Da li je Barilla javno preduzeće?

Barilla je privatno preduzeće familije Barilla. Četvrta generacija familije Barilla danas je jednako posvećena proizvodnji kvalitetnih i inovativnih proizvoda kao što je bio i njihov čukundeda pre 140 godina.
Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk