Naši proizvodi ne sadrže gmo organizme

Nazad na sirovine

Naš pristup kvalitetu počinje pažljivim izborom dobavljača i sirovina.

PRECIZNI OD SAMOG POČETKA

Proizvođači koji rade za preduzeće Barilla upotrebljavaju isključivo seme i biljke koji ne potiču od genetski modifikovanih organizama.

PROVERAVAMO KVALITET, I ONAJ KOJI VEĆ IMA CERTIFIKAT

Isporučena pšenica već ima certifikat dobavljača, ali mi ipak uzimamo uzorke i dodatno ih proveravamo.

PRATIMO DOBAVLJAČE. KORAK PO KORAK

 

Svoje dobavljače poluproizvoda od paradajza i bosiljka proveravamo na poljima, tokom berbe i tokom prerade u njihovim pogonima.

IMAMO POVERENJA U PARTNERE. UPRKOS TOME IH PAŽLJIVO PRATIMO

Redovno proveravamo i dugoročne partnere. Tako obnavljamo poverenje.