Nama bezbednost sosova značI sve. Vredna je više od 100.000 testova.

Nazad na kvalitet I bezbednost

10 hiljada analiza ulaznih sirovina, 100 hiljada provera proizvoda i skoro 2 hiljade provera ambalaže: ukupno više od 112 hiljada kontrola. Za najveću bezbednost u svakoj teglici.

PROVEREN KVALITET…

Redovno proveravamo dobavljače sirovina i poluproizvoda i tako pratimo da li je njihov kvalitet uvek na našem nivou.

... U SVAKOM TRENUTKU

Posećujemo ih i u periodima pre berbe i obavljamo redovne provere tokom prerade.

SVAKA IMA SVOJU KONTROLU

Primenjujemo specifične planove kontrole za svaku pojedinu sirovinu zavisno od količina koje trošimo.

NIŠTA NE PREPUŠTAMO SLUČAJU

Prilikom preuzimanja svake isporučene sirovine prvo obavljamo higijenski pregled, a zatim slede organoleptička ocena uzoraka svake serije i različite analize hemijskih i fizičkih svojstava.

TEHNOLOGIJA? U SLUŽBI KVALITETA

MES, odnosno Manufacturing Execution System nam omogućuje da elektronski pratimo sve faze procesa proizvodnje sosova.

PROVEREN KVALITET

Proveravamo stepen kiseline, probamo uzorke različitih sosova i tako otkrivamo eventualne neodgovarajuće ukuse i mirise.


SVE ŠTO JE DOBRO U NAŠIM SOSOVIMA I NIŠTA DRUGO

Kad napunimo tegle, proveravamo da li su hermetički zatvorene i uveramo se da u njima nema stranih tela. Tek u toj fazi naši sosovi mogu da izađu iz pogona.

I PREVOZ MORA DA BUDE BESPREKORAN

Još zadnja kontrola tokom utovara: proveravamo stepen higijene i čistoće u svim vozilima i kontejnerima da bi u vaše domove isporučili samo najbolje.