Cerez Politikası

Ana Sayfa

İçerenköy Mah Aşkent Sokak, Kosifler İş Merkezi No.3A K:6, Ataşehir, 34752 İstanbul, Türkiye adresinde faaliyet gösteren Barilla Gıda A.Ş. Genel Merkez, Veri Sahibi olarak, [email protected] (bundan böyle “Barilla” olarak anılacaktır) 679/2016 AB Yönetmeliği (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) ve kişisel verilerin geçerli süre boyunca korunmasına ilişkin ulusal mevzuat (bundan böyle “Gizlilik Mevzuatı” olarak anılacaktır) uyarınca, web sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) kullanıcılarına (bundan böyle “İlgili Taraflar” olarak anılacaktır) dair ve çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin (bundan böyle “Veriler” olarak anılacaktır) bu bildirimde belirtilen şekilde ve amaçlarla işleneceğini bildirir.

 

1.           VERİ DENETLEYİCİSİ VE MÜŞTEREKLERİ

 

Barilla, bu site aracılığıyla çerezler yoluyla toplanan verilerin veri denetleyicisidir; Örneğin, Facebook sayfasına yeniden yönlendirme için sayfadaki Insight düğmesi gibi münhasıran Facebook İşletme Araçları ile ilgili olarak, Barilla ve merkezi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde faaliyet gösteren Facebook Ireland Limited, ilgili tarafların tercihlerine göre ziyaret edilen web siteleri arasındaki etkileşim seviyesini ölçmek ve hedefli reklam sağlamak için belirli bir Ortak Mülkiyet Sözleşmesi temelinde ortak veri denetleyicileri olarak hareket eder.

Facebook Ireland'ın atıfta bulunduğu yasal dayanak ve veri sahibinin Facebook Ireland’a karşı haklarını nasıl kullanacağı da dahil olmak üzere, Facebook Ireland'ın Verileri nasıl işlediğine dair daha fazla bilgiye https://www.facebook.com/about/privacy adresindeki Facebook Ireland Veri Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

2.           VERİLER: ÇEREZLER

3. ÇEREZLERİN KONTROL EDİLMESİ VE SİLİNMESİ

 

Gerekli oldukları için teknik çerezlere ve performans çerezlerine dair açık bir onay istenmez.

İşlevsel çerezler ve profil oluşturma çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Doğrudan Başlıktan “Çerezleri kabul et” düğmesine tıklayarak çerezlerin kullanımına izin verebilirsiniz.

İlk erişiminizde veya tarayıcı önbelleğini temizledikten sonra, aşağıdaki olasılıkları gösterecek olan çerezler başlığı görüntülenir:

  • “Çerezleri kabul et” düğmesine tıklayarak işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerini kabul etmek,
  • Sağ üstteki “Çerezleri reddet” seçeneğine tıklayarak işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerinin kullanılmasını reddetmek, bu şekilde başlığı kapatmak ve yalnızca kesinlikle gerekli olan teknik çerezleri ve performans çerezlerini kabul etmek,
  • Bu çerez politikasında belirtilen her bir çerez kategorisi için tercihlerinizi “Yönet” seçeneğine tıklayarak yönetmek.

 

Daha sonra, önbelleği temizleyerek veya Sitenin alt kısmındaki “Yönet” bağlantısı aracılığıyla yapılandırma panelini çağırarak istediğiniz zaman onaylarınızı iptal edebilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

 

  • Google Analytics

Bu Site, çerezler aracılığıyla Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Site kullanımınız hakkında çerezler tarafından toplanan bilgiler, saklanacakları bir Google sunucusuna iletilir. Google bu bilgileri Site kullanımınızı analiz etmek, Sitedeki faaliyetler hakkında raporlar hazırlamak, Sitenin kullanımı ve İnternet kullanımı ile ilgili olarak Site yöneticisine ek hizmetler sağlamak için kullanacaktır. Google, Google Analytics bağlamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresini Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak ve tarayıcı yazılımınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ama bu, Sitenin işlevlerini tercihlerinize göre daha az kişiselleştirilmiş hale getirebilir. Google Analytics tarafından yürütülen veri işleme faaliyetleri hakkında aşağıdaki adresten bilgi alabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Siteyi kullandığınızda, verilerinizin Google Analytics'in kullanımına ilişkin aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen Google gizlilik politikasında belirtilen şekilde ve amaçlarla bağımsız bir veri denetleyicisi olarak Google tarafından işlenmesine onay vermiş olursunuz: https: // policy.google.com/technologies/partner-sites.

Anonimleştirilmiş Google çerezleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://support.google.com/analytics/answer/2763052 bağlantısını ziyaret edin.

