Pravno obvestilo

in pravilnik o zasebnosti

Spoštovani uporabnik.
Zahvaljujemo se vam za obisk.
Veliko nam pomeni, da nam lahko zaupate, zato vam želimo na tej strani pojasniti namen in način obdelave osebnih podatkov, ki jih zbiramo med pregledovanjem spletnega mesta (v nadaljevanju »spletno mesto«) in koriščenjem naših storitev, v skladu z natančnejšim opisom v nadaljevanju. Obdelava vaših osebnih podatkov vselej temelji na načelih zakonitosti in poštenosti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. V nadaljevanju si lahko ogledate vse podrobnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za vprašanja smo vam na voljo. Na tej povezavi najdete vse možnosti, da stopite v stik z nami: Stopite v stik z nami.

Zadnja posodobitev: 22 maja 2018.

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

To obvestilo vam omogoča, da se še pred obiskom različnih strani spletnega mesta seznanite s tem, kako bo družba Barilla obdelovala vaše osebne podatke tako tiste, ki jih vi neposredno sporočite (kot so ime, priimek, poštni in elektronski naslov, starost, datum rojstva, spol itd.), kot tiste, ki jih Barilla zbere na druge načine, opisane v poglavju »Katere osebne podatke obdelujemo in kako jih zbiramo« (v nadaljevanju »osebni podatki«). To obvestilo morate prebrati, preden sporočite svoje osebne podatke.

Identiteta in podatki za stik upravljavca obdelave

Upravljavec obdelave je družba Barilla Adriatik d. o. o. (v nadaljevanju »Barilla« ali »upravljavec«), z naslednjimi podatki za stik: https://www.barilla.com/sl-si/kontakt.

Barilla bo obdelovala vaše osebne podatke v skladu z Uredbo EU 2016/679 in državno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju »zakonodaja o varstvu podatkov«).

Katere osebne podatke obdelujemo in kako jih zbiramo

Vaše pregledovanje spletnega mesta in/ali obiskovanje nekaterih strani spletnega mesta lahko vključuje zbiranje in nato dodatno obdelavo osebnih podatkov s strani Barille. Med povezavo s spletnim mestom namreč informacijski sistemi in programski postopki, ki omogočajo njihovo delovanje, samodejno dajejo in/ali pridobivajo nekatere informacije (kot so na primer tako imenovani piškotki, kot je navedeno v Obvestilu o varstvu osebnih podatkov – piškotki, ki je na koncu tega obvestila, IP-naslovi, domenska imena računalnikov, ki se povežejo s spletnim mestom, navedeni URL-naslovi zahtevanih virov, čas pošiljanja zahteve strežniku).

Tudi morebitne vaše zahteve po informacijah ali storitvah lahko vključujejo zbiranje in nato dodatno obdelavo vaših osebnih podatkov (kot so ime, priimek, poštni in elektronski naslov, starost, datum rojstva, spol itd.).

Zlasti se zbiranje vaših osebnih podatkov lahko zgodi:
     –z izpolnjevanjem spletnih obrazcev in
     –z objavo prispevkov (kot so opredeljeni v nadaljevanju), katerih vsebina lahko vključuje vaše osebne podatke, ki ste jih neposredno sporočili v okviru družbenih omrežij, upravljanih samostojno od tretjih, kot so na primer Facebook, Twitter (v nadaljevanju »družbena omrežja«). Pojem »prispevki« vključuje slike, komentarje, izreke, povezane s predmetom spletnega mesta, vsebino in vse druge informacije, ki ste jih zasnovali in objavili na straneh družbenih omrežij, posvečenih izdelkom različnih znamk skupine Barilla, vključno z morebitnimi slikami, ki jih objavite.

