What is the origin of Tortellini?

Legend claims that Tortellini was inspired by the goddess Venus' navel. An Italian medieval legend tells how Venus and Zeus, weary one night after their involvement in a battle between Bologna and Modena, arrive at a tavern in a small town on the outskirts of Bologna. After eating a hearty dinner and becoming slightly drunk, they decide to share a bedroom. The innkeeper, captivated after watching them, creeps to their room and peeks through the keyhole of the bedroom door. However, all he can see through the keyhole is the naval of Venus. This vision leaves him spellbound – so much so that he immediately rushes to the kitchen and creates a pasta inspired by Venus' navel…and so was born the Tortellini.

Den här webbplatsen använder profilerande cookies, inklusive tredje part, för att skicka annonsering och erbjuda dig tjänster som speglar de inställningar du visat under surfning. Om du fortsätter att bläddra på webbplatsen genom att komma till något område eller välja något element av det (till exempel en bild eller en länk), samtycker du till att använda cookies.

Klicka på följande länk för att se vår utvidgade cookiepolicy, som innehåller en beskrivning av de aktuella kategorierna och länkarna till personuppgifterna från tredje partens processorer. Du kan också bestämma vilka cookies som ska godkännas eller om du vill neka samtycke för alla eller bara vissa cookies.