ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Homepage

Αγαπητέ χρήστη,
πρώτα απ’ όλα ευχαριστούμε για την επίσκεψη.
Δίνουμε μεγάλη αξία στο γεγονός ότι μπορείτε να μας εμπιστεύεστε και, επομένως, επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας, στη σελίδα αυτή, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο (στο εξής, «Ιστότοπος») και με τη χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, όπως περιγράφεται καλύτερα παρακάτω.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται πάντα στις αρχές της νομιμότητας και της ορθότητας, σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας υφιστάμενης νομοθεσίας.
Στη συνέχεια, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις. Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε όλους τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε το προφίλ σας και τους τρόπους με τους οποίους θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας: Συνδεθείτε στο προφίλ σας στον ιστότοπο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα του προφίλ σας.

Τελευταία ενημέρωση 19/05/2021

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση σας επιτρέπει να γνωρίζετε, ακόμη και πριν αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες ενότητες του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής, με ποιον τρόπο θα υποβάλλει σε επεξεργασία η Barilla τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τόσο αυτά που παρέχονται απευθείας από εσάς (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, φωτογραφία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), όσο και αυτά που συλλέγονται με άλλο τρόπο από την Barilla σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα «Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλουμε σε επεξεργασία και πώς τα συλλέγουμε» (εφεξής, συλλογικά, «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»). Είναι σημαντικό να λάβετε γνώση αυτών των πληροφοριών πριν από την παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η BARILLA HELLAS S.A. (στο εξής «Barilla» ή «Υπεύθυνος») με έδρα στην Παραδείσου 2 151 25, Μαρούσι με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας Επικοινωνήστε μαζί μας ή [email protected]

Η Barilla θα υποβάλλει σε επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ αρ. 2016/679 και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Νομοθεσία περί Ιδιωτικού Απορρήτου»). 

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα συλλέγουμε

Η πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή/και η πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες του Ιστοτόπου ή της Εφαρμογής μπορεί να επιφέρει τη συλλογή και τη μετέπειτα επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας εκ μέρους της Barilla. Πράγματι, κατά τη φάση σύνδεσης στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, τα συστήματα πληροφορικής και οι κατάλληλες διαδικασίες λογισμικού για τη λειτουργία τους διαχειρίζονται ή/και λαμβάνουν αυτόματα και έμμεσα ορισμένες πληροφορίες (όπως, ενδεικτικά, τα γνωστά «cookie», όπως καθορίζονται στη «Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου – Cookie» που παρέχεται στο τέλος της παρούσας δήλωσης, διευθύνσεις «IP», ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, διευθύνσεις με την ένδειξη «Url» των απαιτούμενων πόρων, ώρα αιτήματος προς τον διακομιστή).

Ακόμη και η εγγραφή σας στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή ή/και πιθανά αιτήματα πληροφοριών ή υπηρεσιών από την πλευρά σας μπορεί να επιφέρουν τη συλλογή και τη μετέπειτα επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, φωτογραφία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.).
Συγκεκριμένα, η συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να γίνει:
- μέσω της συμπλήρωσης εκ μέρους σας εντύπων on-line,
- μέσω της εγγραφής σας χρησιμοποιώντας το social log-in και
- μέσω της δημοσίευσης εκ μέρους σας Συνεισφορών (όπως καθορίζονται παρακάτω), το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται απευθείας από εσάς, όπως ενδεικτικά, Facebook, Twitter κλπ. (εφεξής «Κοινωνικά Δίκτυα»)). Ως «Συνεισφορές» νοούνται φωτογραφίες, σχόλια, φράσεις που συνδέονται με το αντικείμενο του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής, περιεχόμενο και κάθε άλλη πληροφορία που δημιουργείτε και δημοσιεύετε στις σελίδες των Κοινωνικών Δικτύων που αφορούν τα προϊόντα των διαφόρων εμπορικών σημάτων του ομίλου Barilla, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών που ενδεχομένως να συνεισφέρετε. Η δημοσίευση των Συνεισφορών μπορεί να γίνει επίσης μέσω ψευδώνυμου («ψευδώνυμο») που θα επιλέξετε στη φάση εγγραφής στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, και ενδεχομένως στη φωτογραφία που συνδέσατε με το ψευδώνυμό σας. Κατά την επιλογή του ψευδώνυμου και ενδεχομένως της φωτογραφίας που συνδέεται με αυτό, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του ψευδώνυμου ή της φωτογραφίας σε τρίτους.

