Koliko iznosi vek čuvanja testenine Barilla?

Vek čuvanja naših proizvoda je različit. Za najbolji kvalitet i ukus Barilla preporučuje da upotrebite našu testeninu do datuma označenog sa „najbolje upotrebiti do“ koji je naveden na pakovanju.


Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk