Should pasta be rinsed?

Pasta should not be rinsed after cooking. This method was utilized to rinse excess starch off the pasta. When poor-quality wheat is used, the pasta releases too much starch and sticks together. Because Barilla pasta is made with high-quality durum wheat, the natural starches released from our pasta complement the pasta meal. These starches allow the sauce to adhere to the pasta better.

Den här webbplatsen använder profilerande cookies, inklusive tredje part, för att skicka annonsering och erbjuda dig tjänster som speglar de inställningar du visat under surfning. Om du fortsätter att bläddra på webbplatsen genom att komma till något område eller välja något element av det (till exempel en bild eller en länk), samtycker du till att använda cookies.

Klicka på följande länk för att se vår utvidgade cookiepolicy, som innehåller en beskrivning av de aktuella kategorierna och länkarna till personuppgifterna från tredje partens processorer. Du kan också bestämma vilka cookies som ska godkännas eller om du vill neka samtycke för alla eller bara vissa cookies.