Kolačići

Stranica koristi kolačiće kako bi korisnike razlikovala od ostalih korisnika Stranice. To nam omogućava da korisnicima osiguramo pozitivno iskustvo tokom pretraživanja Stranice i omogućava nam poboljšavanje Stranice. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i svrhe u koje ih koristimo potražite u pravilima o upotrebi kolačića.

SUBJEKTI KOJI SMEJU DA OBRAĐUJU LIČNE PODATKE

Ličnim podacima smeju da pristupaju zaposleni i saradnici odeljka organizacije odgovorne za kontrolu podataka koji se, uz direktnu odgovornost organizaciji, imenuju organizacijom odgovornom za obradu podataka ili osobama zaduženim za obradu ličnih podataka te dobijaju odgovarajuća radna uputstva. Isto će se dogoditi – u slučaju zaduženih osoba koje imenuje organizacija odgovorna za obradu podatka – i među zaposlenima ili saradnicima.


Lični podaci mogu se otkrivati trećim stranama (na primer trećim stranama koje obavljaju spoljne aktivnosti za kompaniju Barilla) koje kompanija Barilla imenuje organizacijama odgovornima za obradu podataka.


KOMUNIKACIJA ILI ŠIRENJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

Lični podaci korisnika neće se otkrivati ili slati trećim stranama, a izuzetak čine organizacije za obradu podataka koje imenuje organizacija za kontrolu podataka.


MALOLETNE OSOBE

Stranica ne sadrži informacije direktno namenjene maloletnim osobama. Maloletne osobe ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične informacije i podatke kompaniji Barilla ako za to nemaju saglasnost svojih roditelja. Stoga kompanija Barilla poziva sve roditelje maloletnika da ih upute u sigurnu i odgovornu upotrebu interneta i weba, te da utvrde sve postupke na koje se kompanija Barilla poziva u svojim inicijativama u vezi sa obradom ličnih podataka maloletnih osoba.


ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA KONTROLU I OBRADU LIČNIH PODATAKA

Organizacija odgovorna za kontrolu podataka je BARILLA G. & R. FRATELLI Via Mantova, 166, 43122 Parma,  Italija.

Korisnik može dobiti spisak svih organizacija za obradu podataka slanjem poruke o predmetnim ličnim podacima organizaciji za kontrolu podataka putem dela „Kontaktirajte nas“ na Stranici.


VAŠA PRAVA

Kao zainteresovane strane, korisnici ostvaruju prava regulisana Zakonskom odredbom br. 196/2003 „Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: naročito, imaju pravo da dobiju od organizacije za kontrolu podataka potvrdu o postojanju i nepostojanju ličnih podataka koji se odnose na njih i njihovu komunikaciju u razumljivom obliku; uz ostalo mogu zatražiti i poreklo ličnih podataka; svrhe i metode obrade podataka; mogu pribaviti i ažuriranja, ispravku ili integraciju ličnih podataka. U svakom trenutku mogu zatražiti prekid obrade, brisanje, promenu u anonimni oblik ili blokiranje ličnih podataka. Mogu se suprotstaviti, u celosti ili delimično, obradi ličnih podataka iz legitimnih razloga.


Uz navedeno, korisnici ostvaruju i prava na osnovu čl. 16. – 21. Uredbe (EU) br. 2016/679 (pravo na ispravku, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor).


Korisnici će, u slučajevima kada je to potrebno, imati i pravo na podnošenje zahteva nadležnom telu za izdavanje garancija ili da mu se obrate radi dobijanja informacija o realizaciji svojih ličnih prava koja proizlaze iz Uredbe (EU) br. 2016/679.


Korisnik u svakom trenutku može svoja ranije navedena prava da realizuje slanjem poruke o predmetnim podacima organizaciji za kontrolu ličnih podataka putem odeljka „Kontaktirajte nas“ na Stranici.


KONTAKT

Pitanja, primedbe i zahtevi o ovim pravilima o zaštiti podatka dobrodošli su i trebalo bi ih rešavati u odeljku „Kontaktirajte nas“ na Stranici.


PROMENE PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA

Sve buduće promene pravila zaštite podataka biće objavljene na ovoj stranici. Često proveravajte ima li novih ažuriranja ili promena pravila zaštite podataka.


PRAVILA UPOTREBE KOLAČIĆA

Kolačići su reči teksta koje deluju kao računarski tragovi koje server (u ovom slučaju server ove Stranice) šalje uređaju korisnika (obično web pretraživaču) kada korisnik pristupa određenoj stranici; pretraživač korisnika automatski pohranjuje kolačiće i ponovno ih prenosi serveru koji ih je generisao svaki put kada korisnik pristupi istoj web stranici. Na taj način kolačići, na primer, omogućavaju i/ili dozvoljavaju pristup nekim web stranicama radi poboljšavanja kretanja korisnika po stranici ili omogućavanja pohranjivanja posećenih stranica i ostalih specifičnih informacija, kao što su stranice koje češće posećuju, greške prilikom povezivanja itd. Stoga bi, za omogućavanje i upotrebu Stranice u celosti, korisnicima bilo preporučljivo da konfigurišu svoj pretraživač tako da prihvata kolačiće.


Pretraživači su često podešeni tako da automatski prihvataju kolačiće. Međutim, korisnici mogu da promene zadatu konfiguraciju kako bi onemogućili ili obrisali kolačiće (svaki put ili zauvek), što može prouzrokovati nemogućnost optimalne upotrebe nekih delova stanice. Korisnici mogu proveriti i modalitete te vrste kolačića pohranjenih na pretraživaču i to promenom postavki kolačića u svom pretraživaču. Nastavkom pretraživanja stranice pristajete na našu upotrebu kolačića.  


VRSTE I UPRAVLJANJE KOLAČIĆIMA

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju pohranjujemo na vaš pretraživač ili hard disk vašeg računara ako vi na to pristanete. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na hard disk vašeg računara.


Mi koristimo sledeće kolačiće:


  • Osnovni web kolačići. Oni su potrebni za funkcionisanje web stranica i korišćenje njihovih funkcija. Uključuju, na primer, kolačiće koji vam omogućavaju prijavu na sigurne delove web stranice, korišćenje korpe za kupovinu ili korišćenje usluga e-plaćanja. Onemogućavanjem ovih kolačića sprečava se i upotreba takvih aktivnosti.


  • Kolačići za analizu/kolačići učinkovitosti. Oni nam omogućavaju prikupljanje informacija o učinkovitosti reakcija web stranice na zahteve anonimnih korisnika, samo s jednim ciljem, poboljšati funkcije web stranice; na primer, koje stranice korisnik najčešće posećuje, greške ili kašnjenja u isporuci web stranica, prepoznavanje i brojanje posetilaca te praćenje kretanja posetilaca po našoj web stranici tokom korišćenja.  


  • Kolačići funkcionalnosti. Oni stranici omogućavaju da zapamti odabir za koji se korisnik odlučio i prepoznaju vaš povratak na web stranicu kako bi osigurali bolju i prilagođeniju uslugu: na primer, mogu se koristiti za predlaganje sadržaja koji su slični onima koje je korisnik već ranije zatražio.


  • Ne zaboravite da treće strane (uključujući, na primer, mrežne oglašivače i spoljne pružaoce usluga poput usluge analize prometa na mrežnoj stranici) takođe mogu koristiti kolačiće koje mi ne možemo ni na koji način da kontrolišemo. Ovi kolačići su verovatno kolačići za analizu/kolačići učinkovitosti ili kolačići za ciljanje
Onemogućavanje kolačića („opt-out“):


Kolačići se blokiraju aktiviranjem postavke na pretraživaču koja vam omogućuje odbijanje postavljanja svih ili samo nekih kolačića. Međutim, ako postavke pretraživača koristite za blokiranje svih kolačića (uključujući i osnovne web kolačiće), možda nećete moći da pristupite svim ili nekim delovima Stranice.
U slučaju bilo kakvih odstupanja između engleske i ostalih jezičkih verzija ovih pravila zaštite podataka, kao merodavna se uzima engleska verzija.

Kontakt

Email

Barilla

Barilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy