/ali storitev, kot tudi oglaševalci, pooblaščenci za reklamiranje, izvajalci IT storitev, upravitelji Spletnega mesta, upravitelji elektronskih platform, partnerji, kreditne institucije, profesionalna podjetja);
(ii) zaposleni uslužbenci Upravljavca in/ali njegovi sodelavci (vključno z upravitelji sistema), ki bodo pod njegovim neposrednim nadzorom pooblaščeni za obdelavo vaših Osebnih podatkov; in
(iii) zaposleni uslužbenci zunanjih obdelovalcev in/ali njegovi sodelavci (vključno z upravitelji sistema), ki bodo pod neposrednim nadzorom zunanjih obdelovalcev pooblaščeni za obdelavo vaših Osebnih podatkov.

Vaši Osebni podatki ne bodo razkriti tretjim subjektom – razen v primeru, da mora Barilla vaše Osebne podatke razkriti svetovalcem zaradi zaščite svojih pravic – niti javno razkriti.

Mladoletniki

Otroci, mlajši od 16 let, ne smejo posredovati informacij ali Osebnih podatkov Barilli brez privolitve nosilcev starševske odgovornosti zanje. Ob odsotnosti takšne privolitve pošiljanje zahtev mladoletnika prek Spletnega mesta ne bo mogoče. Barilla poziva vse osebe s starševsko odgovornostjo do mladoletnikov, naj slednje poučijo o varni in odgovorni uporabi interneta in svetovnega spleta.

Identiteta in kontaktni podatki obdelovalcev

Popolni seznam obdelovalcev Osebnih podatkov lahko pridobite tako, da se obrnete na Upravljavca prek kontaktnih podatkov, navedenih v oddelku "Identiteta in kontaktni podatki Upravljavca obdelave".

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (Data Protection Officer ali "DPO")

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, imenovana od Upravljavca obdelave, ima naslednje kontaktne podatke:[email protected]

Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših Osebnih podatkov

Zakonodaja o varstvu podatkov vam kot posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, priznava številne pravice. Konkretno imate pravico:

     1. pridobiti od Upravljavca potrdilo o obstoju ali neobstoju svojih Osebnih podatkov, tudi če še niso zabeleženi, njihov prenos v razumljivi obliki ter dostop do svojih Osebnih podatkov (pridobitev kopije) in povezanih informacij (med katerimi so nameni obdelave, vrsta in izvor Osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, obdobje hrambe (kadar ga je mogoče opredeliti), izvršljive pravice);
     2. doseči pri Upravljavcu popravek svojih Osebnih podatkov in dopolnitev svojih nepopolnih Osebnih podatkov;
     3. doseči od Upravljavca izbris svojih Osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, med drugim, ko Osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili obdelovani, ali ko za njihovo obdelavo ne obstaja več pravna podlaga;
     4. doseči od Upravljavca preoblikovanje v anonimno obliko ali blokado svojih Osebnih podatkov, obdelovanih v nasprotju z zakonom – vključno s podatki, za katere ni obvezna hramba – glede na namene, za katere so bili ti Osebni podatki zbrani ali pozneje obravnavani;
     5. doseči od Upravljavca omejitev obdelave svojih Osebnih podatkov – med drugim v primeru, ko izpodbijate njihovo točnost ali ste ugovarjali obdelavi – za obdobje, ki je potrebno za ustrezne preglede;
     6. prejeti svoje Osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter posredovati ali – kadar je to tehnično izvedljivo – doseči neposreden prenos svojih Osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, brez oviranja, v primerih, ko se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi in temelji na vaši privolitvi ali je potrebna za izvajanje pogodbe, v kateri ste udeleženi kot stranka;
     7. preklicati privolitev v obdelavo svojih Osebnih podatkov za katerega koli izmed namenov, za katerega je bila privolitev dana.

Svoje pravice v razmerju do Barille boste lahko uveljavljali prek vstopa v oddelek "Kontaktirajte nas" na Spletnem mestu ali s sporočilom, poslanim na naslednji naslov elektronske pošte [email protected], oziroma tako, da Barilli pošljete pismo z običajno pošto na naslov, ki je naveden v oddelku "Identiteta in kontaktni podatki Upravljavca".

Poleg tega, če menite, da obdelava vaših Osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo pri Nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v državi, v kateri imate prebivališče, v kateri se nahaja vaše delovno mesto ali v kateri se je zgodila domnevna kršitev, ali pa od istega organa zahtevate informacije glede izvajanja vaših pravic v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Pravica do ugovora obdelavi vaših Osebnih podatkov

Kadar koli in iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih Osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonitih interesov Upravljavca ali tretjih subjektov. V tem primeru Upravljavec preneha obdelovati Osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših Osebnih podatkov prek vstopa v oddelek "Kontaktirajte nas" na Spletnem mestu ali s sporočilom, poslanim na naslednji naslov elektronske pošte:[email protected]

Če ugovarjate obdelavi vaših Osebnih podatkov za zgoraj navedeni namen, Upravljavec te obdelave ne bo več mogel izvajati.

