NAM, VARNOST OMAK POMENI VSE. VREDNA JE VEČ KOT 100.000 TESTOV

Nazaj na kakovost in varnost

10 tisoč analiz vhodnih surovin, 100 tisoč preverjanj izdelkov in skoraj 2 tisoč preverjanj embalaže: skupaj več kot 112 tisoč kontrol. Za največjo varnost v vsakem kozarčku.

PREVERJENA KAKOVOST …

Redno preverjamo dobavitelje surovin in polizdelkov ter tako spremljamo, ali je njihova kakovost vedno na naši ravni.

... V VSAKEM TRENUTKU

Obiskujemo jih tudi v obdobjih pred obiranjem in opravljamo redna preverjanja med predelavo.

VSAKA IMA SVOJ NADZOR

Vzpostavljene imamo specifične načrte nadzora za vsako posamezno surovino glede na količino, ki jo porabimo.

NIČESAR NE PREPUŠČAMO NAKLJUČJU

Ob prevzemu vsake dobavljene surovine najprej opravimo higienski pregled, ki mu sledijo organoleptična ocena vzorcev vsake serije ter različne analize o kemičnih in fizikalnih lastnosti.

TEHNOLOGIJA? JE V SLUŽBI KAKOVOSTI

MES oziroma Manufacturing Execution System nam omogoča, da elektronsko spremljamo vse faze procesa izdelave omak.

PREIZKUŠENA KAKOVOST

Preverjamo stopnjo kislosti in pokušamo vzorce različnih omak ter tako odkrivamo morebitne neustrezne okuse in vonje.


VSE, KAR JE DOBREGA V NAŠIH OMAKAH IN NIČ DRUGEGA

Ko napolnimo kozarčke, preverimo, da so neprodušno zaprti in da v njih ni tujkov. Šele na tej stopnji lahko naše omake zapustijo obrat.

TUDI PREVOZ MORA BITI BREZHIBEN

Ob natovarjanju še zadnja kontrola: preverimo namreč stopnjo higiene in čistoče v vseh vozilih in kontejnerjih, zato, da v vaše domove prispe samo najboljše.