Integritetspolicy

TILLBAKA

Bästa användare,

tack för att du besöker oss.

Vi anser att det är oerhört viktigt att du har förtroende för oss och därför vill vi på denna sida gärna informera dig om våra syften och metoder för behandling av de personuppgifter som vi samlar in när du surfar och eventuellt registrerar dig på webbplatsen (nedan kallad ”Webbplats”) eller på mobilappen (nedan kallad ”APP”) och när du använder de tjänster vi erbjuder, enligt vad som anges mer detaljerat nedan.

När du surfar på vår webbplats kan du registrera dig (”Registrerade användare”) eller bestämma att inte göra det (Ej registrerade användare”).

Registreringen är valfri och den ger dig åtkomst till vissa delar av webbplatsen där du kan använda olika tjänster som t.ex.: delta i säljfrämjande evenemang med priser, erhålla meddelanden och erbjudanden samt många andra tjänster. Registreringen på en av de särskilda webbplatserna för de olika märkena i Barilla-koncernen ger dig möjlighet att direkt registrera dig också på Barillas andra webbplatser.

Behandlingen av dina personuppgifter bygger alltid på principer om laglighet och rättvisa och följer alla nu tillämpliga förordningar.

Du hittar alla detaljer om behandlingen av dina personuppgifter nedan.

Vi svarar gärna på eventuella frågor. Via följande länk kan du

kontakta oss: Kontakta oss

Kom ihåg att du kan ändra eller ta bort din profil och de sätt som du vill

kontaktas på: klicka här för att komma till sidan med din profil.

Senaste uppdateringen 12/02/2021

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy informerar dig, före din åtkomst till webbplatsens eller appens olika avsnitt, om hur Barilla behandlar dina personuppgifter, inklusive de uppgifter du tillhandahåller direkt (till exempel ditt förnamn, efternamn, postadress och e-postadress, lösenord, ålder, födelsedatum, kön, foto, yrke, civilstånd etc.) och de uppgifter som Barilla samlar in på det sätt som beskrivs i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem” (nedan kallat ”Personuppgifter”). Läs igenom policyn innan du lämnar ut dina Personuppgifter.

Registeransvarigs identitets- och kontaktuppgifter

Registeransvarig är Barilla Sverige AB (nedan kallad “Barilla” eller “Registeransvarig”), med säte i Hälsingegatan 43, P.O. Box 6722, SE-113 31 Stockholm med följande kontaktuppgifter Tel: +46 8 470 76 00 - Fax: +46 8 470 76 59.

Barilla kommer att behandla dina personppgifter i enlighet med EU-förordning nr 2016/679 och nationella dataskyddsförordningar (nedan kallad ”Integritetsförordningen”).

De personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem

Barilla kan samla in och sedan behandla dina personuppgifter när du surfar på webbplatsen och/eller får åtkomst till vissa avsnitt av den eller appen. När du ansluter till webbplatsen eller appen får IT-systemen och programvaruprocedurerna som driver dem automatiskt och indirekt tillgång till, samt tillhandahåller, viss information (till exempel så kallade ”cookies”, som anges i avsnittet ”Integritetspolicy - Cookies” i slutet av detta policydokument, ”IP”-adresser, domännamnen för datorerna som används av användare som ansluter till webbplatsen eller appen, ”Url”-adressen för de begärda resurserna, tiden för begäran till servern).

Även registreringen på webbplatsen/appen och/eller eventuella förfrågningar om information eller tjänster som du skickar kan leda till insamling och efterföljande behandling av dina personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, postadress och e-postadress, lösenord, ålder, födelsedatum, kön, foto, yrke, civilstånd etc.).

I synnerhet kan dina personuppgifter samlas in:

  - när du fyller i onlineformulär;

  - genom att du registrerar dig genom social log-in; och

  - genom att du publicerar Bidrag (enligt definitionen nedan), vars innehåll kan innehålla personuppgifter som du har tillhandahållit direkt på sociala nätverk som hanteras oberoende av tredje part, inklusive men inte begränsat till Facebook, Twitter etc. (nedan kallat ”Sociala nätverk”). Med ”Bidrag” menar vi bilder, kommentarer, modeord i relation till innehållet på webbplatsen eller appen, innehåll och all annan information som du har tänkt ut och publicerat på de Sociala nätverkens sidor som är avsedda för produkterna i de olika varumärkena som ingår i Barilla-koncernen, inklusive alla bilder du eventuellt tillhandahåller. Publiceringen av bidragen kan också ske genom en pseudonym (”nickname”) som du väljer vid registreringen på webbplatsen/appen och eventuellt till den bild som du har kopplat till ditt nickname. Vid valet av nickname och det eventuella fotot som är kopplat till det är du ensam ansvarig för eventuella skador som användningen av detta nickname och av bilden kan orsaka tredje man.

Om du väljer att registrera dig på webbplatsen/appen eller skicka en förfrågan via avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen eller appen måste du tillhandahålla vissa personuppgifter så att Barilla kan tillgodose dina behov inom ramen för webbplatsens/appens funktioner. Därför är de relaterade rutorna i registreringsblanketten markerade med en asterisk eller anges på annat sätt som obligatoriska. Att tillhandahålla personuppgifter som inte är markerade med en asterisk eller på annat sätt anges som obligatoriska är helt frivilligt och det kommer inte att bli några påföljder om personuppgifterna inte tillhandahålls eller om de är ofullständiga eller oklara. Om du emellertid inte anger Personuppgifterna som är märkta med en asterisk eller som på annat sätt anges som obligatoriska, eller om nämnda uppgifter är ofullständiga eller oklara, kan den tjänst du begär inte levereras. Om du misslyckas med att tillhandahålla någon av de obligatoriska personuppgifterna visas ett Barilla-felmeddelande som anger de saknade obligatoriska personuppgifterna.

Du kan också registrera dig på webbplatsen/appen genom social log-in, dvs. genom automatisk ifyllning, tack vare din begäran till ett socialt nätverk där du är inskriven, att till Barilla meddela vissa persondata som du redan har lämnat till det sociala nätverket. Om så är fallet rekommenderar Barilla att vara uppmärksam på följande:

när du väljer en anslutning som medger registrering genom ett socialt nätverk, som finns på webbplatsen/appen eller på en av Barillas sidor på det sociala nätverket, visas ett fönster som innehåller en ruta för att acceptera att dina personuppgifter skickas från det sociala nätverket till Barilla och en anslutning för att avmarkera de personuppgifter som du inte vill lämna till Barilla.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandling

Baserat på behoven som du anger varje gång du kommer åt olika avsnitt av webbplatsen/appen (och med undantag för enskilda initiativ som kräver specifika Personuppgifter, för vilka specifik information kommer att publiceras varje gång på webbplatsen/appen) anges syftet för behandling av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandling nedan.

Dina personuppgifter behandlas endast för följande ändamål med ditt samtycke till behandling, som kan återkallas när som helst, genom att gå till sidan med din profil (där du kan avmarkera motsvarande ruta), radera din profil, använda länken som finns i slutet av varje e-postmeddelande som skickats som reklam (med avseende på marknadsföringen och nyhetsbrevet) eller på de sätt som varje gång anges av den registeransvarige när samtycke ges:

 a) Hantering av och svar på din begäran

Du kan besluta att samtycka till behandling av dina personuppgifter så att Barilla kan hantera och svara på dina önskemål avseende produkter och olika initiativ relaterade till de olika varumärkena inom Barilla-koncernen, annonsering eller webbplatsen/appen (avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen/appen). I detta fall begärs ditt samtycke när du skickar in förfrågningarna. Om du bestämmer dig för att inte samtycka till behandlingen av dina Personuppgifter för dessa ändamål kommer du inte att kunna skicka förfrågan.

 b) Marknadsföringsaktivitet

Du kan bestämma att ge samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, dvs. för kommersiella meddelanden, även genom e-post, sms och push-notifiering, angående utskick av marknadsförings- och reklammaterial för de olika märkena i Barilla-koncernen eller utförande av marknadsundersökningar. I detta fall krävs ditt medgivande vid registreringen på webbplatsen eller appen. I avsnittet för din personliga profil på webbplatsen/appen kan du välja genom vilka kanaler du föredrar att få kommersiella meddelanden (t.ex. alla eller vissa e-postmeddelanden, sms, brev per post, push-notifieringar) och välja de märken i Barilla-koncernen som intresserar dig.

 c) Profileringsaktivitet

Du kan bestämma att ge ditt medgivande till profilering, dvs. till att dina vanor och/eller konsumtionsval registreras, liksom även jämförelse med dina personuppgifter som finns i eller används av Barillas olika databanker, till exempel för att skicka personanpassade reklammeddelanden, personanpassat innehåll som visas på webbplatsen/appen, publicering av banner och statistiska undersökningar. Flera olika aktiviteter kan bidra till att skapa din profil, till exempel om du deltar eller inte i säljfrämjande evenemang med priser, interaktionen med webbplatsen/appen, om du köper produkter av de olika märkena i Barilla-koncernen eller publiceringen av bidrag på sidor i sociala nätverk som är särskilt avsedda för produkterna i de olika varumärkena som ingår i Barilla-koncernen. I detta fall krävs ditt medgivande vid registreringen på webbplatsen eller appen.

 d) Mottagande av nyhetsbrevet

Efter att du givit ditt samtycke kan du besluta dig för att abonnera på det särskilda nyhetsbrevet för ett visst varumärke i Barilla-koncernen. I detta fall begärs ditt samtycke när du tecknar abonnemanget på nyhetsbrevet.

Även om du inte givit ditt samtycke kan Barilla ändå behandla dina personuppgifter i följande syften:

 i) hantering av din registrering på webbplatsen/appen och de aktiviteter som är förbundna med aktiveringen och din användning av de tjänster som erbjuds där, med din interaktion med webbplatsen/appen och med de avsnitt som finns där (t.ex. åtkomst till reserverade delar av webbplatsen/appen liksom även om du publicerar bidrag på sidorna i de sociala nätverk som är särskilt ägnade åt produkter av de olika varumärkena i Barilla-koncernen), inklusive utskick av e-postmeddelanden s.k. ”transaktionspost”, som är anslutna till registreringsproceduren på webbplatsen/appen och till underhållet av ditt aktiva konto (eftersom det är ett villkor som behövs för utförande av ett kontrakt eller åtgärder för ett förhandskontrakt);

 ii) hantering av ditt eventuella deltagande i säljfrämjande evenemang med priser, inklusive utvärdering, tilldelning och kommunikation både av erbjudande av gratispoänger och bonuspoänger samt möjlighet att samla in dessa (genom att skicka e-postmeddelanden s.k. ”transaktionspost”, som är anslutna till ditt eventuella deltagande i kampanjen) liksom även tilldelning av priser (eftersom det är ett villkor som behövs för utförande av ett kontrakt eller åtgärder för ett förhandskontrakt);

 iii) hantering och uppfyllande av lagstadgade skyldigheter (bokföring, administration, skatteskyldigheter etc.);

 iv) hantering av anmärkningar och protester samt eventuella tvister (eftersom det är i den registreringsansvariges legitima intresse).

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter kan innebära olika sorters åtgärder, bland annat insamling, registrering, organisering, lagring, konsultation, behandling, ändring, utdrag, urval, utvinning, jämförelse, användning, sammankoppling, blockering, kommunikation, borttagning och radering av data.

Dina Personuppgifter behandlas huvudsakligen med automatiserade verktyg, men även på papper och antar en logik som är strikt kopplad till relaterade ändamål genom användning av databaser och elektroniska plattformar som hanteras av Barilla eller av tredje part som är utsedda som externa registerförare för detta ändamål och/eller genom de integrerade IT-systemen i Barilla och av de tredje parterna och/eller webbplatser och/eller appar som ägs eller används av Barilla.

Den registeransvarige har bedömt säkerhetsnivån som tillräcklig, baserat på de risker som föreligger om dina personuppgifter skulle förloras, raderas, ändras, spridas utan tillåtelse, kommas åt obehörigt eller olagligt, felanvändas eller redigeras. I synnerhet:

 - har de säkerhetsåtgärder vidtagits som är lämpliga för riskerna;

 - lagras dina personuppgifter på servrar som huvudsakligen finns inom Europa, (för att få reda på hur persondata överförs utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se följande avsnitt ”Överföring av dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”). Servrarna har under alla omständigheter ett avancerat och dagligt säkerhetskopieringssystem.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Dina Personuppgifter behandlas primärt på registeransvariges kontor och på platser där registerförarna befinner sig. För ytterligare information, kontakta registeransvarig på de adresser som anges i avsnittet ”Registeransvariges identitets- och kontaktuppgifter”.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

För att behandlingen ska kunna utföras som tänkt och enligt behov, har den registeransvarige fastställt olika lagringstider för personuppgifter beroende på vilka syften de används för:

 (i) för hantering av din registrering på webbplatsen/appen liksom även av de aktiviteter som är förbundna med aktiveringen och din användning av de tjänster som erbjuds, med din interaktion med webbplatsen/appen och de avsnitt som finns där, kommer dina personuppgifter att bevaras under den tid som är strikt nödvändig och i alla fall högst så länge som din profil är aktiv. Av säkerhetsmotiv kommer vi att använda loggdata för att verifiera användningen av kontot och, vid inaktivitet för en längre period än 24 månader, kommer du att kontaktas för att kontrollera att du är intresserad av att bibehålla ditt konto aktivt och du kommer att meddelas de sätt på vilka du ska uttrycka ditt intresse. Vid utebliven aktivitet under de följande 30 dagarna kommer ditt konto att raderas;