 

4. VERİLERİN SAĞLANMASI

Teknik ve performans çerezleri aracılığıyla toplananlar hariç olmak üzere, çerezler aracılığıyla verilerin sağlanması, İlgili Tarafların onayına dayalı olarak gerçekleşir ve isteğe bağlıdır. Kabul edilmemesi durumunda, kullanıcı başlığın “Çerezleri reddet” düğmesine tıklayabilir ve ilgili taraflar Sitede gezinmeye devam edebilir, ancak Barilla reklam amaçlı, hatta kişiselleştirilmiş çerezler bile yükleyemez. İlgili Taraflar “Çerezleri kabul et” düğmesine tıklayarak işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerinin kurulmasına izin verir. İlgili Taraflar, Sitenin alt kısmındaki “Yönet” bağlantısı aracılığıyla seçimlerini istedikleri zaman yeniden görüntüleyebilir.

 

5. VERİLERİN SAKLANMASI

Veriler, ilgili saklama koşullarını içeren tablolara atıfta bulunulması gereken her bir ayrılmış çerez kategorisi tarafından öngörülen süre boyunca saklanacaktır.

Özellikle, azaltılmış kimlik belirleme gücüne sahip teknik çerezler ve anonimleştirilmiş performans çerezleri her zaman etkindir ve devre dışı bırakılamaz. Bu nedenle, teknik çerezlerin ve performans çerezlerinin geçerlilik süresi sona erdiğinde yeni çerezler otomatik olarak kaldırılacaktır.

İşlevsellik ve profil oluşturma çerezleri ise her zaman devre dışı kalır ve yalnızca İlgili Tarafların “Çerezleri kabul et” düğmesi aracılığıyla açıkça onay vermesi ile etkinleşir veya “Çerezleri reddet” düğmesi aracılığıyla devre dışı bırakması halinde kaldırılabilir. Önemli değişiklikler yapılmadıkça (örneğin, üçüncü şahısların listesi) veya Veri Sorumlusu, cihazda bir çerezin zaten saklanıp saklanmadığını veya 6 ay geçip geçmediğini bilemezse, başlık yeniden önerilmez.

 

6. VERİLERİN İŞLENMESİ, İLETİLMESİ, YAYILMASI

Verilerin işlenmesi, bu amaçla Veri Sorumlusu olarak atanan veya verilerin işlenmesi ile görevlendirilen Barilla personeli tarafından gerçekleştirilir. Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için toplanan Veriler, bu amaçla Veri Sorumlusu olarak atanan veya duruma göre kendilerine verilerin sahibi olduğu bildirilen üçüncü şahıslar tarafından ve tam olarak: i) yukarıda belirtilen amaçlar için Barilla grubuna ait şirketler; ii) ilgili taraflarca Sitede gezinmeye izin vermek için bağlantılı ve araçsal hizmetler sunan şirketler, kuruluşlar, dernekler; iii) kamu idareleri tarafından da kurumsal işlevlerini kanun ve yönetmeliklerle belirlenen sınırlar içinde yerine getirmeleri amacıyla işlenecektir.

Bunun yanı sıra Veriler, değerlendirme taleplerini takip etmek için veya yasaların açıkça gerektirdiği durumlarda Kamu Kuruluşlarına, Adli Makamlara, Kanun Uygulayıcı Kurumlara, bağımsız veri denetleyicileri gibi davranacak olan erişilebilir hale getirilebilir, iletilebilir ve aktarılabilir.

Yöneticiler ve bağımsız veri sorumluları olarak verileri işleyen kişilerin tam ve güncel listesi, talep üzerine, Veri Denetleyicisinin bu çerez politikasının başında belirtilen e-posta adresine yazılı olarak temin edilebilir.

 

7. DİĞER SİTELERE YÖNLENDİRME

Barilla Sitesi, Sosyal Ağ işlevlerini doğrudan web sitesine dahil etmenize olanak sağlayan özel araçlar kullanır (örneğin, Facebook'un “Insight” işlevi). Sayfadaki Insights, kullanıcılar Sayfalar ve bağlantılı içerikler ile etkileşim kurduğunda Facebook sunucuları tarafından kaydedilen belirli etkinlikler tarafından oluşturulan genel istatistiklerdir. Bu etkinlikler, belirli bir etkinliğe dayalı olarak aşağıdakiler gibi farklı verilerden oluşur:

Sitemizin bir sayfasını ziyaret ettiğinizde ve Facebook Ürünlerini (“Sayfalar” dahil) kullandığınızda IP adresleri, işletim sistemi, tarayıcı türü, dil ayarları, çerez verileri gibi ilgili bilgiler tarayıcıdan doğrudan sosyal ağ platformuna (bu durumda Facebook) iletilir ve onun tarafından saklanır.

Sosyal ağ platformu tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve saklanmasının amaçları, türü ve yöntemleri ile ilgili ve haklarınızı nasıl kullanacağınıza dair bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik politikasına bakın: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

8. AB DIŞINA VERİ TRANSFERİ

Veri Sorumlusu, Kişisel Verileri Avrupa Birliği dışına aktarabilir. Bu amaçla, Veri Denetleyicisi gizlilik mevzuatı uyarınca veri aktarımlarının etkisini değerlendirir ve varsa en uygun garantileri (örneğin, yeterlilik kararları veya standart sözleşme maddeleri) kabul eder.