Če se odločite poslati zahtevo prek strani »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu, je posredovanje nekaterih osebnih podatkov potrebno, da Barilla lahko ugodi vaši zahtevi, zato so ustrezna polja obrazca registracije označena z zvezdico ali so kako drugače označena kot obvezna. Posredovanje osebnih podatkov, ki niso označeni z zvezdico ali kako drugače označeni kot obvezni, je popolnoma prostovoljno, zato manjkajoče, delno ali netočno posredovanje teh osebnih podatkov nima posledic. Manjkajoče, delno ali netočno posredovanje osebnih podatkov, ki so označeni z zvezdico ali so kako drugače označeni kot obvezni, pa pomeni, da ne bo mogoče izvesti zahtevane storitve. Če opustite posredovanje enega ali več obveznih osebnih podatkov, se bo prikazalo sporočilo Barille, ki bo opozorilo na napako in navedlo seznam manjkajočih obveznih osebnih podatkov.

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov in ustrezna pravna podlaga

Na podlagi vaših vsakokratnih potreb, ki jih izrazite z obiskom različnih strani spletnega mesta (poleg posameznih pobud, ki vključujejo posredovanje posebnih osebnih podatkov, za katere bodo na spletnem mestu vsakokrat objavljena posebna obvestila), v nadaljevanju navajamo namen obdelave vaših osebnih podatkov in ustrezno pravno podlago.

Vaši osebni podatki bodo obdelovani za te namene izključno po vaši predhodni privolitvi v obdelavo, ki jo boste lahko kadar koli preklicali z zahtevo, poslano upravljavcu obdelave prek strani »Stopite v stik z nami«.

     
a) Obravnavanje vaših zahtev in odgovor nanje
Lahko se odločite za privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov za obravnavanje in odgovor s strani Barille, kar se tiče vaših zahtev/vprašanj glede izdelkov in pobud različnih znamk skupine Barilla, glede oglasov ali glede spletnega mesta (stran »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu). Za te namene se zahteva vaša privolitev med pošiljanjem zahteve. Če se odločite, da ne privolite v obdelavo osebnih podatkov za zgoraj omenjene namene, ne bo mogoče nadaljevati pošiljanja vaše zahteve.

Barilla bo poleg tega lahko obravnavala vaše osebne podatke za te namene:
     I. upravljanje dejavnosti v zvezi z vašo uporabospletnega mesta, vključno z vašo objavo prispevkov na straneh družbenih omrežij, posvečenih izdelkom različnih znamk skupine Barilla (ker je ta obdelava potrebna za izvajanje pogodbe ali predpogodbenih ukrepov);
     II. obravnavanje in izvajanje obveznosti, določenih z zakonom (računovodskega, administrativnega in davčnega značaja itd.);
     III. obravnavanje ugovorov in morebitnih pravnih sporov (ker gre za zakoniti interes upravljavca).

Kako obdelujemo vaše osebne podatke

Obdelava osebnih podatkov lahko vključuje katero koli od teh dejavnosti: zbiranje, beleženje, organiziranje, hramba, vpogled, obdelava, spreminjanje, selekcija, priklic, primerjanje, uporaba, kombiniranje, blokiranje, razkrivanje, prenos, izbris in uničenje podatkov.

Vaši osebni podatki bodo obdelani pretežno avtomatizirano, a tudi na papirju, v tesni povezavi z nameni obdelave prek podatkovnih baz, elektronskih platform, upravljanih s strani Barille ali v ta namen imenovanih zunanjih tretjih strani v vlogi obdelovalcev, in/ali prek vgrajenih informacijskih sistemov Barille ali omenjenih tretjih strani in/ali prek spletnih mest, upravljanih s strani Barille ali v njeni uporabi.

Upravljavec je ocenil, da je raven varnosti primerna glede na tveganje, ki bi lahko izhajalo iz izgube, uničenja, spreminjanja, nedovoljenega razširjanja, naključnega ali nelegalnega dostopa, zlorabe ali potvarjanja vaših osebnih podatkov. Zlasti:
     – je sprejel varnostne ukrepe, prilagojene tveganjem;
     – hrani vaše osebne podatke v strežnikih na evropskem ozemlju, ki so opremljeni z naprednim sistemom dnevnega shranjevanja varnostnih kopij.