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή ή να στείλετε ένα αίτημα μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής, η παροχή ορισμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη, ώστε η Barilla να μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας στο πλαίσιο της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής. Για αυτόν τον λόγο, τα σχετικά πεδία του εντύπου εγγραφής επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά. Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δεν επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά είναι απλώς προαιρετική και η απουσία τους, πλήρης ή μερική, ή η ανακριβής παροχή των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχει καμία συνέπεια. Ωστόσο, η απουσία τους, πλήρης ή μερική, ή η ανακριβής παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά καθιστά μη δυνατή την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε. Στην περίπτωση που παραλείψετε να παράσχετε ορισμένα υποχρεωτικά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος της Barilla με τη λίστα των υποχρεωτικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λείπουν.

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή μέσω social log-in, δηλ. μέσω αυτόματης συμπλήρωσης, λόγω του αιτήματός σας προς ένα Κοινωνικό Δίκτυο στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι, για γνωστοποίηση στην Barilla ορισμένων δεδομένων που έχετε ήδη παράσχει στο Κοινωνικό Δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, η Barilla εφιστά την προσοχή σας στα εξής:

όταν επιλέξετε τη σύνδεση που επιτρέπει την εγγραφή μέσω Κοινωνικού Δικτύου που υπάρχει στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή ή σε μία από τις σελίδες της Barilla στο Κοινωνικό Δίκτυο, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με ένα πλαίσιο για αποδοχή της γνωστοποίησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από το Κοινωνικό Δίκτυο στην Barilla και μια σύνδεση για κατάργηση της επιλογής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δεν θέλετε να γνωστοποιήσετε στην Barilla.

 

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και οι νομικές βάσεις της

Ανάλογα με τις ανάγκες σας που εκφράζονται κατά καιρούς μέσω πρόσβασης στις διάφορες ενότητες του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής (με εξαίρεση μεμονωμένες πρωτοβουλίες που επιφέρουν την παροχή ειδικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία θα δημοσιεύονται κατά καιρούς στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή ειδικές δηλώσεις), αναφέρονται παρακάτω οι σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και οι σχετικές νομικές βάσεις.

Τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς κατόπιν της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με πρόσβαση στη σελίδα προφίλ σας (όπου μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του σχετικού πλαισίου), με διαγραφή του προφίλ σας, με τη χρήση της σύνδεσης που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε διαφημιστικού e-mail (σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και το ενημερωτικό δελτίο) ή ανάλογα με τους τρόπους που καθορίζονται κατά καιρούς από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων επ' ευκαιρία της λήψης της συγκατάθεσης:

     a) Διαχείριση και απόκριση στα αιτήματά σας
Μπορείτε να αποφασίσετε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τη διαχείριση και την απόκριση, εκ μέρους της Barilla, σε αιτήματά σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες των διαφόρων εμπορικών σημάτων του ομίλου Barilla, καθώς και για τις διαφημίσεις, δηλ. για τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή (ενότητα «επικοινωνία» του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής). Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή της αποστολής των αιτημάτων. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να μην παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τον παραπάνω σκοπό, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του αιτήματός σας.

     b) Δραστηριότητες μάρκετινγκ
Μπορείτε να αποφασίσετε να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, δηλ. για εμπορικές κοινοποιήσεις, ακόμη και μέσω e-mail, sms και push notification, που αφορούν την αποστολή υλικού προώθησης και διαφήμισης για οποιοδήποτε εμπορικό σήμα του ομίλου Barilla ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή της εγγραφής στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή. Στην ενότητα του προσωπικού σας προφίλ που υπάρχει στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια μέσω των οποίων θέλετε να λαμβάνετε εμπορικές κοινοποιήσεις (για παράδειγμα, όλες ή ορισμένες μέσω e-mail, sms, ταχυδρομείου, push notification), καθώς και τα εμπορικά σήματα του ομίλου Barilla που σας ενδιαφέρουν.

