Upotrebljava li Barilla genetski modifikovane sastojke?

Barilla je u saradnji sa najkvalifikovanijim stručnjacima iz naučne zajednice uvek nastojala da kontinuirano poboljšava kvalitet i sigurnost namirnica koje upotrebljava.
Stoga je kompanija vrlo zainteresovana za najnovija dostignuća i otkrića na području biotehnologije koja su primenjiva u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, naravno bez zanemarivanja povezanih etičkih pitanja. 
Međutim, kada je reč o genetski modifikovanim organizmima (GMO) u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, ljudi su još uvek zabrinuti u vezi sa mogućim rizicima koji postoje pri takvoj primeni i pitaju se koje stvarne mogućnosti zapravo postoje. 
Kompanija Barilla je stoga odlučila da postupi sigurno i da se suzdrži od upotrebe genetski modifikovanih sastojaka, čime garantuje da u svojim proizvodima ne upotrebljava GMO sastojke. Ta odluka, koja proizlazi iz naše proizvodne strategije, nije povezana ni sa kakvim ideološkim obavezama. 
Kako bi se to postiglo, kompanija Barilla na sve svoje proizvode primenjuje evropske propise, koji su u pogledu komunikacijskih parametara, obaveza i transparentnosti najstroži važeći propisi koji danas postoje. Kako bi ispunila tu obavezu, kompanija Barilla primenjuje stroge procedure u pogledu odabira, nabavke i upravljanja stotinama sirovina koje upotrebljava i povezanih proizvodnih lanaca.

KOLAČIĆI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU NA NAŠIM WEB STRANICAMA

Ove web stranice upotrebljavaju kolačiće za slanje oglasa i usluga u skladu s vašim željama. Ako želite da saznate više o tome, odnosno da blokirate sve ili samo neke kolačiće, kliknite ovde. Zatvaranjem ovog natpisa, kretanjem po stranici ili klikom na bilo koju stavku na njoj prihvatate upotrebu kolačića.

Više informacija Više informacija o kolačićima
Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk