BARILLA AMBALAŽA SA OBAVEZOM U POGLEDU ODRŽIVOSTI

Ambalaža testenine Barilla proizvedena je od drveta iz šuma kojima se održivo upravlja, čime pokazujemo svoju predanost održivosti.

 

ODRŽIVA REŠENJA BEZ PLASTIKE

Da bismo osigurali održivija rešenja, doprinosimo smanjenju količine
materijala koje upotrebljavamo za izradu ambalaže.
 
Napredak u pogledu održivosti dokazujemo ambalažom bez plastičnog
prozorčića.
Time izbegavamo stavljanje nepotrebne plastike na tržište, što znači
otprilike 126.000 kg plastike godišnje* (ocena izračunata na ambalažama
prodatim 2020. godine, osim u SAD-u, Kanadi i Rusiji).

KARTON OD DRVETA IZ ODGOVORNO UZGAJANIH ŠUMA

Koristimo karton od drveta iz odgovorno uzgajanih šuma u skladu sa najrasprostranjenijim međunarodnim planovima* koji garantuju održivo upravljanje šumama zasnovano na zaštiti životne sredine, poštovanju kulturnih prava i tradicija, promociji ekonomske održivosti šumarskih delatnosti.
Štaviše, koristimo najkvalitetniji papir za pakovanje naše testenine: naša plava kutija napravljena je od sirovih vlakana. S obzirom na to da je u direktnom kontaktu s testeninom, sirovo vlakno nam omogućava da obezbedimo vrhunski kvalitet i bezbednost potrošačima. Dobijene kutije se u potpunosti mogu reciklirati u papirnoj industriji, kao deo cirkularne ekonomije.
Ovo je jedan korak u Barilla pristupu ka smanjenju uticaja na životnu sredinu.

*Osim za količinu kartona koja se prodaje u Rusiji.

SAVREMENI LOGOTIP BARILLA

Savremen izgled logotipa je dizajniran da bi se postigla harmonična,
racionalna i čvrsta tipografska kompozicija.
Ovalni oblik obezbeđuje simetričnost, a bezvremensko i čvrsto pismo
usavršeno je tako da na kutiji bude veće i istaknutije.
 
Na kraju krajeva, datum osnivanja je najjasnija izjava o baštini i stručnosti
naše robne marke.

PREPOZNATLJIV VIZUELNI IDENTITET

Vizuelni identitet kompanije Barilla je rezultat stalnog razvoja robne marke.
Harmonične linije i boje izražavaju naše istorijske korene svež ukus
savremenosti.
 
Intenzivna premijum crvena boja logotipa izražava ljubav prema testenini
savršendopunjava plavbojmarke Barilla.

Q&A

Zašto ste odlučili da zamenite plavu kutiju?

Zašto promena baš sada?

Da li su vaše kutije ranije mogle da se recikliraju?