Üçüncü taraf çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin aktarımı hakkında bilgi için lütfen üçüncü tarafların web sitelerinde yayınlanmış olan gizlilik politikalarına bakın. Üçüncü tarafların listesine “Yönet” düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

9. TARAYICILARINIZDA ÇEREZLERİ MANUEL OLARAK ETKİNLEŞTİRME VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMA

İlgili Taraflar, doğrudan Başlıktan “Çerezleri kabul et” düğmesine tıklayarak işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerinin kullanılmasına izin verebilir veya Başlık içindeki, aynı zamanda üçüncü şahısların listesine atıfta bulunan “Yönet” bağlantısı aracılığıyla hangi işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerine onay vereceklerini seçebilir.

 

İlgili Taraflar, doğrudan Başlıktan “Çerezleri reddet” düğmesine tıklayarak işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerinin kullanılmasını reddedebilir veya Başlık içindeki, aynı zamanda üçüncü şahısların listesine atıfta bulunan “Yönet” bağlantısı aracılığıyla hangi işlevsellik ve profil oluşturma çerezlerine onay vermeyeceklerini seçebilir.

 

Tarayıcınızın konfigürasyonunu aşağıdaki şekilde manuel olarak değiştirerek çerezleri istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz:

 

•   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

•   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

•   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•   Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

•   Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Yukarıdaki listede olmayan bir web tarayıcısı kullanıyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın belgelerine veya çevrimiçi destek bölümüne başvurun. Veri Sorumlusunun bu belgede yer alan bağlantılar için yalnızca teknik bir aracı olarak hareket ettiğini ve herhangi bir değişiklik olması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğine dikkat çekeriz.

 

Ayrıca, İlgili Taraflar daha fazla bilgi için bu çerez politikasının başında belirtilen, verilerin işlenmesinden sorumlu Veri Denetleyicisinin e-posta adresine yazabilirler.

 

10.        İLGİLİ TARAFIN HAKLARI

İlgili taraflar, çerezler aracılığıyla toplanan verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, GDPR tarafından sağlanan hakları (madde 15-22), aşağıdakiler de dahil olmak üzere kullanabilir:

•   Sistemlerimizde Verilerin varlığına dair onay almak ve içeriğine erişmek (erişim hakları);

•   Verileri güncellemek, değiştirmek ve/veya düzeltmek (düzenleme hakkı);

•   Verilerin toplandığı veya başka bir şekilde işlendiği amaçlar için saklanması gerekmeyenler de dahil olmak üzere, yasalara aykırı olarak işlenen verilerin işlenmesinin iptalini veya sınırlandırılmasını talep etmek (unutulma hakkı ve sınırlandırma hakkı);

•   Verilerin işlenmesine karşı çıkmak (itiraz hakkı);

•   “Yönet” bölümü aracılığıyla iptalden önce verilen onaya dayalı olarak işlemenin yasallığı saklı kalmak koşuluyla, verilmiş olan onayı iptal etmek;

•   Veri koruma düzenlemelerinin ihlali durumunda Denetim Yetkililerine şikayette bulunmak;

•   İşlenmek üzere toplanan Verilerin elektronik formatta bir kopyasını almak ve bu Verilerin başka bir veri denetleyicisine iletilmesini talep etmek (veri taşınabilirliği hakkı).

Bu hakları kullanmak için Sitenin “İletişim” bölümünden veya Veri Denetleyicisinin bu çerez politikasının başında belirtilen e-posta adresine yazarak Veri Denetleyicisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

11.        DPO

Barilla G. e R. F.lli S.p.A. şirketinin Via Mantova, 166 - 43122 Parma adresinde kayıtlı merkezi bulunan Barilla Grubu’nun Veri Koruma Görevlisi (“DPO”) ile [email protected] e-posta adresinden iletişime geçilebilir.

 

12.        ÇEREZ POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu çerez politikası zaman içinde değişikliğe uğrayabilir, bu nedenle ziyaretçilerin düzenli olarak bu sayfaya bakmasını öneririz. Bu amaçla, bilgilendirme metni güncelleme tarihini vurgulamaktadır.

 

Son değişiklik tarihi: 28/10/2021

 

 

Promo Card

Barilla’nın otel, restoran ve café’ler için olan ürünleri ve operasyonları ile mi ilgileniyorsunuz?

Lütfen bizi 0216 651 61 62 numaralı telefondan arayın ya da buraya tıklayarak bizimle email yolu ile iletişime geçin.

BARILLA MERKEZ

Barilla Gıda A.Ş.
D-100 Karayolu
7.Km
14240 Bolu -
Türkiye
Barilla Global Merkez
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
İtalya