BARILLA KLASIČNO PAKOVANJE:
NAŠA NOVA ODRŽIVIJA KUTIJA

Vredno smo radili na kreiranju naših Barilla klasičnih kutija proizvedenih od drveta iz odgovorno uzgajanih šuma i sa mnogo novih odlika.

PLASTIČNI PROZOR, NE VIŠE

Odlučili smo da uklonimo plastični prozor na kutijama kako bismo dobili održivije rešenje i smanjili količinu materijala koji se koristi za pakovanja.
Ovo nam je omogućilo da izbegnemo plasiranje nepotrebne plastike na tržište, što iznosi oko 126.000 kg plastike godišnje*. I pored toga što prozor na našim kutijama nije ograničavao mogućnost recikliranja naših pakovanja u ekološkom lancu, odlučili smo se za održivije rešenje: na kraju, svi znamo šta je Barilla kvalitet!

*Broj uklonjenih prozora sa Barilla klasičnih kutija u svim zemljama osim SAD, Kanade, Rusije, procenjen je na osnovu kutija prodatih tokom 2020. godine.

KARTON OD DRVETA IZ ODGOVORNO UZGAJANIH ŠUMA

Koristimo karton od drveta iz odgovorno uzgajanih šuma u skladu sa najrasprostranjenijim međunarodnim planovima* koji garantuju održivo upravljanje šumama zasnovano na zaštiti životne sredine, poštovanju kulturnih prava i tradicija, promociji ekonomske održivosti šumarskih delatnosti.
Štaviše, koristimo najkvalitetniji papir za pakovanje naše testenine: naša plava kutija napravljena je od sirovih vlakana. S obzirom na to da je u direktnom kontaktu s testeninom, sirovo vlakno nam omogućava da obezbedimo vrhunski kvalitet i bezbednost potrošačima. Dobijene kutije se u potpunosti mogu reciklirati u papirnoj industriji, kao deo cirkularne ekonomije.
Ovo je jedan korak u Barilla pristupu ka smanjenju uticaja na životnu sredinu.

*Osim za količinu kartona koja se prodaje u Rusiji.

NOVI LOGO

Logo je redizajniran s namerom da postigne harmoničnu, racionalnu i jaku tipografsku kompoziciju. Ovalni oblik je prerađen kako bi potvrdio simetričnu celinu i vanvremenski i upečatljiv slog oplemenjen kako bi bio naglašen i istaknut na našim kutijama.
Konačno, datum osnivanja je najjasniji odraz nasleđa našeg brenda i stručnosti.

NOVI DIZAJN

Ponosni smo što možemo da vam predstavimo naš novi vizuelni identitet koji predstavlja deo aktuelne evolucije brenda naše kompanije: harmonične linije i boje verno prenose našu istoriju uz svež dašak savremenog.
Pored toga, za logo smo odabrali jarku premium crvenu boju kako bi dočarala ljubav kompanije Barilla prema testenini i savršeno se uklapa sa novom Barilla plavom.

Q&A

Zašto ste odlučili da zamenite plavu kutiju?

Zašto promena baš sada?

Da li su vaše kutije ranije mogle da se recikliraju?