     c) Δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ
Μπορείτε να αποφασίσετε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ, δηλ. για ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών ή/και επιλογών σας, καθώς και σύγκριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που υπάρχουν στις διάφορες βάσεις δεδομένων της Barilla ή που χρησιμοποιούνται από αυτήν, για παράδειγμα για τους σκοπούς της αποστολής εξατομικευμένων εμπορικών κοινοποιήσεων του περιεχομένου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, δημοσίευση διαφημιστικού πλαισίου και έρευνα στατιστικών στοιχείων. Είναι πολλές οι δραστηριότητες που μπορεί να συνεισφέρουν στη δημιουργία του προφίλ σας, για παράδειγμα, η συμμετοχή ή όχι σε εκδηλώσεις με έπαθλα, η αλληλεπίδραση με τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή, η αγορά προϊόντων διαφόρων εμπορικών σημάτων του ομίλου Barilla ή η δημοσίευση Συνεισφορών στις σελίδες των Κοινωνικών Δικτύων που αφορούν προϊόντα διαφόρων εμπορικών σημάτων του ομίλου Barilla. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή της εγγραφής στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή. 

     d) Διαχείριση και απάντηση των αιτημάτων σας
Μπορείτε να αποφασίσετε να εγγραφείτε, παραχωρώντας τη σχετική συγκατάθεσή σας, στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου που αφορά ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα του ομίλου Barilla. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή της εγγραφής στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου.

Επίσης, ακόμη και αν δεν παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας, η Barilla μπορεί να υποβάλλει σε επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους παρακάτω σκοπούς:
i) διαχείριση της εγγραφής σας στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ενεργοποίηση και τη χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών που προσφέρουν, με την αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή και τις ενότητες που περιλαμβάνουν (για παράδειγμα, πρόσβαση στις δεσμευμένες περιοχές του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής, καθώς και δημοσίευση από την πλευρά σας Συνεισφορών στις σελίδες των Κοινωνικών Δικτύων που αφορούν προϊόντα των διαφόρων εμπορικών σημάτων του ομίλου Barilla), συμπεριλαμβανομένης της αποστολής e-mail, των γνωστών e-mail «συναλλαγών» που συνδέονται με τη διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή και τη διατήρηση του λογαριασμού σας ενεργού (καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός συμβολαίου ή προσυμβατικών μέτρων),
ii) διαχείριση της ενδεχόμενης συμμετοχής σας σε εκδηλώσεις με έπαθλα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, της απονομής και της κοινοποίησης είτε της προσφοράς δωρεάν βαθμών και βαθμών bonus είτε της δυνατότητας συγκέντρωσής τους (μέσω της αποστολής e-mail, των γνωστών e-mail «συναλλαγών» που συνδέονται με την πιθανή συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια), καθώς και της απονομής βραβείων (καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός συμβολαίου ή προσυμβατικών μέτρων),
iii) διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία (λογιστικής, διοικητικής, φορολογικής φύσης κλπ.),
iv) διαχείριση ενστάσεων και πιθανών διαφορών (καθώς πρόκειται για νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων). 

 

Πώς υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να περιλαμβάνει οποιουδήποτε είδους διαδικασίες, μεταξύ των οποίων τη συλλογή, την εγγραφή, την οργάνωση, τη διατήρηση, τον έλεγχο, την επεξεργασία την τροποποίηση, την επιλογή, την εξαγωγή, τη σύγκριση, τη χρήση, τη διασύνδεση, τον αποκλεισμό, την κοινοποίηση, τη διαγραφή και την καταστροφή.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτοματοποιημένη κυρίως μορφή αλλά και έντυπη, με λογικά συστήματα που σχετίζονται αυστηρά με τους σχετικούς σκοπούς, μέσω βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών πλατφορμών που διαχειρίζονται η Barilla ή τρίτοι που ορίζονται για αυτόν τον σκοπό ως εξωτερικοί υπεύθυνοι της επεξεργασίας ή/και μέσω ενσωματωμένων συστημάτων πληροφοριών της Barilla και των προαναφερθέντων τρίτων ή/και ιστοτόπων web ή/και των εφαρμογών που ανήκουν ή που χρησιμοποιεί η Barilla.
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αξιολόγησε ως κατάλληλο το επίπεδο ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την απώλεια, την καταστροφή, την τροποποίηση, τη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, την τυχαία ή παράνομη πρόσβαση, την εσφαλμένη χρήση ή μεταβολή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Συγκεκριμένα: 
- υιοθέτησε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τους κινδύνους, 
- διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε διακομιστές που βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκό έδαφος, (για τους τρόπους μεταφοράς των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας»). Σε κάθε περίπτωση, οι διακομιστές υποβάλλονται καθημερινά σε μια προηγμένη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. 

Πού υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά κύριο λόγο στην έδρα του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και στον τόπο εγκατάστασης των υπεύθυνων επεξεργασίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων».

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών αναγκαιότητας και αναλογικότητας της επεξεργασίας, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει καθορίσει διάφορα χρονικά διαστήματα διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τους μεμονωμένους επιδιωκόμενους σκοπούς:

(i) με σκοπό τη διαχείριση της εγγραφής σας στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, καθώς και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ενεργοποίηση και τη χρήση από την πλευρά σας των προσφερόμενων υπηρεσιών, την αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή και τις ενότητες που περιλαμβάνουν, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυστηρά και επομένως για το μέγιστο χρονικό διάστημα όσο το προφίλ σας είναι ενεργό. Για λόγους ασφαλείας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αρχείου καταγραφής για να επαληθεύσουμε τη χρήση του λογαριασμού και, στην περίπτωση αδράνειάς σας για περίοδο άνω των 24 μηνών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επαλήθευση του ενδιαφέροντός σας να διατηρήσετε ενεργό τον λογαριασμό σας και θα σας αναφέρουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εκδηλώσετε το εν λόγω ενδιαφέρον. Στην περίπτωση απουσίας αδράνειας τις επόμενες 30 ημέρες, ο λογαριασμός σας θα ακυρωθεί. 
(ii) Για τους σκοπούς της διαχείρισης και της απόκρισης στα αιτήματά σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες των διαφόρων εμπορικών σημάτων του ομίλου Barilla, καθώς και με τη διαφήμιση, δηλ. τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή (ενότητα «επικοινωνία» του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής), τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυστηρά για την επεξεργασία του αιτήματός σας,
(iii) Για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, δηλ. για εμπορικές κοινοποιήσεις, ακόμη και μέσω e-mail, sms και push notification, που αφορούν την αποστολή υλικού προώθησης και διαφήμισης για οποιοδήποτε εμπορικό σήμα του ομίλου Barilla ή τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, εξαιρουμένων των στοιχείων επικοινωνίας, θα διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών.
(iv) Για τους σκοπούς της δημιουργίας προφίλ, δηλ. της ανάλυσης των καταναλωτικών συνηθειών ή/και επιλογών, καθώς και της σύγκρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που υπάρχουν στις διάφορες βάσεις δεδομένων της Barilla ή που χρησιμοποιούνται από αυτήν,  για παράδειγμα για τους σκοπούς της αποστολής εξατομικευμένων προωθητικών κοινοποιήσεων, της εξατομίκευσης του περιεχομένου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, της δημοσίευσης διαφημιστικού πλαισίου και της έρευνας στατιστικών στοιχείων, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συνεισφέρουν στη δημιουργία του προφίλ σας θα διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών.
(v) Για τους σκοπούς της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, εξαιρούμενων των στοιχείων επικοινωνίας, θα διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών. 
(vi) Για τους σκοπούς της διαχείρισης της πιθανής συμμετοχής σας σε εκδηλώσεις με έπαθλα, καθώς και των υποχρεώσεων διοικητικών και λογιστικών κανονισμών, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρηθούν για το διάστημα που διαρκεί κάθε εκδήλωση με έπαθλα και για το διάστημα που απαιτείται αυστηρά για την ολοκλήρωση των σχετικών δραστηριοτήτων.

(vii) Για τους σκοπούς της διαχείρισης και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία (λογιστικής, διοικητικής, φορολογικής φύσης κλπ.), τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυστηρά για αυτόν τον σκοπό.

(viii) Για τους σκοπούς της διαχείρισης ενστάσεων και πιθανών διαφορών, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυστηρά για αυτόν τον σκοπό και, σε κάθε περίπτωση, έως τις ισχύουσες προθεσμίες παραγραφής.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορούν να γνωστοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από:

(i) νομικά ή φυσικά άτομα που ενεργούν ως εξωτερικοί υπεύθυνοι επεξεργασίας και διεξάγουν δραστηριότητες outsourcing, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Barilla ή από εξωτερικούς υπεύθυνους επεξεργασίας της Barilla (μεταξύ των οποίων άτομα στα οποία έχουν ανατεθεί δραστηριότητες υποστήριξης, επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, προώθησης και πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, καθώς και διαφημιστές, διαφημιστικά γραφεία, πάροχοι υπηρεσιών IT, διαχειριστές του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής, διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφορμών, συνεργάτες, πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματικά ιατρεία),

(ii) υπάλληλοι ή/και συνεργάτες του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος), οι οποίοι, ενεργώντας υπό την άμεση επίβλεψη του τελευταίου, θα έχουν εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και

(iii) υπάλληλοι ή/και συνεργάτες των εξωτερικών υπεύθυνων επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος), οι οποίοι, ενεργώντας υπό την άμεση επίβλεψη των εξωτερικών υπεύθυνων επεξεργασίας, θα έχουν εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. 
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας πρέπει να κοινοποιηθούν από την Barilla σε συμβούλους με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους, ούτε θα διαδοθούν. Εάν καταχωρίσατε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο ψευδώνυμό σας ή/και εάν έχετε συνδέσει σε αυτό μια φωτογραφία σας, μπορεί ωστόσο να γίνει γνωστοποίηση των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας μέσω του Ιστοτόπου ή των Κοινωνικών Δικτύων.

Μεταφορά των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλ. εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν (και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) για να αποθηκευτούν στους διακομιστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Exaudi της Neodata, την οποία διαχειρίζονται ή χρησιμοποιούν η Barilla ή τρίτοι που έχουν οριστεί για αυτόν τον σκοπό ως εξωτερικοί υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η μεταφορά τίθεται σε εφαρμογή από την Barilla, κατόπιν σύναψης Τυπικών Συμβατικών Ρητρών που συμμορφώνονται με τα μοντέλα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους παρόχους διακομιστών ή/και υπηρεσιών, δηλ. επαλήθευση της εγγραφής του εξωτερικού υπεύθυνου επεξεργασίας στο πλαίσιο του συστήματος με την ονομασία «Privacy Shield». 

Ανήλικα άτομα

Τα ανήλικα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να παρέχουν πληροφορίες ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στην Barilla χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Απουσία αυτής της συγκατάθεσης, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του ανήλικου ατόμου στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή. Η Barilla καλεί τα άτομα που ασκούν τη γονική μέριμνα ανήλικων ατόμων να τα ενημερώσουν σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου και του Ιστού και να θέσουν σε εφαρμογή τις διαδικασίες που καθορίζονται στη φάση εγγραφής στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή αναφορικά με την εγγραφή στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνων επεξεργασίας

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλήρη λίστα των υπεύθυνων επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων». 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων («DPO»)

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων που έχει οριστεί από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είναι τα εξής: [email protected]  

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Η Νομοθεσία περί Ιδιωτικού Απορρήτου αναγνωρίζει σε εσάς, που ενεργείτε με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου, διάφορα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα να:

1. λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, και κοινοποίησή τους σε ευανάγνωστη μορφή, καθώς και πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας (με τη λήψη αντιγράφου τους) και στις σχετικές πληροφορίες (μεταξύ των οποίων, σκοποί επεξεργασίας, κατηγορίες και προέλευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή μπορούν να κοινοποιηθούν, χρονικό διάστημα διατήρησης (όταν είναι δυνατόν), δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν),
2. λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διόρθωση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και τη συμπλήρωση των ατελών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας,
3. διαγράψετε το προφίλ σας στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή και, σε κάθε περίπτωση, να λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή δεν υπάρχει πλέον η νομική βάση για την επεξεργασία τους,
4. λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την εξαίρεση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, για τους σκοπούς για τους οποίους τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν ακολούθως σε επεξεργασία,
5. λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον περιορισμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, μεταξύ άλλων, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους ή όταν είστε αντίθετοι με την επεξεργασία, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σχετικούς ελέγχους,
6. λάβετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε δομημένη μορφή, ευρείας χρήσης και με δυνατότητα ανάγνωσης από αυτόματη συσκευή, καθώς και να μεταδώσετε ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να επιτύχετε την απευθείας μετάδοση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια, στις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός συμβολαίου του οποίου αποτελείται συμβαλλόμενο μέρος,
7. ανακαλέσετε τη συγκατάθεση της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι της Barilla αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής ή γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή στέλνοντας στην Barilla μια επιστολή μέσω απλού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων». 

Επίσης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας παραβιάζει τη Νομοθεσία περί Ιδιωτικού Απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στις Αρχές Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χώρα διαμονής σας, όπου εργάζεστε ή όπου διαπιστώθηκε η πιθανή παραβίαση, ή να απευθυνθείτε στις Αρχές της εν λόγω χώρας, για να ζητήσετε πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται από τη Νομοθεσία περί Ιδιωτικού Απορρήτου.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Οποιαδήποτε στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με τις προσωπικές σας περιστάσεις, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), η οποία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη νόμιμου συμφέροντος του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα απέχει από την περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, εκτός εάν δείξει ότι υπάρχουν έγκυροι νόμιμοι λόγοι που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών σας, ή εάν είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση, την εκτέλεση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος δικαστικά.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ανάκλησης εκ μέρους σας της συγκατάθεσης για την επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ, έχετε δικαίωμα να προβάλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου/της Εφαρμογής ή στέλνοντας ένα e-mail στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Στην περίπτωση εναντίωσης από την πλευρά σας στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμία επεξεργασία των δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – COOKIE

Τα cookie είναι γραμμές κειμένου που λειτουργούν ως πληροφοριακοί δείκτες που στέλνονται από διακομιστή (στην περίπτωση αυτή, από αυτόν του Ιστοτόπου) στη συσκευή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου) τη στιγμή πρόσβασης σε μια δεδομένη σελίδα ενός ιστοτόπου. Τα cookie, τα οποία μπορούν να ρυθμίζονται ακόμα και από ιστοτόπους διαφορετικούς από αυτούς που επισκέπτεται ο χρήστης («cookie τρίτων»), απομνημονεύονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και διαβιβάζονται στον διακομιστή που τα έχει δημιουργήσει, κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ίδια σελίδα στο Διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, τα cookie επιτρέπουν ή/και διευκολύνουν την πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες για τη βελτίωση της περιήγησης του χρήστη (ή επιτρέπουν την απομνημόνευση των σελίδων που επισκέπτεται και άλλων συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα σελίδες που συμβουλεύεται πιο συχνά, σφάλματα σύνδεσης κ.λπ.) ή επιτρέπουν δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ. Συνεπώς, για μια άνετη και πλήρη χρήση ενός ιστοτόπου, θα ήταν σκόπιμο ο χρήστης να διαμορφώνει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε να αποδέχεται τη λήψη τέτοιων cookie.

Συχνά, τα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα ώστε να αποδέχονται αυτόματα τα cookie. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να τροποποιούν την προκαθορισμένη ρύθμιση, ώστε τα cookie να απενεργοποιούνται ή να ακυρώνονται (κατά περίπτωση ή άπαξ διαπαντός), με συνέπεια, όμως, η βέλτιστη χρήση κάποιων περιοχών του ιστοτόπου να ενδέχεται να εμποδιστεί. Είναι, επίσης, δυνατό να ελέγχετε τις μεθόδους και τις τυπολογίες των cookie που έχει απομνημονεύσει το πρόγραμμα περιήγησής σας, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του για τα cookie.

Χαρακτηριστικά και σκοποί των cookie

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες cookie, τα οποία μπορεί να ανήκουν στην Barilla ή σε τρίτους.

   I. Τεχνικά cookie και cookie λειτουργίας:

a) Τεχνικά cookie ή «technical cookie»:

Διευκολύνουν την περιήγησή σας στον Ιστότοπο και τη χρήση των λειτουργιών του. Ανάμεσα στα τεχνικά cookie, ξεχωρίζουμε τα βασικά cookie, τα λεγόμενα και «strictly necessary» (απολύτως απαραίτητα), τα οποία επιτρέπουν λειτουργίες χωρίς τις οποίες δεν θα είναι εφικτή η πλήρης χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και τα cookie απόδοσης ή «performance cookie», τα οποία επιτρέπουν τη βελτίωση των λειτουργιών του Ιστοτόπου.

b) Cookie λειτουργίας ή «functionality cookie»:

Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που έχετε κάνει (για παράδειγμα, γλώσσα ή γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να τις προτείνει ξανά σε κάθε επόμενη πρόσβαση ώστε να παρέχει καλύτερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά περιεχομένου που είναι παρόμοιο με αυτό που έχετε ζητήσει στο παρελθόν).

   II. Cookie κατάρτισης προφίλ:

Χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκδηλώσατε.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν διαφημίσεις και υπηρεσίες που πιθανώς να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά σας, καθώς και για τη δημιουργία μοναδικών προφίλ για το γούστο, τις προτιμήσεις και τις καταναλωτικές επιλογές σας, όπως έχουν προκύψει κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο ή μέσω της σύγκρισης των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήσατε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τον περιορισμό της εμφάνισης συγκεκριμένης διαφήμισης ή για τη μείωση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας από τη συχνότητα προβολής της σχετικής διαφήμισης.

Περιγραφή των τρόπων συγκατάθεσης στην εγκατάσταση των cookie

Κατά την πρώτη πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα βρείτε ένα μπάνερ με σύντομο ενημερωτικό σημείωμα που περιέχει τον σύνδεσμο για το παρόν εκτεταμένο ενημερωτικό σημείωμα, όπου θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα cookie που έχει εγκαταστήσει ο Υπεύθυνος ή τρίτοι.

Σε αυτό το εκτεταμένο ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κατηγοριών cookie και θα έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε ελεύθερα ποια cookie θα επιτρέψετε.

Για τη χρήση των τεχνικών και αναλυτικών cookie, δεν ζητείται η συγκατάθεσή σας. Θα μπορείτε, ωστόσο, να τα απενεργοποιείτε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Πώς να ενεργοποιήσετε και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας».

Αντιθέτως, όσον αφορά τη χρήση των cookie κατάρτισης προφίλ, που είναι χρήσιμα για να σας στέλνουμε διαφημίσεις και υπηρεσίες που ακολουθούν το γούστο, τις προτιμήσεις και τις καταναλωτικές επιλογές σας, ζητείται η συγκατάθεσή σας.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookie, συμπεριλαμβανομένων των cookie κατάρτισης προφίλ. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie, ακόμα και να αρνηθείτε τη συγκατάθεση στη χρήση οποιουδήποτε cookie (συμπεριλαμβανομένων των cookie που εγκαθίστανται από τρίτους) στον πίνακα που ακολουθεί.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα cookie που εστάλησαν στο πρόγραμμα περιήγησης σας κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ο πίνακας ενημερώθηκε στις 22/05/2018; ενδεχόμενες ενημερώσεις θα δημοσιεύονται πάντα στη σελίδα αυτή.

Cookie της Barilla

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Cookie τρίτων

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

Ακολούθως, αναφέρονται σύνδεσμοι για ενημερωτικά σημειώματα και φόρμες δήλωσης της συναίνεσης τρίτων, ανεξάρτητων υπεύθυνων επεξεργασίας, μέσων των οποίων θα έχετε τη δυνατότητα να συλλέγετε σημαντικές πληροφορίες, να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τέτοια cookie.

Google Analytics

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookie, δηλαδή αρχεία κειμένου που απομνημονεύονται από τον υπολογιστή σας ώστε να συνεχίσει να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookie για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου θα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google, όπου και θα απομνημονεύονται. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, να καταρτίσει αναφορές για τις δραστηριότητες στον Ιστότοπο και να παράσχει επιπλέον υπηρεσίες στον διαχειριστή του Ιστοτόπου που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και του Διαδικτύου. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP που μεταδίδεται μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο περιβάλλον της Google Analytics με άλλα δεδομένα που κατέχει. Μπορείτε να εμποδίσετε την απομνημόνευση των cookie, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά αυτό ενδέχεται να καταστήσει λιγότερο προσωποποιημένες τις λειτουργίες του Ιστοτόπου βάσει των προτιμήσεών σας. Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιεί η Google Analytics, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; μπορείτε, επίσης, να εμποδίσετε την καταχώρηση από την Google των δεδομένων που έχουν παραχθεί από τα cookie και σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, πραγματοποιώντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο (plug-in) του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google ως ανεξάρτητο υπεύθυνο επεξεργασίας με τις μεθόδους και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics και διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el.

Κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης

Ο Υπεύθυνος χρησιμοποιεί στον Ιστότοπο κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης.
Τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης είναι ψηφιακά κουμπιά ή σύνδεσμοι άμεσης σύνδεσης με τις πλατφόρμες των Κοινωνικών Δικτύων που εμφανίζονται σε κάθε «κουμπί».

Με ένα κλικ σε τέτοιους συνδέσμους θα έχετε τη δυνατότητα απευθείας αλληλεπίδρασης με τους λογαριασμούς (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης) του Υπεύθυνου. Οι διαχειριστές των Κοινωνικών Δικτύων στους οποίους παραπέμπουν τα κουμπιά είναι αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των πλατφορμών των Κοινωνικών Δικτύων και με τους τρόπους διαχείρισης και απενεργοποίησης των σχετικών cookie θα μπορείτε να βρείτε στις πλατφόρμες των Κοινωνικών Δικτύων.

Πώς να ενεργοποιήσετε και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

Μπορείτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, η πράξη αυτή ενδέχεται να καταστήσει λιγότερο αποτελεσματική ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες ή σελίδες του Ιστοτόπου.
Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε τις μεθόδους που προσφέρονται από τα κύρια προγράμματα περιήγησης προκειμένου να αποκλείσετε την αποδοχή των cookie: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/cookies-plhrofories-poy-apo8hkeyoyn-oi-istoselides
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

Επιπλέον μέθοδοι απενεργοποίησης των αναλυτικών cookie και των cookie κατάρτισης προφίλ:

Πέρα από την απενεργοποίηση ή/και ακύρωση των cookie μέσω των σχετικών ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή/και να ακυρώσετε τα μεμονωμένα αναλυτικά cookie και cookie κατάρτισης προφίλ, αποκτώντας πρόσβαση στους ακόλουθους ιστοτόπους:
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en για την απενεργοποίηση του Google Analytics
- www.youronlinechoices.eu, ιστότοπος που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης (EDAA), για την ακύρωση των άλλων cookie για χρήστες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
- http://www.aboutads.info/choises/, για την ακύρωση των άλλων cookie για χρήστες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Υπεύθυνος δεν διαχειρίζεται τους ιστοτόπους αυτούς και, επομένως, δεν φέρει καμία ευθύνη για το σχετικό περιεχόμενο.

 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BARILLA

Barilla Hellas Α.Ε.
Παραδείσου 2 
151 25 Μαρούσι
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma 
Italy