KULLANIM ŞARTLARI VE BİLDİRİMLER

KULLANIM ŞARTLARI VE BİLDİRİMLER

Kullanıcı ile Barilla Gıda A.Ş. arasında anlaşma

Barilla Gıda A.Ş. web sitesi ("Barilla Web Sitesi"), İstanbul, Türkiye’de bulunan bir Türk şirketi olan Barilla Gıda A.Ş. tarafından sahip olunan, işletilen ve muhafaza edilen bir şirkettir ("Barilla").

Şartların kabulü

Barilla Web Sitesi ve ilgili hizmetleri, burada yer alan şartlar, koşullar ve bildirimleri değiştirmeksizin kabul etmenize bağlı olarak size sunulmaktadır. Barilla'dan ürün satın almak amacıyla sipariş vermeniz de dâhil olmak üzere, Barilla Web Sitesini kullanmanız, tüm şartlar, koşullar ve bildirimleri olduğu şekilde kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Barilla Web Sitesinin belirli bir bölümünü kullanmanız, ayrıca o bölümde belirtilen ek koşullara ("Ek Koşullar") tabi olabilir.

Burada yer alan şartların, koşulların ve bildirimlerin herhangi birinin, Barilla Web Sitesinin belirli bir bölümünde yer alan Ek Koşullar veya diğer şartlar ve yönergelerle veya Barilla'dan satın alınan herhangi bir ürün tarafından içerilen herhangi bir şartla çelişmesi durumunda, işbu şartlar geçerli olacaktır.

Site lisansı ve erişim

Barilla, bu sitede Barilla'nın açık yazılı izni olmaksızın (sayfa önbelleği harici) indirme yapmamanız ya da tamamını veya herhangi bir bölümünü değiştirmemeniz şartıyla, siteye erişiminiz ve kişisel kullanımınız için size sınırlı bir lisans sağlar. Bu lisans, sitenin veya içeriğinin başka türde bir kullanımını veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzeri veri toplama ve özütleme aracı kullanımını kapsamaz. Barilla'nın açık yazılı izni olmaksızın Barilla ve/veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir markasını, logosunu veya diğer tescilli bilgilerini (resimler, metin, sayfa düzeni veya formlar dâhil) kapatacak şekilde çerçeveleyemez veya çerçeveleme tekniklerini kullanamazsınız. Barilla'nın açık yazılı izni olmaksızın Barilla'nın adını veya ticari markalarını kullanan herhangi bir meta etiketi veya başka bir "gizli metin" kullanamazsınız. İzinsiz olarak kullanılması halinde, Barilla tarafından verilen izin veya lisans sonlandırılır. Barilla'nın açık yazılı izni olmaksızın Barilla Web Sitesine bir bağlantı oluşturamazsınız. İzin verilmesi halinde, bu izin, söz konusu bağlantı Barilla'yı, bağlı kuruluşlarını veya içeriklerini, ürünlerini veya hizmetlerini yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başka türlü rahatsız edici biçimde yansıtmadığı müddetçe, Barilla Web sitesinin ana sayfası www.barilla.com.tr için bir bağlantı oluşturulması amacıyla sınırlı, geri alınabilir ve özel olmayan bir hak teşkil eder. Barilla'nın açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir Barilla logosunu veya başka bir tescilli grafik ya da ticari markasını bağlantının bir parçası olarak kullanamazsınız.

Yasa dışı veya yasaklanmış kullanım

Barilla Web Sitesini kullanmanızın bir koşulu olarak, Barilla Web Sitesini, yasa dışı veya işbu şartlar, koşullar ve bildirimlerle yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanamazsınız. Barilla Web Sitesini, (veya Barilla Web Sitesine bağlı ağ(lar)ı) zarara uğratabilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek, bozabilecek ya da başka herhangi bir tarafın Barilla Web Sitesini kullanmasını ve Barilla Web Sitesinden yararlanmasını etkileyebilecek herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Bilgisayar korsanlığı, şifre madenciliği veya başka yollarla Barilla Web Sitesine veya Barilla Web Sitesine bağlı diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs edemezsiniz. Barilla Web Sitesi üzerinden kasti olarak kullanıma açılmayan bir araç üzerinden herhangi bir materyal veya bilgi elde edemez veya elde etmeye teşebbüs edemezsiniz.