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – PIŠKOTKI

Piškotki so vrstice z besedilom, ki delujejo kot informacijski identifikatorji, ki se pošljejo z nekega strežnika (v tem primeru s strežnika Spletnega mesta) na računalnik uporabnika (običajno v spletni brskalnik) v trenutku, ko slednji obišče določeno stran nekega spletnega mesta; piškotki, ki so lahko programirani tudi od drugih spletnih mest poleg tistega, ki ga obiskuje uporabnik ("piškotki tretjih oseb"), se avtomatično shranijo v uporabnikov brskalnik in se pošljejo nazaj strežniku, ki jih je generiral, vsakokrat ko uporabnik obišče isto spletno stran. Na ta način piškotki na primer omogočajo in/ali olajšajo obiskovanje nekaterih spletnih strani z namenom učinkovitejšega pregledovanja vsebin s strani uporabnika (tj. omogočijo zapomnjenje obiskanih strani in drugih specifičnih informacij, na primer strani, ki so obiskane najpogosteje, napake pri povezovanju itd.) ali pa omogočijo dejavnost profiliranja. Za udobno in popolno uporabo spletnega mesta je torej dobro, da uporabnik v svojem brskalniku nastavi sprejemanje teh piškotkov. Brskalniki so pogosto nastavljeni tako, da avtomatično sprejemajo piškotke. Uporabniki lahko spremenijo privzeto nastavitev, tako da se piškotki onemogočijo ali izbrišejo (vsakokrat posebej ali enkrat za vselej), vendar takšne nastavitve lahko onemogočijo optimalno izkoriščanje nekaterih območij spletnega mesta. Uporabnik lahko tudi kontrolira načine delovanja in tipologije piškotkov, ki so shranjeni v njegovem brskalniku, ter spremeni nastavitve piškotkov v svojem brskalniku.

Lastnosti in nameni piškotkov

Naše Spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov, ki so lahko piškotki Barille ali piškotki tretjih oseb.

   I. Tehnični in funkcijski piškotki:

a) Tehnični piškotki ali "technical cookies":

Njihov namen je, da vam pomagajo pri pregledovanju Spletnega mesta in pri uporabi njegovih funkcij. Med tehničnimi piškotki naj posebej opozorimo na osnovne piškotke, imenovane tudi "strictly necessary" (nujno potrebni), brez katerih popolna uporaba Spletne strani ne bi bila mogoča, ter na izvedbene piškotke ali "performance cookies", ki omogočajo boljšo uporabnost Spletnega mesta.

b) Funkcijski piškotki ali "functionality cookies":

Omogočajo Spletnemu mestu, da si zapomni vaše izbire (na primer jezik ali zemljepisno območje, na katerem se nahajate), jih predlaga pri naslednjih obiskih in na ta način nudi učinkovitejše in prilagojene storitve (lahko se na primer uporabijo za predlaganje vsebin, podobnih tistim, ki ste jih že iskali pri prejšnjih obiskih).

   II. Piškotki za profiliranje:

Uporabljajo se za pošiljanje oglaševalskih sporočil in storitev, prilagojenih izbiram, ki ste jih izrazili.

Uporabljajo se zlasti za predlaganje oglasov in storitev v povezavi z vašimi interesi ter za ustvarjanje profilov na podlagi vaših okusov, vaših preferenc in vaših potrošniških izbir, ugotovljenih med vašim obiskovanjem Spletnega mesta ali s primerjanjem ravnanj, ki jih uresničujete prek vašega brskalnika. Uporabljajo se na primer za omejitev predlaganja določenega oglasa ali za sklepanje o učinkovitosti neke oglaševalske kampanje na podlagi pogostnosti vašega ogleda ustrezajočega oglasa.

Opis načinov, kako privolite v namestitev piškotkov

Ob prvem obisku Spletnega mesta se vam prikaže pasica s kratkim obvestilom, ki vsebuje povezavo do tega razširjenega obvestila, kjer si boste lahko prebrali podrobnejše informacije o piškotkih, nameščenih od Upravljavca in od tretjih oseb.

V tem razširjenem obvestilu boste našli podrobnejše informacije oziroma opis lastnosti različnih vrst piškotkov ter boste imeli možnost, da sami izberete vrsto piškotkov, ki jim dovolite namestitev.

Za uporabo tehničnih in analitičnih piškotkov se ne zahteva vaša privolitev. Vendarle jih lahko onemogočite s postopkom, opisanim v odstavku "Kako omogočite ali onemogočite piškotke v vašem brskalniku".

Za uporabo piškotkov za profiliranje – koristnih za pošiljanje oglasov in storitev v skladu z vašimi okusi, preferencami in potrošniškimi izbirami – pa je potrebna vaša privolitev.