Kje obdelujemo vaše osebne podatke

Vaši osebni podatki se obdelujejo predvsem v prostorih upravljavca in na krajih, kjer so obdelovalci. Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca prek podatkov za stik, navedenih na strani »Identiteta in podatki za stik upravljavca obdelave«.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke

Za zagotovitev spoštovanja načel potrebe in sorazmernosti obdelave podatkov je upravljavec predvidel različne čase hrambe osebnih podatkov, in sicer v skladu s posameznimi nameni obdelave:

     (i) za namene obravnavanja in odgovora s strani Barille glede vaših zahtev/vprašanj glede izdelkov in pobud različnih znamk skupine Barilla, glede oglasov ali glede spletnega mesta (stran »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu), bodo vaši osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za izpolnitev vaše zahteve;
     (ii) za namene upravljanja dejavnosti glede vaše uporabe spletnega mesta, vključno z vašo objavo prispevkov na straneh družabnih omrežij, posvečenih izdelkom različnih znamk skupine Barilla, bodo vaši osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za opravljanje zahtevane storitve;
     (iii) za namene obravnavanja in izpolnjevanja obveznosti, ki jih določa zakon (računovodskega, administrativnega, davčnega značaja itd.), bodo vaši osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za tovrstni namen;
     (iv) za namene obravnavanja ugovorov ali morebitnih sodnih sporov bodo osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za tovrstni namen in v vsakem primeru ne prek ustreznih rokov zastaranja.

Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov

Subjekti, ki jim bodo vaši osebni podatki lahko razkriti oziroma ki jih bodo lahko obdelovali:
(i) pravne ali fizične osebe, ki delujejo kot zunanji obdelovalci, opravljajoč dejavnosti kot zunanji izvajalci, imenovani s strani Barille ali zunanjih obdelovalcev Barille (vključno s subjekti, ki so jim zaupane dejavnosti podpore, komunikacije, marketinga, oglaševanja, promoviranja in prodaje izdelkov in/ali storitev, kot tudi oglaševalci, pooblaščenci za reklamiranje, izvajalci IT-storitev, upravitelji spletnega mesta, upravitelji elektronskih platform, partnerji, kreditne institucije, profesionalna podjetja);
(ii) uslužbenci upravljavca in/ali njegovi sodelavci (vključno z upravitelji sistema), ki bodo pod njegovim neposrednim nadzorom pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov; in
(iii) uslužbenci zunanjih obdelovalcev in/ali njegovi sodelavci (vključno z upravitelji sistema), ki bodo pod neposrednim nadzorom zunanjih obdelovalcev pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki ne bodo dani ali razkriti tretjim osebam – razen če mora Barilla vaše osebne podatke razkriti svetovalcem zaradi zaščite svojih pravic.

Mladoletne osebe

Osebe, mlajše od 16 let, ne smejo dati informacij ali osebnih podatkov Barilli brez privolitve nosilcev starševske odgovornosti zanje. Ob odsotnosti takšne privolitve pošiljanje zahtev mladoletne osebe prek spletnega mesta ne bo mogoče. Barilla poziva vse osebe s starševsko odgovornostjo do mladoletnih oseb, da jih poučijo o varni in odgovorni uporabi interneta in svetovnega spleta.

Identiteta in podatki za stik obdelovalcev

Popolni seznam obdelovalcev osebnih podatkov dobite tako, da se obrnete na upravljavca prek podatkov za stik, navedenih na strani
»Identiteta in podatki za stik upravljavca obdelave«.

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov (Data Protection Officer ali DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki jo imenuje upravljavec obdelave, je na voljo na e-naslovu: [email protected].

Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zakonodaja o varstvu podatkov vam kot posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, priznava številne pravice. Konkretno imate pravico:

     1. pridobiti od upravljavca potrdilo o obstoju ali neobstoju svojih osebnih podatkov, tudi če še niso zabeleženi, njihov prenos v razumljivi obliki ter dostop do svojih osebnih podatkov (pridobitev kopije) in povezanih informacij (med katerimi so nameni obdelave, vrsta in izvor osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, obdobje hrambe (kadar ga je mogoče opredeliti), izvršljive pravice);
     2. izvesti pri upravljavcu popravek svojih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
     3. doseči od upravljavca izbris svojih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, na primer, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili obdelovani, ali ko za njihovo obdelavo ne obstaja več pravna podlaga;
     4. doseči od upravljavca preoblikovanje v anonimno obliko ali blokado svojih osebnih podatkov, obdelovanih v nasprotju z zakonom – vključno s podatki, za katere ni obvezna hramba – glede na namene, za katere so bili ti osebni podatki zbrani ali pozneje obravnavani;
     5. doseči od upravljavca omejitev obdelave svojih osebnih podatkov – med drugim v primeru, ko izpodbijate njihovo točnost ali ste ugovarjali obdelavi – za obdobje, ki je potrebno za ustrezne preglede;
     6. prejeti svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter posredovati ali – kadar je to tehnično izvedljivo – doseči neposreden prenos svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu brez oviranja, če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi in temelji na vaši privolitvi ali je potrebna za izvajanje pogodbe, v kateri ste udeleženi kot stranka;
     7. preklicati privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov za katerega koli od namenov, za katerega je bila dana privolitev.

Svoje pravice v razmerju do Barille lahko uveljavljate na strani »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu ali s sporočilom, poslanim na naslov elektronske pošte [email protected], oziroma tako, da Barilli pošljete pismo na naslov, ki je naveden na strani »Identiteta in podatki za stik upravljavca«.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v državi, v kateri imate prebivališče, v kateri je vaše delovno mesto ali v kateri se je zgodila domnevna kršitev
ali pa od istega organa zahtevate informacije glede izvajanja vaših pravic v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov

Kadar koli in iz razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem, imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonitih interesov upravljavca ali tretjih strani. V tem primeru upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov na strani »Stopite v stik z nami«, ali s sporočilom, poslanim na naslov elektronske pošte: [email protected].

Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za zgoraj navedeni namen, upravljavec te obdelave ne bo več mogel izvajati.

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – PIŠKOTKI

Piškotki so besedilne datoteke, ki delujejo kot informacijski identifikatorji in se pošljejo iz nekega strežnika (v tem primeru s strežnika spletnega mesta) v uporabnikov računalnik (običajno v spletni brskalnik) v trenutku, ko ta obišče določeno stran nekega spletnega mesta; piškotki, ki so lahko programirani tudi od drugih spletnih mest poleg tistega, ki ga obiskuje uporabnik (»piškotki tretjih oseb«), se samodejno shranijo v uporabnikov brskalnik in se vsakokrat pošljejo strežniku, ki jih je ustvaril, ko uporabnik obišče isto spletno stran. Na ta način piškotki na primer omogočajo in/ali olajšajo obiskovanje nekaterih spletnih strani z namenom učinkovitejšega pregledovanja vsebine (omogočijo pomnjenje obiskanih strani in drugih posebnih informacij, na primer strani, ki so obiskane najpogosteje, napake pri povezovanju itd.), ali pa omogočijo dejavnost profiliranja. Za udobno in popolno uporabo spletnega mesta je torej dobro, da uporabnik v svojem brskalniku nastavi sprejemanje teh piškotkov. Brskalniki so pogosto nastavljeni tako, da samodejno sprejemajo piškotke. Uporabniki lahko spremenijo privzeto nastavitev tako, da piškotke onemogočijo ali izbrišejo (vsakokrat posebej ali enkrat za vselej), vendar takšne nastavitve lahko onemogočijo optimalno izkoriščanje nekaterih strani spletnega mesta. Uporabnik lahko tudi nadzoruje načine delovanja in vrste piškotkov, ki so shranjeni v brskalniku, ter spremeni nastavitve piškotkov v svojem brskalniku.

Lastnosti in nameni piškotkov

Naše spletno mesto uporablja te vrste piškotkov, ki so lahko piškotki Barille ali piškotki tretjih oseb.

