NašI izdelki ne vsebujejo gso

Nazaj na surovine

Naš pristop h kakovosti se začne s skrbno izbiro dobaviteljev in surovin.

NATANČNI OD SAMEGA ZAČETKA

Pridelovalci, ki delajo za družbo Barilla, uporabljajo izključno semena in rastline, ki ne izvirajo iz gensko spremenjenih organizmov.

PREVERJAMO KAKOVOST, TUDI TISTO, KI ŽE IMA CERTIFIKAT

Dobavljena pšenica že ima certifikat dobavitelja, kljub temu pa še sami jemljemo vzorce in jih dodatno preverjamo.

SLEDIMO DOBAVITELJEM. KORAK ZA KORAKOM

Naše dobavitelje polizdelkov iz paradižnika in bazilike preverjamo na poljih, med obiranjem in med predelavo v njihovih obratih.

PARTNERJEM ZAUPAMO. KLJUB TEMU JIH BUDNO SPREMLJAMO

Redno preverjamo tudi dolgoročne partnerje. Tako obnavljamo zaupanje.