Integritetspolicy

TILLBAKA

Behandling av personuppgifter

Tillgången till denna webbplats (www.barilla.se) och/eller begäran om att få ta del av information eller tjänster på webbplatsen regleras av denna policy. Personuppgifter kommer att samlas in från användare och/eller lämnas av användare och behandlas av Barilla Sverige AB ("personuppgiftsansvarig"). Läs noga igenom nedanstående text för att sätta dig in i vår syn på, och vår praxis kring, personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att besöka webbplatsen samtycker du till den praxis som beskrivs i policyn.

Syftet med denna information är att göra användarna medvetna om hur Barilla behandlar deras personuppgifter innan de kopplar upp sig till olika delar av webbplatsen och lämnar ut sina personuppgifter. Användarna kommer att behöva läsa igenom denna information innan de lämnar ut sina personuppgifter genom att fylla i exempelvis formulär på webbplatsen.

Syftet med databehandlingen

Personuppgifter som hämtas in direkt från användarna genom online-formulär eller inhämtas automatiskt (”personuppgifterna”) samlas in och behandlas för följande ändamål:

a) tillhandahålla och administrera de olika tjänsterna som erbjuds via webbplatsen och för att uppfylla användarnas önskemål om dessa tjänster;
b) svara på frågor från användarna om Barillas produkter och tjänster eller om webbplatsen (sektionen "Kontakta oss" på webbplatsen).
c) administrera webbplatsen och för interndrift, inklusive felsökning, dataanalys, provkörning, forskning, statistika ändamål och enkäter.

Genom att kryssa i godkännanderutan längst ner på kontaktformuläret ger du ditt samtycke till insamling och bearbetning av de personuppgifter du lämnade när du fyllde i formuläret. Ditt samtycke är frivilligt, och du kan återta ditt samtycke när som helst och av vilken anledning som helst.

Hur personuppgifterna behandlas

Personuppgifterna behandlas huvudsakligen automatiskt med metoder som är strikt styrda av ovanstående syften.

Den personuppgiftsansvarige har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dig mot risken för förlust, missbruk eller manipulation av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Vi kommer att samla in och behandlar följande uppgifter:

Uppgifter om användarna som användarna ger oss genom att fylla i formulär på webbplatsen eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Uppgifter som användarna ger oss kan omfatta användarnas namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vid varje besök på webbplatsen samlar vi automatiskt in följande uppgifter:

• tekniska uppgifter, inklusive den IP-adress som används för att ansluta datorn till Internet, typ av webbläsare och version, tidszon, plugin-typer och versioner samt operativsystem och plattform;
• uppgift om användarens besök, inklusive fullständig webbadress (URL), klickströmmen till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), svarstider för sidor, filhämtningsfel, besökslängd på vissa sidor, interaktion på webbsidan (såsom skrollning, klickar och mouseover), metoder som används för att surfa bort från sidan.

Typ av personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som är markerade med en asterisk i svarsfältet är obligatoriska och behövs för att Barilla ska kunna uppfylla behoven hos användarna med avseende på webbplatsens funktioner. Underlåtenhet att lämna obligatoriska personuppgifter för de begärda aktiviteterna eller lämnande av ofullständiga eller felaktiga obligatoriska uppgifter leder till att aktiviteterna inte kan utföras. Underlåtenhet att lämna frivilliga personuppgifter (vare sig fullständiga, ofullständiga eller felaktiga) hindrar däremot inte att tjänsten utförs.

Lagringstid för uppgifterna

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter under högst den period som krävs för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna behandlas, eller under längre tid för syften som är tillåtna enligt lag, och raderas i varje fall utan oskäligt dröjsmål.

Cookies

All Personal Information is protected by state of the art and consistently upgraded security technology in an effort to safeguard your Personal Information. Nonetheless, Barilla is not responsible for any breach of its security or for the actions of any third parties that may obtain any Personal Information. Also see our Terms of Use and Notices.

Vem som får behandla personuppgifterna

Åtkomst till personuppgifterna är tillåtet endast för anställda på eller samarbetspartners till avdelningar som är direkt underställda den personuppgiftsansvarige och som utnämns till personuppgiftsbiträde eller personer som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och får erforderliga anvisningar om korrekt behandling av personuppgifter. Samma sak gäller anställda och samarbetspartners hos de som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och som utsetts av personuppgiftsbiträdet. Personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part (exempelvis till tredje part som utför outsorcade tjänster åt Barilla) som utsetts till personuppgiftsbiträde av den personuppgiftsansvarige.

Utlämnande eller spridning av användares personuppgifter

Användarnas personuppgifter får inte spridas eller lämnas ut till tredje parter, med undantag för personuppgiftsbiträden som utsetts av den personuppgiftsansvarige.

Minderåriga

Webbplatsen innehåller ingen information som är direkt avsedd för minderåriga. Minderåriga får inte lämna personuppgifter eller data till Barilla utan föräldrarnas samtycke. Barilla uppmanar därför alla föräldrar som har ansvar för minderåriga barn att informera dem om säker och ansvarsfull användning av Internet och webben och att se till Barillas metoder för hantering av minderårigas personuppgifter följs.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är Barilla Sverige AB med säte Hälsingegatan 43, Stockholm.