   I. Tehnični in funkcijski piškotki

a) Tehnični piškotki ali »technical cookies«

Njihov namen je pomagati pri pregledovanju spletnega mesta in pri uporabi njegovih funkcij. Med tehničnimi piškotki naj posebej opozorimo na osnovne piškotke, imenovane tudi nujno potrebni ali »strictly necessary«, brez katerih popolna uporaba spletne strani ni mogoča, ter na izvedbene piškotke ali »performance cookies«, ki omogočajo boljšo uporabnost spletnega mesta.

b) Funkcijski piškotki ali »functionality cookies«

Spletnemu mestu omogočajo, da si zapomni vaše izbire (na primer jezik ali območje), jih predlaga pri naslednjih obiskih in na ta način nudi učinkovitejše in prilagojene storitve (lahko se na primer uporabijo za predlaganje vsebin, podobnih tistim, ki ste jih že iskali pri prejšnjih obiskih).

   II. Piškotki za profiliranje

Uporabljajo se za pošiljanje oglaševalskih sporočil in storitev, prilagojenih izbiram, ki ste jih izrazili.

Uporabljajo se zlasti za predlaganje oglasov in storitev v povezavi z vašimi interesi ter za ustvarjanje profilov na podlagi vašega okusa, preferenc in potrošniških izbir, ugotovljenih med obiskovanjem spletnega mesta ali s primerjanjem ravnanja, ki ga izvajate s svojim brskalnikom. Uporabljajo se na primer za omejitev predlaganja določenega oglasa ali za sklepanje o učinkovitosti neke oglaševalske kampanje na podlagi pogostnosti vašega ogleda primernega oglasa.

Opis načinov privolitve v namestitev piškotkov

Ob prvem obisku spletnega mesta se prikaže pasica s kratkim obvestilom, ki vsebuje povezavo do tega razširjenega obvestila, kjer si lahko preberete podrobnejše informacije o piškotkih, nameščenih s strani upravljavca in tretjih oseb.

V tem razširjenem obvestilu boste našli podrobnejše informacije oziroma opis lastnosti različnih vrst piškotkov in imeli možnost, da sami izberete vrsto piškotkov, ki jim dovolite namestitev.

Za uporabo tehničnih in analitičnih piškotkov se ne zahteva vaša privolitev. Vendarle jih lahko onemogočite s postopkom, opisanim v poglavju »Kako omogočite ali onemogočite piškotke v svojem brskalniku«.

Za uporabo piškotkov za profiliranje – koristnih za pošiljanje oglasov in storitev v skladu z vašim okusom, preferencami in potrošniškimi izbirami – je potrebna vaša privolitev.

Z uporabo spletnega mesta dajete svojo privolitev v uporabo piškotkov, vključno s piškotki za profiliranje. V vsakem primeru lahko kadar koli spremenite svojo izbiro piškotkov tudi tako, da umaknete svojo privolitev glede uporabe katerega koli piškotka (vključno s piškotki, nameščenimi s strani tretjih oseb) iz spodnj preglednice.

V tej preglednici so opisani piškotki, ki so bili poslani v vaš brskalnik ob obisku spletnega mesta. Preglednica je bila nazadnje posodobljena 22. maja 2018 morebitne posodobitve bodo vselej objavljene na tej strani.

Barillini piškotki

COOKIE NAME

PROVIDER

TYPE

EXPIRY

__cfduid

barilla.com

HTTP

1 year

ASP.NET_SessionId

barilla.com

HTTP

Session

website#lang

barilla.com

HTTP

Session

@@History/@@scroll|#

barilla.com

HTML

Session

_ga

barilla.com

HTML

2 years

_gat

barilla.com

HTTP

Session

_gid

barilla.com

HTTP

Session

sc_expview

barilla.com

HTTP

Session

barilla-locale

barilla.com

HTTP

3 months

website_netherlands_nl_nl#lang

barilla.com

HTTP

Session

Piškotki tretjih oseb


COOKIE NAME

PROVIDER

TYPE

EXPIRY

__cfduid

pingdom.net

HTTP

1 year

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Session

collect

google-analytics.com

Pixel

Session

fr

facebook.com

HTTP

3 months

 

