How is Barilla Tortellini different from other tortellini products?

Barilla's shelf-stable Tortellini is a perfect balance between a thin, delicate layer of pasta and a flavorful, authentic Italian filling. The pasta complements the filling and does not overpower it. Barilla Tortellini is not chewy or doughy, and does not break or fall apart during cooking.

Den här webbplatsen använder profilerande cookies, inklusive tredje part, för att skicka annonsering och erbjuda dig tjänster som speglar de inställningar du visat under surfning. Om du fortsätter att bläddra på webbplatsen genom att komma till något område eller välja något element av det (till exempel en bild eller en länk), samtycker du till att använda cookies.

Klicka på följande länk för att se vår utvidgade cookiepolicy, som innehåller en beskrivning av de aktuella kategorierna och länkarna till personuppgifterna från tredje partens processorer. Du kan också bestämma vilka cookies som ska godkännas eller om du vill neka samtycke för alla eller bara vissa cookies.