 (ii) för att hantera och svara på dina önskemål angående produkter och initiativ från de olika varumärkena i Barilla-koncernen, annonsering eller webbplatsen/appen (avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen/appen) kommer dina personuppgifter att behållas under den tid som är absolut nödvändig för att kunna uppfylla din begäran;

 (iii) för marknadsföringsaktivitet, dvs. för kommersiella meddelanden, även genom e-post, sms och pushnotifiering, angående utskick av reklam- och annonsmaterial angående de olika varumärkena i Barilla-koncernen eller utförande av marknadsundersökningar, kommer dina personuppgifter, utom kontaktuppgifterna, att behållas under en period på högst 36 månader;

 (iv) för profilering, dvs. registrering av dina vanor och/eller konsumtionsval liksom även jämförelse av dina persondata som finns i olika databanker som tillhör eller används av Barilla, till exempel för utskick av personanpassade reklammeddelanden, personanpassning av det innehåll som visas på webbplatsen/appen; publicering av banner och statistiska undersökningar, kommer de personuppgifter som bidrar till att skapa din profil att behållas under en period på högst 36 månader;

 (v) för utskick av nyhetsbrev kommer dina personuppgifter, utom kontaktuppgifterna, att behållas under en period på högst 36 månader.

 (vi) för hanteringen av ditt eventuella deltagande i säljfrämjande evenememang med priser liksom även för fullgörande av normativa och administrativa skyldigheter samt bokföring, kommer dina personuppgifter att behållas för perioden för varaktigheten av varje evenemang med priser och under den tid som är absolut nödvändig för slutförande av dessa aktiviteter;

 (vii) för hantering och uppfyllande av lagstadgade skyldigheter (bokföring, administration, skattskyldigheter etc.), kommer dina personuppgifter att behållas under den tid som är absolut nödvändig för detta ändamål;

 (viii) för hantering av klagomål och eventuella tvister kommer personuppgifterna att behållas under den period som är absolut nödvändig för detta ändamål och under alla omständigheter inte längre än de gällande tidsfristerna. Mottagarna av dina personuppgifter

Mottagarna av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan meddelas till och behandlas av:

(i) juridiska eller fysiska personer som fungerar som externa registerförare, och utövar outsourcingverksamhet, utsedda av Barilla eller av Barillas externa registerförare (inklusive parter som har till uppdrag att utföra hjälp, kommunikation, marknadsföring, reklam, kampanjer och försäljningsverksamhet relaterad till produkter och/eller tjänster samt annonsörer, reklambyråer, IT-leverantörer, webbplatsens/appens operatörer, operatörer av elektroniska plattformar, partners, kreditinstitut, professionella konsultföretag);

(ii) Registeransvariges anställda och/eller samarbetspartners (inklusive systemadministratörer) som är direkt verksamma under den registeransvarige, som kommer att få tillstånd att behandla dina personuppgifter; och

(iii) externa registerförares anställda och/eller samarbetspartners (inklusive systemadministratörer) som är direkt verksamma under externa registerförare, som kommer att få tillstånd att behandla dina personuppgifter.

Dina Personuppgifter kommer inte att meddelas till tredje parter förutom när de meddelas av Barilla till konsulter i syfte att skydda sina rättigheter, eller avslöjas. Om du har satt in personuppgifter i ditt nickname och/eller om du också har associerat ett foto av dig till det kan det emellertid förekomma spridning av dessa personuppgifter genom webbplatsen eller de sociala nätverken.

Överföring av personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dina personuppgifter kan överföras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga utanför den Europeiska unionen och Island, Norge och Liechtenstein (och närmare bestämt i USA) för att lagras på servrarna till Neodatas elektroniska plattform Exaudi som hanteras eller används av Barilla eller av tredje parter som utnämnts till externa registerförare. Överföringen utförs av Barilla, efter föregående stipulering av kontraktuella standardklausuler som överensstämmer med de modeller som upprättats av den Europeiska kommissionen med leverantörerna av servrar och/eller tjänster, dvs. verifiering av registreringen av den externa registerföraren inom det system som benämns ”Privacy Shield”.

Minderåriga

Minderåriga under 16 år får inte lämna information eller personuppgifter till Barilla utan vårdnadshavares medgivande. Om detta samtycke inte ges kan minderåriga inte registreras på webbplatsen/appen. Barilla uppmanar alla med föräldraansvar att informera sina minderåriga om en säker och ansvarsfull användning av Internet och Webbplatsen och att sätta i kraft alla de procedurer som anges under registreringsfasen på webbplatsen/appen angående registreringen på webbplatsen/appen av personer som är under 16 år.

Registerförarnas identitets- och kontaktuppgifter

En fullständig lista över personuppgifternas registerförare kan fås genom att kontakta den registeransvarige på den adress som anges i avsnittet ”Registeransvariges identitets- och kontaktuppgifter”.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (DPO, Data Protection Officer)

Ansvarig för att skydda personuppgifter som har utnämnts av den registeransvarige kan nås med följande kontaktuppgifter: [email protected]

Dina rättigheter i relation till behandling av dina personuppgifter

Som registrerad får du flera rättigheter enligt Integritetsförordningen. Du har särskilt rätt till att:

 1. få bekräftat från personuppgiftsansvarig huruvida dina personuppgifter har registrerats eller inte, samt få dessa överlämnade i ett förståeligt format och tillgång till personuppgifterna (genom en kopia) samt tillhörande information (bland annat behandlingens syfte, personuppgifternas kategori och ursprung, kategorier för de mottagare som uppgifterna har skickats till eller kan komma att skickas till, lagringstiden [när detta är möjligt], samt de rättigheter som kan utövas);

 2. få dina personuppgifter ändrade och ofullständiga personuppgifter uppdaterade av personuppgiftsansvarig;

 3. radera din profil på webbplatsen/appen och, i varje fall, av personuppgiftsansvarig få dina personuppgifter raderade utan obefogat dröjsmål, bland annat när personuppgifterna inte längre krävs för de syften de samlades in för och det inte längre finns ett lagstadgat krav på att de bibehålls;

 4. från Registeransvarig erhålla omvandling till anonym form eller blockering av dina personuppgifter om de behandlas olagligt, inklusive uppgifter som det inte är nödvändigt att lagra, i förhållande till de syften som personuppgifterna samlades in eller behandlades för;

 5. från Registeransvarig erhålla begränsning av behandling av dina personuppgifter, även när du bestrider dess noggrannhet eller motsäger dig behandling, under den period som är nödvändig för att respektive kontroller ska kunna utföras;

 6. få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart format och även överföra eller, om det är tekniskt möjligt, få direkt överföring av dina personuppgifter till en annan registeransvarig utan hinder, i de fall som behandlingen utförs med automatiska medel och baseras på ditt samtycke eller när den är nödvändig för utförande av ett avtal där du utgör en part;

 7. återkalla samtycke till behandling av dina personuppgifter för något av de ändamål som de har tillhandahållits.

Du kan utöva dina rättigheter gentemot Barilla genom att gå till avsnittet “Kontakta oss” på webbplatsen/appen eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skicka ett brev per post till Barilla till den adress som anges i avsnittet ”Registeransvariges identitets- och kontaktuppgifter”.

Om du vidare anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot Integritetsförordningen kan du dessutom lämna in ett klagomål till Datatillsynsmyndigheten där du bor, där du har din arbetsplats eller där den förmodade överträdelsen har ägt rum, eller kontakta denna myndighet för att begära information om utövandet av dina rättigheter enligt Integritetsförordningen.

Rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter

Du har alltid, och av skäl som är relaterade till din egna specifika situation, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter (inklusive profileringen) vilket grundar sig i ett legitimt intresse från registeransvarig eller tredje part. I detta fall avstår Registeransvarig från vidare behandling av dina personuppgifter om det inte visar sig att det finns legitima och bindande skäl som råder över dina intressen, rättigheter eller friheter eller att behandlingar är nödvändiga för att fastställa, utöva eller skydda en laglig rättighet.

Du har när som helst rätt att återkalla samtycket till behandlingen för marknadsföring och profilering. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, när den är ansluten till sådan direkt marknadsföring, genom att gå till avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen/appen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: [email protected]. Om du motsätter dig behandling av dina Personuppgifter för detta ändamål kommer Registeransvarig inte att kunna utföra den relaterade behandlingen.

Promo Card

Vill du kontakta Barilla Sverige Foodservice?

Klicka här


Barilla kontor

Barilla SE
Barilla Sverige AB,
Dalagatan 100, 113 43
Stockholm

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy