PROVERE TESTENINE? SAMO NA GOTOVIM PROIZVODIMA SVAKE GODINE IH OBAVIMO NA HILJADE

Nije reč samo o zakonodavstvu ili poštovanju drugih propisa, reč je o našem načinu rada, našem pristupu kvalitetu.

NIKAD DOSTA PROVERA

 
Na sirovinama obavljamo 75 hiljada analiza, a na gotovim proizvodima 200 hiljada provera.

CILJ: BEZBEDNA ISPORUKA

 

Imamo 70 službenika, 20 u Italiji i 50 u inostranstvu, koji se isključivo bave kontrolom kvaliteta. Svakog novog dobavljača testiramo i proveravamo njegovo poslovanje, a redovno proveravamo i najpouzdanije partnere.

OD MLINA DO GOTOVOG PROIZVODA – NIŠTA NE SMEMO PROPUSTITI

 

Proveravamo svako vozilo koje dolazi u mlin, kao i sirovine i ambalažni materijal koji se unose u pogon. Obavljamo hemijske i fizičke analize u svakoj seriji mlevenja i proveravamo celokupan proizvodni proces.

PROIZVODE PRATIMO I NA PUTU


Proveravamo i skladišne centre u kojima se uveravamo da se naši proizvodi pravilno čuvaju. Takođe pregledamo sva vozila i kontejnere pre nego što u njih utovarimo završne proizvode.
I bezbedno ih isporučimo na vaše stolove.