Användaren kan få en fullständig förteckning över personuppgiftsbiträden genom att skicka en förfrågan till den personuppgiftsansvarige i sektionen "Kontakta oss" på webbplatsen.

Dina rättigheter

Användarna har rätt att få bekräftelse om huruvida den personuppgiftsansvarige har personliga uppgifter om dem och deras kommunikation i förståelig form. De kan också be att få reda på källan till personuppgifterna samt syftet och metoderna för bearbetning och har även rätt att få uppgifterna uppdaterade eller korrigerade. Användarna kan när som helst begära att behandlingen av personuppgifterna upphör eller att personuppgifterna raderas, anonymiseras eller blockeras. Användarna kan helt eller delvis motsätta sig behandling av personuppgifter av legitima skäl.

Användarna har också de rättigheter som framgår i artikel 16–21 förordningen (EU) 2016/679 (rätt till rättelse, rätt att göra invändningar, rätt till begränsning av behandling av personuppgifter och rätt till dataportabilitet, rätt att neka behandling av uppgifter).

Användarna kan även lägga fram ett krav hos den aktuella myndigheten eller kontakta densamma för att få information om utövandet av sina rättigheter enligt förordningen (EU) 2016/679.

Användaren kan när som helst utöva ovanstående rättigheter genom att skicka en begäran till den personuppgiftsansvarige via sektionen "Kontakta oss" på webbplatsen.

Kontakt

Frågor, synpunkter och önskemål beträffande denna integritetspolicy är välkomna och skickas via sektionen "Kontakta oss" på webbplatsen.

Ändringar i integritetspolicyn

Alla framtida ändringar vi gör i integritetspolicyn kommer att meddelas på denna webbsida. Gå tillbaka hit med jämna mellanrum för att se om integritetspolicyn har ändrats.

Cookie-policy

Användning av cookies

Cookies är ett slags datorspår i form av textrader som skickas från en server (i detta fall servern för denna webbplats) till användarens enhet (oftast webbläsaren) när han/hon kopplar upp sig till en sida på en webbplats. Cookies sparas automatiskt av användarens webbläsare och skickas tillbaka till servern som skapade dem varje gång användaren kopplar upp sig till samma webbsida. På det sättet kan cookies t.ex. möjliggöra och/eller underlätta åtkomst till vissa webbsidor för att förbättra navigeringen eller möjliggöra lagring av besökta sidor och annan specifik information såsom mest besökta sidor, anslutningsfel osv. För att få ut det mesta av webbplatsen på ett enkelt sätt rekommenderar vi därför att webbläsaren konfigureras att acceptera cookies.

De flesta webbläsare är förinställda på att ta emot cookies automatiskt. Användare kan emellertid ändra standardkonfigurationen och inaktivera eller ta bort cookies (varje gång eller permanent), vilket kan få till följd att vissa delar av webbplatsen inte kan användas. Användare kan även kontrollera de metoder som används och vilka typer av cookies som lagras i webbläsaren genom att ändra inställningarna för cookies i webbläsaren. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Typer och hantering av cookies

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi förvarar i din webbläsare eller på hårddisken i din dator om du ger ditt samtycke. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.
Vi använder följande cookies:
(i) Nödvändiga cookies. Cookies som är nödvändiga för driften av webbplatsen och webbplatsens funktioner, till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden av webbplatsen, använda varukorgen eller utnyttja e-faktureringstjänster. Inaktivering av dessa cookies gör att funktionerna inte fungerar.
(i) Analytiska/prestandacookies. Cookies som gör att vi kan samla in information om hur effektivt webbplatsen svarar på anonyma användares förfrågningar, med det enda syftet att förbättra webbplatsens funktioner, till exempel vilka sidor som användaren besöker mest, hitta fel eller förseningar i webbplatsen eller känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på webbplatsen när de använder den.
(i) Funktionscookies. Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att minnas användarens val och ta fram dem igen vid efterföljande uppkopplingar för att kunna erbjuda bättre och anpassade tjänster. De kan t.ex. användas för att föreslå innehåll som liknar något som användaren begärt tidigare.
Observera att tredje parter (till exempel reklamnätverk och leverantörer av externa tjänster som nättrafikanalys) också kan också använda cookies, som vi inte har någon kontroll över. Dessa cookies är sannolikt analytiska/prestandacookies eller annonscookies.

Inaktivera cookies ("opt-out"):

Du kan blockera cookies genom att ställa in din webbläsare på att avvisa alla eller vissa cookies. Om du blockerar alla cookies i din webbläsare (inklusive nödvändiga cookies) får du inte längre tillgång till hela eller delar av vår webbplats.

 
Vill du kontakta Barilla Sverige Foodservice?

Klicka här


Barilla kontor

Barilla SE
Barilla Sverige AB,
Hälsingegatan 43, 113 31
Stockholm

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy 

Den här webbplatsen använder cookies för statistik och marknadsföringsändamål i enlighet med dina önskemål. Genom att stänga denna banner eller fortsätta att använda denna sida använder du cookies. För att dölja det här meddelandet, klicka på "acceptera" knappen. Om du vill veta mer eller neka samtycke till alla eller några cookies, klicka här.