Kişisel ve ticari olmayan kullanım sınırlaması

Aksi belirtilmedikçe, Barilla Web Sitesi kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir. Barilla Web Sitesinden edindiğiniz bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, sergileyemez, uygulayamaz, çoğaltamaz, lisanslayamaz, bunlardan türetilmiş işler üretemez, aktaramaz veya satamazsınız. Burada aksi belirtilmedikçe, sadece bu hüküm için geçerli olmak üzere, bu hükmün Barilla ve Barilla'nın iş ortakları ve müşterileri arasındaki bir anlaşmayla (“İş Anlaşması”) çelişmesi halinde, İş Anlaşması geçerli olacaktır.

İşbu kullanım şartlarının değiştirilmesi

Barilla, Barilla Web Sitesinin kullanımı ile ilgili şartları, koşulları ve bildirimleri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu şartlar ve koşulları ve Barilla Web Sitesinin diğer bölümlerinde yayınlanan Ek Şartları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Barilla Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, tüm şartlar, koşullar ve bildirimleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sonlandırma/Erişim kısıtlaması

Barilla, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Barilla Web Sitesi'nin tümü veya herhangi bir kısmına erişiminizi sonlandırma veya sınırlama hakkını saklı tutar.Barilla ile herhangi bir ticari faaliyette bulunmak veya Barilla'ya herhangi bir Kişisel Bilgi göndermek için en az 18 yaşında olmalısınız. Bu nedenle, Barilla ile herhangi bir ticari faaliyette bulunur veya bulunmaya teşebbüs ederseniz veya Barilla'ya herhangi bir Kişisel Bilgi gönderir veya göndermeye teşebbüs ederseniz, EN AZ 18 YAŞINDA OLDUĞUNUZU VE BARILLA WEB SİTESİNİ BELİRTİLEN ŞARTLAR VE KULLANIM POLİTİKALARINA UYGUN OLARAK KULLANMAK İÇİN YASAL HAKLARA SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLURSUNUZ. Barilla Web Sitesine erişmek için bilgisayarınızı ve/veya hesaplarınızı kullanan reşit olmayan kişilerin kullanımını denetlemeyi ve bunların eylemlerinin sorumluluğunu kabul edersiniz.

Barilla'ya gönderilen materyaller

Barilla Web Sitesine veya Barilla'ya herhangi bir geri bildirim, öneri, yemek tarifi veya başka bir iletişim (tek tek "Gönderi" ve birlikte "Gönderiler") göndermeniz halinde, Barilla'ya, bağlı şirketlerine ve görevlilerine ve alt lisans sahiplerine, Gönderinizi kopyalama, dağıtma, iletme, kamuya açık olarak sergileme, kamuya açık olarak uygulama, çoğaltma, düzenleme, tercüme etme ve yeniden biçimlendirme ve Gönderinizle bağlantılı olarak adınızı yayınlama hakları da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işletmelerinin işleyişi ile bağlantılı olarak Gönderinizi kullanma izni verirsiniz. Gönderinizin kullanımına ilişkin olarak, burada da belirtildiği şekilde, herhangi bir tazminat ödenmeyecektir. Barilla, gönderebileceğiniz herhangi bir Gönderiyi yayınlamak veya kullanmakla yükümlü değildir. Barilla herhangi bir Gönderiyi kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman kaldırabilir.

Ticari markalar

Barilla Web Sitesinde yer alan tüm ticari markalar ve ticari takdim şekilleri ("Ticari Markalar"), (aksi belirtilmedikçe) Barilla'nın veya Türkiye ve diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının veya ana şirketlerinin ticari markaları/ticari takdim şekilleri veya tescilli ticari markaları/ticari takdim şekilleridir.Ticari markalar, Barilla'nın kıymetli varlıklarıdır ve Ticari markalar altında satılan mal ve hizmetlerin önemli ölçüde itibar ve tüketici kabulü görmesini sağlamaktadır. İşbu itibar, Ticari markaları Barilla'ya özgü kılmıştır ve bu nedenle, yalnızca Barilla veya diğer yetkili kişiler veya kurumlar tarafından, sadece Barilla tarafından yetkilendirilmiş ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak Barilla'ya yarar sağlamak için kullanılabilir. Ticari markaları izinsiz bir biçimde ve/veya tüketicilerde yanılsamaya yol açabilecek bir işaret veya sembol ile veya Barilla'yı, iştiraklerini, yan kuruluşlarını veya ana şirketlerini aşağılayıcı veya itibarsızlaştırıcı herhangi bir şekilde kullanmak kesinlikle yasaktır. Ticari markaların hiçbirini, Barilla'nın önceden yazılı izni olmaksızın, hiçbir biçimde kullanamazsınız. Herhangi bir izinsiz kullanım yasalar tarafından açıkça yasaklanmıştır ve bunu ihlal edenler bildirimde bulunulmaksızın yürürlükteki yasalara göre mümkün olan en ağır şekilde yargılanacaktır.

Telif hakkı

Metin, grafikler, logolar, buton simgeleri, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler, veri derlemeleri ("İçerik") ve yazılım ("Yazılım") dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Barilla Web Sitesi ile bağlantılı olarak görüntülenmesi ve/veya indirilmesi için sunulan tüm içerik, Barilla ve/veya tedarikçilerinin mülkiyetinde ve telif hakkıyla korunan eserleridir ve Türkiye Cumhuriyeti telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleri tarafından korunmaktadır. Barilla Web Sitesinde yer alan tüm içeriğin derlenmesi Barilla'nın münhasır mülkiyetindedir ve Türkiye Cumhuriyeti telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşme hükümleri tarafından korunmaktadır. Bu sitede kullanılan tüm yazılım Barilla ve/veya yazılım tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve Türkiye Cumhuriyeti telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşme hükümleri tarafından korunmaktadır.İçerik ve/veya yazılımın herhangi bir şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması yasalar tarafından açıkça yasaklanmıştır ve ağır mali ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. İhlal edenler mümkün olan en ağır şekilde yargılanacaktır. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, İÇERİĞİN VEYA YAZILIMIN DAHA FAZLA ÇOĞALTILMASI VEYA YENİDEN DAĞITIMI İÇİN BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Telif hakkı ihlali iddiaları şikayetlerine dair bildirimler ve prosedürler
Telif hakkı veya hak ihlali şikayetleri hakkında bilgi almak için lütfen Telif Hakkı İhlali Politikamızı inceleyin

Üye hesabı, şifresi ve güvenliği

Barilla'nın bazı müşterileri ve ortakları, Barilla Web Sitesindeki belirli bilgilere erişmek için Barilla tarafından verilen bir şifre alabilir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumak ve hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın izinsiz kullanımı veya başka herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, bunu derhal Barilla'ya bildirmeyi kabul etmektesiniz. Barilla, bilginiz dâhilinde ya da dışında sizden başka birinin şifrenizi veya hesabınızı kullanmasından doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, başka biri tarafından hesabınızın veya şifrenizin kullanımı sonucunda Barilla veya başka bir tarafın uğradığı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz. Başka birine ait bir hesabı, hesap sahibinin ve Barilla'nın izni olmadan hiçbir zaman kullanamazsınız.

Üçüncü taraf sitelere bağlantılar

Barilla Web Sitesi, üçüncü taraf web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantılar içerebilir. Bağlantılı Siteler Barilla'nın kontrolü altında değildir ve Barilla, Bağlantılı Sitede yer alan herhangi bir bağlantı ya da Bağlantılı Sitede yapılan herhangi bir değişiklik veya güncelleme de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir Bağlantılı Sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Barilla, herhangi bir Bağlantılı Siteden alınan internet yayını veya diğer herhangi bir iletim türünden veya Bağlantılı Sitenin uygun şekilde çalışmamasından sorumlu değildir. Barilla bu bağlantıları size yalnızca bir kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının buraya dâhil edilmesi, sitenin Barilla tarafından onaylandığı veya işletmecileri ile herhangi bir ortaklık bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bağlantılı Sitelerde yayınlanan gizlilik bildirimleri ve kullanım koşullarını görüntülemek, bunlardan haberdar olmak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Barilla Web Sitesinde yer alan üçüncü taraflarla (reklam verenler dâhil) tüm ilişkileriniz veya ürün ve hizmetlerin teslim ve ödemeleri dâhil olmak üzere promosyonlara katılımınız ve bu tür ilişki veya promosyonlara ilişkin diğer tüm şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar, sadece siz ve reklam verenler veya diğer üçüncü taraflar arasındadır. Barilla, bu tür ilişki veya promosyonların herhangi bir bölümünden sorumlu veya yükümlü tutulamaz.

Satın alımlarda zarar riski

Barilla'dan, Barilla Web Sitesi aracılığıyla ya da başka bir yoldan satın alınan tüm ürünlerin teslimi bir sevkiyat sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilir. Ürünlerin teslim edilmesi, Barilla tarafından seçilen nakliye şirketlerinin sorumluluğunda olacaktır. Ancak, size gönderilen ürünlerin hasar görmesi veya kaybolması durumunda, Barilla hasarlı veya kayıp ürünlerin toplam miktarı için size para iadesi yapacaktır. Barilla'nın yükümlülüğü, Barilla Web Sitesi aracılığıyla ve doğrudan Barilla’dan başka bir yol ilesipariş edilen hasarlı veya kayıp ürünlerin miktarı ile sınırlıdır ve bu yüzden, ürünlerin hasar görmesinden veya kaybolmasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, tesadüfi veya nihai zararları kapsamaz. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki GARANTİ REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI'na bakınız. Hasarlı veya kayıp ürünlerle ilgili tüm sorularınız Müşteri Hizmetleri departmanımıza yönlendirilmelidir.

Ürün garanti bilgisi

Barilla Web Sitesinde sunulan belirli ürünler, Barilla dışındaki taraflar tarafından üretilmektedir. Üretilen üçüncü taraf ürünler genellikle üreticilerinin garantileri kapsamındadır. Ürünü kapsayabilecek herhangi bir garanti konusundaki tüm ayrıntıları öğrenmek için lütfen ürünün üreticisine danışın. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki GARANTİ REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI'na bakınız.

Kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması

Kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili açıklamalar için Gizlilik Bildirimi'ne göz atın.

Garanti reddi ve yükümlülük sınırlaması

BARILLA WEB SİTESİNDE BULUNAN VEYA BARILLA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ULAŞILAN BİLGİLER, YAZILIMLAR VE ÜRÜNLER YANLIŞLIKLAR VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. BARILLA WEB SİTESİNE VE İÇİNDEKİ BİLGİLERE DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞİKLİKLER YAPILMAKTADIR. BARILLA VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, İSTEDİKLERİ ZAMAN BARILLA WEB SİTESİNDE İYİLEŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR.

BARILLA VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR AMAÇLA BARILLA WEB SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLERİN, YAZILIMLARIN, ÜRÜNLERİN VE İLGİLİ GRAFİKLERİN UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLMASI VE DOĞRULUĞU HAKKINDA HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. BU TÜR BİLGİLERİN, YAZILIMLARIN, ÜRÜNLERİN VE İLGİLİ GRAFİKLERİN TÜMÜ, HERHANGİ BİR GARANTİ SAĞLANMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMEKTEDİR. BARILLA VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, TÜM ZIMNİ TİCARİ GARANTİ VE KOŞULLAR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, USTALIKLI EMEK, UNVAN VE HAK İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE, BURADAKİ BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE BAĞLANTILI GRAFİKLER İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER.

GÖNDERİMLERİNİZİN VEYA VERİLERİNİZİN, GÖNDERİLEN VEYA ALINAN YA DA GÖNDERİLMEYEN VEYA ALINMAYAN HERHANGİ BİR MATERYALİN VEYA VERİNİN VEYA BARILLA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA GİRİLEN HERHANGİ BİR TİCARİ FAALİYETİN İZİNSİZ ERİŞİLMESİNDEN VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNDEN BARILLA'NIN SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. BARILLA'NIN, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR DİĞER TARAFIN TEHDİT EDİCİ, İFTİRA NİTELİĞİNDE, MÜSTEHCEN, SALDIRGAN VEYA YASA DIŞI İÇERİĞİ VEYA TUTUMU VEYA BAŞKALARININ HAKLARINI İHLAL ETMESİNDEN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. BARILLA'NIN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BARILLA WEB SİTESİNİ KULLANIMIYLA GÖNDERİLEN VE/VEYA BARILLA WEB SİTESİNE EKLENEN BİR İÇERİKTEN SORUMLU OLMADIĞINI AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.

BARILLA VE/VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR DURUMDA DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, TESADÜFİ, ÖZEL, NİHAİ ZARARLARDAN VEYA BARİLLA WEB SİTESİNİN KULLANIMI VEYA İŞLEYİŞİNE, BARILLA WEB SİTESİNİN VEYA İLGİLİ HİZMETLERİN KULLANILMASININ GECİKMESİ YA DA YETERSİZLİĞİNE VEYA HİZMETLERİ SUNMASINA VEYA SUNAMAMASINA İLİŞKİN YA DA BUNLARA BAĞLI VEYA BARILLA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLMİŞ BİR BİLGİ, YAZILIM, ÜRÜN VE İLGİLİ GRAFİK SEBEBİYLE VEYA BARILLA WEB SİTESİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN BİR KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BARILLA YA DA TEDARİKÇİLERİNDEN HERHANGİ BİRİ HASAR OLASILIĞINA DAİR UYARILMIŞ OLSA BİLE, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR HUKUKİ SEBEPTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BAZI HÜKÜMETLER/YARGI MERCİİLERİ DOĞRUDAN, NİHAİ VEYA TESADÜFİ ZARARLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK REDDİ VEYA SINIRLAMASI GETİRİLMESİNE İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HER DURUMDA, BARILLA'NIN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BARILLA'YA KARŞI BULUNDUĞUNUZ BİR TALEBİN TAHAKKUKU TARİHİNDEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇERİSİNDE BARILLA WEB SİTESİNE ERİŞMEK İÇİN BARILLA'YA ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI GEÇMEYECEKTİR. BARILLA WEB SİTESİNİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNDEN VEYA BU KULLANIM KOŞULLARININ HERHANGİ BİRİNDEN MEMNUN KALMAZSANIZ, TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUNUZ BARILLA WEB SİTESİNİ KULLANMAYA DEVAM ETMEMEK OLACAKTIR.

Tazminat

Barilla Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan ve/veya Barilla Web Sitesi aracılığıyla ve/veya Barilla'dan elde ettiğiniz bilgiler (metin veya grafik), yazılım veya ürünler nedeniyle herhangi bir üçüncü tarafın iddia ettiği, makul avukatlık ücretleri dâhil olmak üzere tüm talep, istem veya hasardan ötürü Barilla'yı, ana şirketlerini, iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini ve çalışanlarını tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Geçerli yasa

Bu Kullanım Koşullarına ilişkin anlaşmazlıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Barilla'ya karşı yapılan tüm itirazlar, site lisansı, siteye erişimin kısıtlanması ve/veya sonlandırılması, Barilla'nın ticari markaları, telif hakları, patentleri, ticari sırları, ticari takdim şekilleri ve diğer fikri mülkiyet anlaşmazlıkları, üye hesapları, gizlilik ve garantilerin reddi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve işbu Barilla Web Sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri veİcra Daireleri yetkilidir. Bu mahkemelerin münhasır yargı hakkı ve yetkisine gayri kabili rücu rıza gösterirsiniz. Barilla Web Sitesi'nin kullanımı, bu Geçerli Yasa bölümü de dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu şart ve koşulların tüm hükümlerini yürürlüğe koymayan yargı alanlarında onaylanmamıştır.

Bölünebilirlik

İşbu anlaşmanın herhangi bir kısmının, yukarıda belirtilen garanti reddi ve yükümlülük sınırlamaları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli yasalar ve diğer her türlü mevzuat uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, bu durumda geçersiz veya uygulanamaz hükmün maksadıyla en yakından eşleşen geçerli ve uygulanabilir bir başka hükmün, asıl hükmün yerini aldığı kabul edilir ve sözleşmenin geri kalanı yürürlükte kalmaya devam eder.

Dil

Bu sözleşmenin ve ilgili tüm belgelerin Türkçe olarak hazırlanması tarafların açık iradesidir.

Sözleşmenin bütünlüğü

Aksi belirtilmedikçe, bu anlaşma Barilla Web Sitesi ile ilgili olarak Barilla ve kullanıcı arasındaki sözleşmenin bütünlüğünü teşkil eder ve Barilla Web Sitesi ile ilgili olarak, Barilla ile kullanıcı arasındaki elektronik, sözlü veya yazılı biçimde önceki veya eşzamanlı tüm iletişim ve önerilerin yerine geçer.

Elektronik kayıtlar ve iletişim

Bu anlaşmanın basılı bir nüshası ve elektronik ortamda sağlanan tüm bildirimler, işbu anlaşmaya istinaden veya işbu anlaşmayla ilgili olarak adli veya idari davalarda aslen basılı halde oluşturulmuş ve muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtlarıyla aynı ölçüde ve aynı şartlara tabi olarak muteber kabul edilir.

Müşteri hizmetleri

Herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya probleminiz bulunması halinde, lütfen Bize Ulaşın sayfamızdan müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçin.

 
Promo Card

Barilla’nın otel, restoran ve café’ler için olan ürünleri ve operasyonları ile mi ilgileniyorsunuz?

Lütfen bizi 0216 651 61 62 numaralı telefondan arayın ya da buraya tıklayarak bizimle email yolu ile iletişime geçin.

BARILLA MERKEZ

Barilla Gıda A.Ş.
D-100 Karayolu
7.Km
14240 Bolu -
Türkiye
Barilla Global Merkez
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
İtalya