Why is cooking pasta al dente so important?

Pasta provides steady energy.  Cooking pasta perfectly ‘al dente’ (still slightly firm) allows you to reap the full benefits of pasta’s already strong ability to increase satiety, delaying hunger pangs and providing fuel for working muscles long after meals. Due to the special protein structure of traditional pasta dough, pasta has a low to medium glycemic index (GI) value depending on the cut, which means that the body digests it more slowly than most other carbohydrates. That’s true for pasta that’s made from either soft or hard wheat. To keep the GI value low, cook your pasta to ‘al dente.’

Den här webbplatsen använder profilerande cookies, inklusive tredje part, för att skicka annonsering och erbjuda dig tjänster som speglar de inställningar du visat under surfning. Om du fortsätter att bläddra på webbplatsen genom att komma till något område eller välja något element av det (till exempel en bild eller en länk), samtycker du till att använda cookies.

Klicka på följande länk för att se vår utvidgade cookiepolicy, som innehåller en beskrivning av de aktuella kategorierna och länkarna till personuppgifterna från tredje partens processorer. Du kan också bestämma vilka cookies som ska godkännas eller om du vill neka samtycke för alla eller bara vissa cookies.