 

 

 

tr

facebook.com

Pixel

Session

img/beacon.gif

rum-collector.pingdom.net

Pixel

Session

 

 

 

 

V nadaljevanju so navedene povezave do obvestil in obrazcev za privolitev tretjih oseb, samostojnih upravljavcev obdelave, prek katerih si lahko ogledate podrobnejše informacije oziroma upravljate in onemogočite njihove piškotke.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletnega analiziranja, ki jo daje na razpolago Google, Inc. (v nadaljevanju »Google«). Google Analytics uporablja piškotke, tj. besedilne datoteke, ki se shranjujejo v vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki o vaši uporabi spletnega mesta, se bodo prenesle v Googlov strežnik, kjer bodo shranjene. Google bo te podatke uporabil za analizo uporabe spletne strani, za oblikovanje poročila o dejavnostih na spletnem mestu in za zagotovitev dodatnih storitev upravljavcu spletnega mesta v zvezi z uporabo spletnega mesta in interneta. Google ne bo povezal IP-naslova, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Google Analytics, z drugimi podatki, ki jih ima Google. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite, tako da spremenite nastavitve programske opreme brskalnika, vendar to lahko povzroči, da bodo funkcije spletnega mesta manj prilagojene vašim željam. Informacije o obdelavi podatkov, ki jih opravi Google Analytics, lahko dobite na naslovu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; lahko tudi preprečite, da Google zabeleži podatke, ki jih proizvajajo piškotki in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom), pa tudi Googlovo obdelavo teh podatkov, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Z uporabo spletnega mesta dajete privolitev za obdelavo svojih podatkov s strani Googla kot samostojnega upravljavca obdelave z metodami in za namene, navedene v Googlovem pravilniku o zasebnosti v zvezi z uporabo storitve Google Analytics, ki je na voljo na naslovu: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/.

Gumbi družbenih omrežij

Upravljavec na spletnem mestu uporablja gumbe družbenih omrežij. To so digitalni gumbi oziroma neposredne povezave s platformami družbenih omrežij, ki so nastavljene v vsakem posameznem gumbu. S klikom teh povezav boste lahko vzpostavili neposredno interakcijo z uporabniškimi računi (stranmi družbenih omrežij) upravljavca. Upravitelji družbenih omrežij, na katere ti gumbi usmerjajo, so samostojni upravljavci obdelave. Podrobnejše informacije o posameznih pravilnikih o zasebnosti družbenih omrežij in metodah upravljanja in onemogočanja ustrezajočih piškotkov lahko najdete na platformah družbenih omrežij.

Kako omogočite ali onemogočite piškotke v svojem brskalniku:

Sprejemanje piškotkov ašega spletnega brskalnika lahko preprečite. Takšen poseg lahko povzroči, da bodo nekatere funkcije ali strani spletnega mesta manj učinkovite ali onemogočene. V nadaljevanju navajamo načine za preprečitev sprejemanja piškotkov, ki jih ponujajo glavni brskalniki.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it.
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT.

Dodatni načini za onemogočenje piškotkov za analizo in profiliranje

Poleg onemogočenja in/ali izbrisa piškotkov s pomočjo nastavitev brskalnika lahko posamezne piškotke za analizo in profiliranje onemogočite in/ali izbrišete na teh spletnih mestih:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it to disable Google Analytics 
www.youronlinechoices.eu, a website managed by the European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), for deletion of other cookies for users located in the European Union,
-http://www.aboutads.info/choises/ za izbris drugih piškotkov v primeru uporabnikov, ki so v Združenih državah Amerike. Teh spletnih mest ne upravlja upravljavec in zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino. 

Kontakt

Email

Barilla

Barilla Slovenija
Barilla Adriatik d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
 

Barilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy