ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Homepage

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα αυτής της ιστοσελίδας/εφαρμογής (ο «Δικτυακός Τόπος») και/ή οποιαδήποτε αίτηση πληροφοριών ή υπηρεσιών από τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου θα μπορούσε να υπόκειται στην εισαγωγή προσωπικών δεδομένων των οποίων η επεξεργασία από την Barilla Hellas Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Τροφίμων με έδρα στην Αθήνα Αττικής, οδός Πάππου 26 και Ακράγαντος («Barilla Hellas» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας ») υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα εκτελείται σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 Προστασία Του Ατόμου Από Την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( «Νόμος 2472/1997 »).

Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να επιτρέπουν στους χρήστες να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Barilla Hellas επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα ακόμη και πριν αποκτήσουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματα του Δικτυακού Τόπου και παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι χρήστες θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να διαβάσουν αυτές τις πληροφορίες προτού παράσχουν προσωπικά δεδομένα με την συμπλήρωση των συγκεκριμένων φορμών στα διάφορα τμήματα του Δικτυακού Τόπου.

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων

Ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών που έχουν πρόσβαση στις διάφορες ενότητες του Δικτυακού Τόπου, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τους χρήστες, μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικών φορμών, ή όσα συλλέγονται αυτόματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

a) για την παροχή και διαχείριση της ποικιλίας των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και εκπλήρωσης των αιτημάτων των χρηστών σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.
b) για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των χρηστών σχετικά με τα προϊόντα Barilla, τη διαφήμιση ή σχετικά με το Δικτυακό Τόπο (ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον Δικτυακό Τόπο).

Μέθοδος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διεξάγεται, κατά βάση, με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διαδικασίες που σχετίζονται αυστηρώς με τους ανωτέρω στόχους.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υιοθετήσει μια μεγάλη ποικιλία μέτρων ασφαλείας για να σας προστατεύσει από τον κίνδυνο απώλειας, κατάχρησης ή αλλοίωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων βάσει της παρ. 3 του άρθρου 10 του Νόμου 2472/1997. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων που καθορίζεται από τα πρότυπα AES και τα πρωτόκολλα προστατευμένης μετάδοσης δεδομένων γνωστά ως HL7 και HTTPS. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκεύονται σε διακομιστές Δικτυακών Τόπων που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διακομιστές υπόκεινται σε προηγμένο σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης καταστροφών.

Φύση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά είναι εν μέρει απαραίτητη (δηλαδή για τα δεδομένα των οποίων τα πεδία φέρουν αστερίσκο) προκειμένου η Barilla Hellasνα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του χρήστη όσον αφορά τις λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου. Η αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τις αιτούμενες υπηρεσίες- ή η μερική ή εσφαλμένη παροχή- θα καταστήσει αδύνατη τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων, ενώ η αποτυχία παροχής προαιρετικών (πλήρως, μερικώς ή με εσφαλμένο τρόπο) προσωπικών δεδομένων δεν θα παρεμποδίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για τους σκοπούς που επιτρέπονται από το Νόμο 2472/1997, και σε κάθε περίπτωση ακυρώνονται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Εκτός από τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τους χρήστες (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, κλπ), κατά τη σύνδεση του χρήστη στον Ιστότοπο, τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που εμπλέκονται στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, υποβάλλουν ή / και αποκτούν εμμέσως κάποιες πληροφορίες που ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Η μετάδοση αυτών εμπεριέχει τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου (όπως για παράδειγμα και χωρίς να περιορίζεται μόνο σ’αυτά, τα λεγόμενα «cookies»(όπως διευκρινίζεται κατωτέρω), τις «IP» διευθύνσεις, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον Ιστότοπο, τις «URL» διευθύνσεις των απαιτούμενων πόρων, τον χρόνο του αίτηματος στο διακομιστή).

Χρήση των cookies

Τα cookies είναι γραμμές κειμένου, οι οποίες λειτουργούν ως δίαυλοι του υπολογιστή που αποστέλλονται από έναν εξυπηρετητή (σε αυτή την περίπτωση, ο διακομιστής του παρόντος Δικτυακού Τόπου) στη συσκευή του χρήστη (γενικά κατά την περιήγησή του στο Διαδίκτυο), όταν αυτός / αυτή αποκτά πρόσβαση σε μια δεδομένη σελίδα ενός Ιστότοπου. Τα cookies αποθηκεύονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και αναμεταδίδονται στο διακομιστή που τα δημιουργεί, κάθε φορά που ο χρήστης έχει πρόσβαση στην ίδια σελίδα στο Διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, τα cookies επιτρέπουν ή / και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του Διαδικτύου, ώστε να βελτιωθεί η πλοήγηση του χρήστη, ή να επιτραπεί η αποθήκευση των σελίδων που επισκέφθηκε ο χρήστης και άλλες ειδικές πληροφορίες, όπως σελίδες που προβάλλονται πιο συχνά, σφάλματα σύνδεσης, κ.λπ. Ως εκ τούτου, για τη διευκόλυνση και την πλήρη χρήση αυτού του ιστότοπου, θα ήταν σκόπιμο οι χρήστες να διαμορφώνουν τον περιηγητή τους ώστε να δέχονται τη λήψη αυτών των cookies.

Τα προγράμματα περιήγησης είναι συχνά ρυθμισμένα ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την προεπιλεγμένη ρύθμιση ώστε να απενεργοποιήσουν ή να διαγράψουν τα cookies (κάθε φορά ξεχωριστά ή μόνιμα), έχοντας ως αποτέλεσμα να προληφθεί η βέλτιστη χρήση κάποιων περιοχών του Δικτυακού Τόπου. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να ελέγξουν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και τα είδη των cookies που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης τους, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης τους.

Τύποι και διαχείριση των cookies

a) Τεχνικά cookies:

(i) Απολύτως αναγκαία cookies:

είναι απαραίτητα για την πλοήγηση σε έναν Ιστότοπο και τη χρήση των λειτουργιών του, για παράδειγμα καθιστούν δυνατή την ορθή προβολή του Ιστότοπου ή παρέχουν πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση αυτών των cookies αποτρέπει τέτοιου είδους δραστηριότητες.

(ii) Απόδοση των cookies:

συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ιστότοπου στην αντιμετώπιση των αιτημάτων από ανώνυμους χρήστες, με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών του Ιστότοπου.Για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται πιο συχνά ο χρήστης και αν υπήρχαν τυχόν σφάλματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των ιστοσελίδων.

(iii) Λειτουργικότητα των cookies:

επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη και να τις αναπαράγει στις επόμενες προσβάσεις προκειμένου να παρέχονται καλύτερες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες: για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προτείνουν περιεχόμενα παρόμοια με αυτά που έχουν ήδη ζητηθεί από τον χρήστη παλαιότερα.

Στόχος των cookies:

χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν στους χρήστες διαφήμιση που είναι δυνητικά κοντά στα ενδιαφέροντά τους, όπως αυτές ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να περιορίσουν τη διανομή μιας δεδομένης διαφήμισης, ή για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας βάσει της συχνότητας εμφάνισης της σχετικής διαφήμισης. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να παρέχονται από τρίτους, επίσης εξ ονόματος των διαφημιζόμενων. Οι χρήστες μπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν αυτά τα cookies εκφράζοντας την συναίνεση τους ( «opt-in»), πριν από την παροχή των cookies.

Απενεργοποίηση cookie ('opt-out'):

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπει ότι οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookies που έχουν ήδη χορηγηθεί («opt-out»). Η εξαίρεση προβλέπεται για τα αποκαλούμενα «τεχνικά cookies» , καθώς και για τα cookies που δεν αποτελούν μέρος των «τεχνικών cookies» που έχουν γίνει προηγουμένως αποδεκτά ( «opt-in») από το χρήστη.

Βάσει αυτής της διάκρισης, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην απενεργοποίηση ή / και τη διαγραφή των cookies ("opt-out") μέσω των αντίστοιχων ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και την απενεργοποίηση ή / και τη διαγραφή των μεμονωμένων μη τεχνικών cookies που παρέχονται από τρίτους χρήστες έχοντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης (EDAA) στη διεύθυνση www.youronlinechoices.eu .

Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει την αποδοχή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να το κάνει λιγότερο αποτελεσματικό ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή σελίδες του Δικτυακού Τόπου. Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους τα κύρια προγράμματα περιήγησης προσφέρουν την αποτροπή της αποδοχής των cookie πλοήγησης:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Άτομα που επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται μόνο για τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες των τμημάτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας , οι οποίοι, ενεργώντας υπό την άμεση εποπτεία του τελευταίου, διορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ως άτομα αρμόδια για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 10 του Νόμου 2472/1997 , και λαμβάνουν, στο εν λόγω πλαίσιο, τις κατάλληλες οδηγίες περί λειτουργίας. Το ίδιο ισχύει (με τα αρμόδια άτομα που διορίζονται από τους Υπεύθυνους επεξεργασίας) και για τους υπάλληλους ή τους συνεργάτες.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε τρίτους (για παράδειγμα, σε τρίτους που εκτελούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης για λογαριασμό της Barilla Hellas) που έχουν οριστεί ως Εκτελούντες την Επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Κοινοποίηση ή διάδοση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Τα προσωπικά δεδομένα Χρήστη δεν θα αποκαλύπτονται ούτε θα κοινοποιούνται σε τρίτους.

Ανήλικοι

Ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει πληροφορίες που προορίζονται άμεσα για ανηλίκους. Οι ανήλικοι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα στη Barilla Hellas χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Ως εκ τούτου, η Barilla Hellas καλεί όλους όσους ασκούν τη γονική μέριμνα σε ανηλίκους να τους ενημερώνουν για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ενδεχομένως αναφέρονται σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει η Barilla Hellas για τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων χρηστών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Barilla Hellas Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Τροφίμων με έδρα στην Αθήνα Αττικής, οδός Πάππου 26 και Ακράγαντος.

Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι η SoftJam SpA, με έδρα στη Γένοβα (Ιταλία), Via Piave 7, 16145 για τη διαχείριση και διαμόρφωση των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται ο Δικτυακός Τόπος.

Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει την πλήρη λίστα των εκτελούντων την επεξεργασία στέλνοντας ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων των σχετικών προσωπικών δεδομένων μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον Δικτυακό Τόπο.

Δικαιώματα του χρήστη σύμφωνα με ταάρθρα 12 και 13 του Νόμου2472/1997

«Άρθρο 12 Δικαίωμα πρόσβασης»

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και τις πηγές προέλευσής τους,

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,

γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του,

δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη βοήθεια ειδικού,

ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Νόμου2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και

στ) την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση ε, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

«Άρθρο 13 Δικαίωμα εναντίωσης»

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματα που περιγράφονται στα άρθρα. 12 & 13 του Νόμου 2472/1997

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή, να ασκεί τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα. 12 και 13 του Νόμου 2472/1997 στέλνοντας ένα μήνυμα/αίτηση στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων των σχετικών προσωπικών δεδομένων μέσω του τμήματος «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον Δικτυακό Τόπο.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης και των άλλων γλωσσικών εκδόσεων αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου, υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.

 


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BARILLA

Barilla Hellas Α.Ε.
Πάππου 26 & Ακράγαντος
104 42 Αθήνα
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma 
Italy

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησής σας πιο εύκολη. Με το κλείσιμο αυτού του μηνύματος, την περιήγηση στη σελίδα, ή κάνοντας κλικ σε κάποιο στοιχείο μέσα σε αυτή, συμφωνείτε στη χρήση των cookies. Για να αποκρύψετε αυτό το μήνυμα κάντε κλικ στο «ΟΚ». Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή πως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας πατήστε εδώ.