Z uporabo Spletnega mesta dajete svojo privolitev v uporabo piškotkov, vključno s piškotki za profiliranje. V vsakem primeru pa boste lahko kadar koli spremenili vaše izbire glede piškotkov, tudi tako, da umaknete svojo privolitev glede uporabe katerega koli piškotka (vključno s piškotki, nameščenimi od tretjih oseb) v spodnji tabeli.

Naslednja tabela opisuje piškotke, ki so bili poslani v vaš brskalnik ob vašem obisku Spletnega mesta. Tabela je bila nazadnje posodobljena 22/05/2018; morebitne posodobitve bodo vselej objavljene na tej strani.

Barilla cookies


COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Third-party cookies


COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

V nadaljevanju so navedene povezave do obvestil in obrazcev za privolitev tretjih oseb, samostojnih upravljavcev obdelave, prek katerih si boste lahko ogledali podrobnejše informacije oziroma upravljali in onemogočili njihove piškotke.

Google Analytics

To Spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletnega analiziranja, ki jo daje na razpolago Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja piškotke, t.j. besedilne datoteke, ki se shranjujejo v vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe Spletnega mesta. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki o vaši uporabi Spletnega mesta, se bodo prenesle na Googlov strežnik, kjer bodo shranjene. Google bo te podatke uporabil za analizo uporabe vaše spletne strani, za oblikovanje poročila o dejavnostih na Spletnem mestu in za zagotovitev dodatnih storitev upravljavcu Spletnega mesta v zvezi z uporabo Spletnega mesta in interneta. Google ne bo povezal IP-naslova, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Google Analytics, z drugimi podatki, ki jih ima Google. Lahko preprečite shranjevanje piškotkov, tako da spremenite nastavitve programske opreme brskalnika, vendar to lahko povzroči, da bodo funkcije Spletnega mesta manj prilagojene vašim željam. Informacije o obdelavi podatkov, ki jih opravi Google Analytics, lahko dobite na naslednjem naslovu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; lahko tudi preprečite, da Google registrira podatke, ki jih proizvajajo piškotki in so povezani z vašo uporabo Spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom), pa tudi Googlovo obdelavo teh podatkov, tako snamete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Z uporabo Spletnega mesta dajete privolitev v obdelavo vaših podatkov s strani Googla kot samostojnega Upravljavca obdelave z metodami in za namene, navedene v Googlovem pravilniku o zasebnosti v zvezi z uporabo storitve Google Analytics, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ .

Socialni gumbi

Na Spletnem mestu Upravljavec uporablja socialne gumbe. Socialni gumbi so digitalni gumbi oziroma neposreden povezave s platformami Družabnih omrežij, ki so nastavljene v vsakem posameznem gumbu. S klikom na te povezave boste lahko vzpostavili neposredno interakcijo z uporabniškimi računi (stranmi družabnih omrežij) Upravljavca. Upravitelji Družabnih omrežij, na katere ti gumbi usmerjajo, so samostojni upravljavci obdelave. Podrobnejše informacije o posameznih pravilnikih o zasebnosti Družabnih omrežij in metodah upravljanja in onemogočanja ustrezajočih piškotkov lahko najdete na platformah Družabnih omrežij.

Kako omogočite ali onemogočite piškotke v vašem brskalniku::

Sprejemanje piškotkov s strani vašega spletnega brskalnika lahko preprečite. Vendar takšen poseg lahko povzroči, da bodo nekatere funkcije ali strani Spletnega mesta manj učinkovite ali onemogočene.
V nadaljevanju navajamo načine, ki jih ponujajo glavni brskalniki za preprečitev sprejemanja piškotkov:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Dodatni načini za onemogočenje piškotkov za analizo in profiliranje

Poleg onemogočenja in/ali izbrisa piškotkov s pomočjo nastavitev brskalnika lahko posamezne piškotke za analizo in profiliranje onemogočite in/ali izbrišete prek naslednjih spletišč:

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it to disable Google Analytics
- www.youronlinechoices.eu, a website managed by the European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), for deletion of other cookies for users located in the European Union,
- http://www.aboutads.info/choises/,za izbris drugih piškotkov v primeru uporabnikov, ki se nahajajo v Združenih državah Amerike. Teh spletnih mest ne upravlja Upravljavec in zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino.

 
Kontakt

Email

Barilla

Barilla Slovenija
Barilla Adriatik d.o.o.
Tržaška cesta 315
1000 Ljubljana
 

Barilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy 

Piškotki, ki se uporabljajo na naših spletnih straneh

Ta spletna stran uporablja profilne piškotke, vključno s tistimi, ki jih pošiljajo (piškotki tretjih strank). Če želite brskati po spletnem mestu, lahko uporabite piškotke.


Kliknite tukaj, da si ogledate našo razširjeno politiko piškotkov, ki vključujejo tudi tiste tretjih strank. Prav tako lahko določite, katere piškotke želite uporabiti.