Pitanja u vezi sa poslovanjem/kompanijom

Pitanja u vezi sa poslovanjem/kompanijom


Pitanja

Da li je Barilla javno preduzeće?

Gde se nalazi sedište kompanije Barilla?

Šta znači moto kompanije Barilla „Dobro za vas, dobro za planetu“

Česta pitanja

U nastavku su prikupljena pitanja i upiti u vezi s kompanijom Barilla i našom testeninom. Naravno, ako ne možete pronaći ono što tražite, pitajte nas direktno. Kontakt

Email

Barilla

Barilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy